Metodické vedení kolektivních systémů v oblasti baterií a akumulátorů

Pro zefektivnění komunikace mezi Ministerstvem a kolektivními systémy je vytvořena rubrika, kde bude Odbor odpadů průběžně zveřejňovat sdělení za účelem metodického vedení v určitých konkrétních oblastech. Půjde např. o sdělení týkající se vedení evidence, zasílání ročních zpráv, zařazování baterií a akumulátorů do skupin atd.