Strategie EU pro biodiverzitu

Dne 20. května 2020, zveřejnila EK strategii pro biodiverzitu (EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives). Bližší informace a dokumenty naleznete zde nebo v tiskové zprávě EK.

Strategie je klíčovou součástí Zelené dohody pro Evropu, je propojená se zemědělskou strategií „Z vidlí na vidličku“ (Farm to fork) a obě mají přispět k synergii mezi sektorem zemědělství a ochranou biologické rozmanitosti. Význam mají i v kontextu aktuální krize - bezpečnost a udržitelnost potravin, odolnost ekosystémů i nutnost investic. Opatření plánovaná v oblasti ochrany přírody, udržitelného využívání a obnovy přinesou místním komunitám ekonomický prospěch a vytvoří udržitelná pracovní místa a růst.

Stáhněte si...