Informace odboru odpadů k poplatkům na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků při registraci, resp. přeregistraci vozidel

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí se setkává s dotazy, které se týkají problematiky poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků při registraci, resp. přeregistraci vozidel. Touto problematikou se zabývá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dále zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Cílem tohoto informativního dokumentu je obeznámit zejména obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a majitele/provozovatele vozidel o tom, kdy dochází a kdy nedochází k úhradě poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.