Metodický návod pro autovraky a další dopravní prostředky

Metodický návod odboru odpadů MŽP k vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady a k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která se zbavuje silničního vozidla s ukončenou životností nebo dopravního prostředku pocházejícího z různých druhů dopravy.

Stáhněte si...