Autorizace k zajišťování sdruženého plnění podle zákona o obalech