Způsob sběru BRKO v obcích dle koncového způsobu využití

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vytvořil materiál, který popisuje konkrétní způsoby sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v obcích s ohledem na koncový způsob využití v příslušných zařízeních. Materiál konkrétně popisuje, pro jaké druhy biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu obec musí zajistit místa k jejich oddělenému soustřeďování a dále uvádí přehled odpadů, které je možné odkládat na místa k tomu určená obcí vždy s ohledem na jednotlivé způsoby dalšího nakládání. Součástí této příručky je též seznam odpadů, které není možná odkládat na místa k tomu určená za předpokladu, že nelze zajistit jejich nakládání v souladu s předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

Stáhněte si...