Návrh Plánu péče o CHKO Český kras na období 2020 - 2029

Publikováno: 09.10.2019

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. K návrhu Plánu péče o CHKO Český kras na období 2020 - 2029 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 8. listopadu 2019 na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Mapové podklady: