Autorizované osoby k měření emisí

Seznam fyzických a právnických osob, kterým bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí znečišťujících látek podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Přehled k datu 2. 7. 2018.

Stáhněte si...