Metodické pokyny, sdělení a informace odboru odpadů k nakládání s autovraky

  • Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků (PDF, 768 kB)
    V návaznosti na vyšší cíle opětovného použití a využití při zpracování autovraků od roku 2015, připravilo MŽP novelu přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Hlášení dle nové přílohy se bude poprvé zasílat na MŽP za rok 2016. V návaznosti na tuto novelu se MŽP rozhodlo vydat stručnou příručku k evidenci odpadů vzniklých při zpracování autovraků.