Autorizované osoby ke zpracování odborných posudků

Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků. Přehled k datu 31. 12. 2018.

Pro lepší orientaci je k seznamu přiložena rovněž informativní převodní tabulka rozsahu činností dle zákona č. 201/2012 Sb. odpovídající předchozím právním úpravám.

Stáhněte si...