Cena české krajiny (Evropská úmluva o krajině)

Cena české krajiny (CČK) je národní soutěž pro nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu. CČK je soutěží uskutečněných projektů v České republice a jejím cílem je ocenit přístupy nebo opatření týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají efektivní a měřitelný výsledek podpořit prohlubování uvědomování občanů o významu krajiny pro jejich kvalitní život a posílení jejich účasti na rozhodování o obsahu krajinných politik.

Informace o soutěži a její pravidla.