Bezplatná alokace (kromě elektřiny)

Provozovatelé zařízení v EU ETS mají nárok na každoroční bezplatný příděl povolenek, který je dopředu stanoven na základě vyráběného produktu, údajů o výrobě a statutem (ne)ohrožení únikem uhlíku. Evropská komise stanovila pro 54 produktů jejich benchmarky – referenční úrovně udávající emisní náročnost výroby na jednotku produkce, která je dosažitelná v efektivních provozech. Těm by pro pokrytí svých emisí měla stačit bezplatná alokace, ostatní si musí povolenky dokoupit nebo investovat do nízkouhlíkových technologií. Podrobná pravidla pro výpočet bezplatné alokace obsahuje Rozhodnutí 278/2011.

Bezplatná alokace se stanoví na celé obchodovací období 2013-2020. Rozhodnutí stanovuje i pravidla pro změnu alokace v případě změny kapacity nebo omezení výroby. V praxi to probíhá tak, že provozovatelé vyplní excelový formulář, který jim alokaci vypočítá. Na výrobu elektřiny se povolenky v zásadě nepřidělují, výrobci elektřiny ale měli možnost požádat do 30. června 2010 o výjimku. O alokaci pro provozovatele letadel pojednává rubrika Letectví.