Cyklus seminářů o chytrém veřejném osvětlení

V průběhu listopadu a prosince se budou v Ostravě, Litoměřicích a Praze konat semináře o chytrém veřejném osvětlení. Jsou určeny zejména energetickým managerům měst a obcí, zástupcům technických služeb a společnostem spravujícím veřejné osvětlení v přenesené správě. Hlavní témata seminářů jsou technické aspekty veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investice, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, příklady z praxe a informace o aktuální výzvě programu EFEKT 2018.

Semináře se konají na třech místech:

14. 11. 2017 v Ostravě
23. 11. 2017 v Litoměřicích
7. 12. 2017 v Praze

Více informací najdete v pozvánce:

Stáhněte si...