Bezplatná alokace (na elektřinu)

ČR využila podle čl. 10c Směrnice 2009/29/ES možnosti výjimky z pravidla, že se výrobcům elektřiny od roku 2013 nepřidělují žádné bezplatné povolenky na výrobu elektřiny. Od roku 2013 tak bude přidělovat výrobcům elektřiny bezplatné povolenky v souladu se žádostí ČR o bezplatném přidělování povolenek na výrobu elektřiny schválené Evropskou komisí. Provozovatelé ale musí prokázat, že hodnotu povolenek proinvestovali do modernizace výroby elektřiny a snížili tak emise skleníkových plynů a závislost ČR na hnědém uhlí. Národní plán investic obsahuje alokaci pro jednotlivé výrobce elektřiny a jejich plánované investice. Každý rok tito provozovatelé podávají zprávu o provedených investicích ve formě excelového formuláře a postupují přitom podle metodického pokynu MŽP.