Pokyny k posuzování změn s vlivem na bezplatnou alokaci

V tomto stručném pokynu seznamuje MŽP provozovatele se základními postupy týkajícími se změn bezplatně přidělovaných povolenek. Cílem dokumentu je vyjasnit, jaké povinnosti jsou se sledováním změn v provozu spojené, a usnadnit tak komunikaci mezi provozovateli a ověřovateli během každoročního ověřování Ročního výkazu emisí.

Stáhněte si...