Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy

Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti environmentální výchovy (ASEV) je primárně určena k hodnocení zajištění a realizace environmentální výchovy (EVVO) na druhém stupni základních škol, respektive odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem autoevaluace je především pomoci školám identifikovat silné a slabé stránky v realizaci průřezového tématu environmentální výchovy, dále pak motivovat školy k diskusi a k přijetí opatření směřujících k dalšímu posílení realizace environmentální výchovy. Předpokládá se, že tento nástroj budou využívat především školní koordinátoři EVVO a vedení školy.

Stáhněte si...