Aktuální informace k podání roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů.

ISPOP – základní informace

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - ISPOP je ohlašovací systém zřízený na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Zřizovatelem systému ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů je Ministerstvo životního prostředí. Provozovatelem aplikace ISPOP je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Veškeré informace týkající se ohlašování prostřednictvím systému ISPOP jsou dostupné na webové adrese.

Vztahuje-li se na Vás povinnost zpracovat Roční zprávu o plnění povinností dle § 31f odst. 1 písm. a) zákona o odpadech a zaslat tuto zprávu do 31. března následujícího roku Ministerstvu životního prostředí, je nutné učinit tak prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - ISPOP, zřízeného dle výše uvedeného zákona č. 25/2008 Sb. Zaslání jinou cestou není považováno za splnění povinností.

Současně upozorňujeme, že povinnost podat hlášení do ISPOP vzniká i v případě nulových hlášení.

Pokyny pro úspěšné podání hlášení

Pro úspěšné podání hlášení do ISPOP je nutné splnit několik podmínek:

  1. Registrace – pro podání hlášení je nutná registrace v ISPOP. Zaslání registračního formuláře s platnou emailovou adresou, autorizace registračních údajů a přidělení přístupových údajů.
  2. Podání hlášení – hlášení je nutné podat prostřednictvím pdf formulářů dostupných po přihlášení do ISPOP, a nebo pomocí webových formulářů (vybraná agenda odpadů). Podání jakýchkoliv naskenovaných hlášení je nepřípustné.
  3. Autorizace hlášení – autorizace dat ve formuláři.
  4. Podání doplněného (opravného) hlášení – stejným způsobem jako jste podali řádné hlášení, uveďte evidenční číslo Vašeho původního hlášení, které doplňujete. Evidenční číslo zjistíte po přihlášení do Vašeho účtu v ISPOP v záložce "Přehled podaných hlášení".
Agenda Název formuláře
Vyhláška
Termín podání/ Ověřovatel
ODPADY F_ODPRZ_BAT
Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, § 5 vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3
31.3.2014,2015..
MŽP

Podrobnější informace, pokyny k registraci v ISPOP.

V případě jakýchkoliv dotazů k zasílání ročních zpráv o plnění povinnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech volejte odbor odpadů Ministerstva životního prostředí, konkrétně: Ing. Petra Choutková, tel: 267 122 397, e-mail: petra.choutkova@mzp.cz.