Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provádění kontrol vývozu bezodtokových jímek

Od 1.1.2021 vstupuje v účinnost nové znění § 38 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), vzniklé novelizací vodního zákona čl. I bodem 27 zákona č. 113/2018 Sb. Touto úpravou dochází ke zpřesnění požadavků na užívání bezodtokových jímek sloužících k akumulaci odpadních vod, a na zneškodňování obsahu jímky. Jasné nastavení povinností umožňuje efektivnější kontrolu ze strany dozorových orgánů, zákonem stanovené sankce za neplnění povinností zvyšují vymahatelnost plnění. Vzhledem k tomu, že akumulačními jímkami je stále řešena likvidace odpadních vod pro statisíce obyvatel ČR, bylo by vhodné, aby dozorové orgány využily novou zákonnou úpravu a podstatně zvýšily svou aktivitu při kontrole povinností spojených s provozem jímek. Tím dojde také ke zvýšení ochrany povrchových a podzemních vod, neboť riziko znečištění vod nesprávným provozem jímek je s ohledem na množství provozovaných jímek velmi významné.

Stáhněte si...