Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice

Publikováno: 09.01.2020

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice, a to v souladu se zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Návrh opatření obecné povahy je dostupný na cloudovém uložišti MŽP.

Stáhněte si...