Malé grantové schéma - Podporujeme zvláště chráněné druhy s pomocí EHP fondů

Hlavním cílem Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II (MGSII) je podpora rozsahem menších projektů, jejichž společným cílem je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče, aktualizaci a tvorbu nových programů pro nejvíce ohrožené zvláště chráněné druhy ČR a také příprava odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů. Malé grantové schéma naplňuje strategické cíle formulované ve Státní politice životního prostředí České republiky na období 2012 –2020, Státním programu ochrany přírody a krajiny České republiky a Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky na období 2016–2025. MGS II přispívá také k naplňování Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do r. 2020 a dalších strategických dokumentů v oblasti ochrany biodiverzity na mezinárodní úrovni.

Stáhněte si...