Chemické látky

Ministerstvo životního prostředí je gestorem oblasti vztahující se k uvádění chemických látek na trh na národní úrovni a na úrovni Evropské unie. Na mezinárodní úrovni je v oblasti chemických látek gestorem Rotterdamské úmluvy, Minamatské úmluvy o rtuti, Stockholmské úmluvy a aktivit programu OSN pro životní prostředí (UNEP), včetně strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM).