Bezplatná alokace (na elektřinu)

Česká republika využila podle čl. 10c Směrnice 2009/29/ES možnosti výjimky z pravidla, že se výrobcům elektřiny od roku 2013 nepřidělují žádné bezplatné povolenky na výrobu elektřiny. Od roku 2013 tak přidělovala výrobcům elektřiny bezplatné povolenky v souladu se žádostí ČR o bezplatném přidělování povolenek na výrobu elektřiny schválené Evropskou komisí. Provozovatelé prokazovali, že hodnotu povolenek proinvestovali do modernizace výroby elektřiny a snížili tak emise skleníkových plynů a závislost ČR na hnědém uhlí. Národní plán investic obsahuje alokaci pro jednotlivé výrobce elektřiny a jejich plánované investice. Každý rok tito provozovatelé podávali zprávu o provedených investicích ve formě excelového formuláře podle metodického pokynu MŽP.