Často kladené dotazy

V této sekci jsou uvedeny odpovědi na nejčastěji se objevující dotazy, zejména v souvislosti se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Jedná se o jednoduché odpovědi, které nemají charakter interpretace určitých ustanovení a obvykle spočívají v několika stručných větách a odkazu na relevantní ustanovení v legislativě.