Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO

Vybrané aktivity ČNV IOC v ČR:

V rámci cyklu přednášek o výzkumech oceánu a současných aktivitách českých badatelů ČNV IOC ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého uspořádal již čtyři tzv. „oceánografická odpoledne“, z nichž první se konalo v květnu 2007 v Ostravě, druhé v listopadu 2007 v Českých Budějovicích, třetí v prosinci 2008 v Praze a zatím poslední 26.11.2009 v Olomouci.

V sérii volných prezentací k tématu „Česká republika a výzkum moří“ vystoupili vědečtí pracovníci z univerzit a výzkumných ústavů ČR, kteří v oblastech biologie, geografie i fyzikálních věd přispívají k poznání této pro nás stále exotické a přitažlivé části naší planety. Přednášky určené původně studentům biologických a geografických oborů byly volně přístupné i širší veřejnosti. Posluchači měli možnost se dozvědět o vědeckém odvětví oceánografie, o významu železa jako chemického prvku v biologické produktivitě mořských vod, nebo o přírodovědných aktivitách našich univerzit v odkrývání tajemství života v polárních i tropických mořích. Nahlédli ale i do neobvyklých prostředí zdánlivě již dobře poznaného Jadranu. Nechyběly ani epizody o vědou neplánovaných setkáních s velkým žralokem nebo obřím ploutvonožcem. Výzkumy oceánu se dají provádět z výzkumných lodí, ve spolupráci s potápěčskými centry u pobřeží exotických moří, nebo i na obrovskou vzdálenost, například využitím družic pro měření výšky hladiny oceánu.

ČNV IOC svým finančním příspěvkem podpořil konání mezinárodní konference Aquafluo, která se knala ve dnech 28. května – 1. června 2007 v Nových Hradech. Akci pořádal Mikrobiologický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity a Ústavem systémové biologie. Přednášky se týkaly celé řady témat; počínaje metodami studia jednotlivých buněk, přes monitorování korálových útesů až po sledování fotosyntézy z družic. Konference se zúčastnila řada významných vědců. Úvodní přednášku přednesl prof. Paul Falkowski, který se v minulých dnech stal členem prestižní americké National Academy of Sciences.

Členové ČNV IOC:

Předseda ČNV IOC Doc. RNDr. Bohumír JANSKÝ, Csc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Tajemník ČNV IOC PhDr. Ing. Přemysl ŠTĚPÁNEK, Ministerstvo životního prostředí, odbor mnohostranných vztahů

Mgr. Miroslav ŠOBR, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra fyzické geografie a geoekologie

RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra ekologie

Ing. Josef HLADNÝ, CSc., Český hydrometeorologický ústav, předseda Českého národního výboru pro hydrologii

Stanislav KNĚNICKÝ, nezávislý expert

Přírodovědecká fakulta OU, katedra biologie a ekologie

Mgr. Michal KOBLÍŽEK, Ph.D., Mikrobiologický ústav Akademie Věd ČR

Ing. Ivan VESELÝ, Česká oceánografická společnost

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Ing. Milan KUNA, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO

Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Česká geologická služba