Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Cikánský dolík na období 2021-2031.

Publikováno: 21.12.2021

K návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Cikánský dolík na období 2022-2031 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 15. ledna 2022 na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je možné o ně požádat prostřednictvím e-mailu: olga.suhajkova@mzp.cz.

Návrh plánu péče o Národní přírodní památku Cikánský dolík (PDF, 87 kB)

Textová část (PDF, 393 kB)