Botanické zahrady

Unie Botanických zahrad České republiky (dále jen „UBZCR“) vznikla v roce 2005 jako občanské sdružení reprezentující botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky. Na stránkách Unie jsou odkazy na webové stránky všech 37 členských institucí, kde zájemce nalezne informace o jejich specializaci z hlediska pěstování různých rostlinných taxonů a jejich aktuální činnosti a vzdělávacích akcích.

UBZCR spolupracuje s Mezinárodním sdružením botanických zahrad (International Association of Botanic Garden, IABG), Evropským konsorciem botanických zahrad (European Botanic Garden Consorcium) nebo Mezinárodním sdružením botanických zahrad pro ochranu (Botanic Gardens Conservation International, BGCI). Zájemce zde nalezne základní informace o jednotném informačním a registračním systému botanických zahrad IPEN (International Plant Exchange Network), který usnadňuje mezinárodní nekomerční výměnu rostlinného materiálu mezi botanickými zahradami v rámci plnění Úmluvy o biologické rozmanitosti. Webové stránky UBZCR: www.ubzcr.cz