Informace Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k určení typu baterií či akumulátorů v praxi

Baterie a akumulátory se dělí do tří skupin: přenosné, průmyslové a automobilové. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o rozdělení baterií podle § 31 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Stáhněte si...