Metodické doporučení MŽP - Postup asanace kůrovcem napadených porostů v CHKO a MZCHÚ

Metodické doporučení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k postupu asanace kůrovcem napadených porostů v chráněných krajinných oblastech a maloplošných zvláště chráněných územích

Stáhněte si...