Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Nařízení vlády ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Daný návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 924)

Úřad vlády