Obce na cestě k minimálnímu odpadu

Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s.r.o. připravili pro samosprávy rozsáhlý projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Rok trvající projekt, do kterého se má zapojit 10 českých obcí chce u těchto samospráv dosáhnout snížení množství produkce směsného komunálního odpadu a maximálního možného zvýšení třídění odpadů. To vše díky zavedení mixu systémů kvalitní evidence množství produkovaného odpadu a kompletní osvěty obyvatelstva a zástupců obcí zaměřené na prevenci vzniku odpadů.

11. 1. startuje první vzdělávací seminář pro obce, které se do projektu zapojily. Školení proběhne na půdě Ministerstva životního prostředí a půjde o informacemi nabitý seminář plný inspirace. Ministerstvo životního prostředí na projektu spolupracuje a bude mít v rámci programu přednášku.

Více informací zde.