Národní park Jeseníky je před zrozením (Právo)

Přibližně pětina Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky by se v budoucnu mohla přeměnit v národní park.

Včera to na setkání se starosty obcí Jesenického regionu, Správou CHKO a organizátory petice, která vznik Národního parku Jeseníky podporuje, řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Upozornil, že národním parkem mohou být u nás v současné době vyhlášeny pouze dvě lokality: Křivoklátsko a Jeseníky. „Jsme připraveni jít tomuto záměru vstříc, pokud stejný názor budou zastávat i ostatní zúčastněné strany,“ vysvětlil ministr na setkání v Karlově Studánce na Bruntálsku. Miko řekl, že nyní připraví ministerstvo odpovědi na nejdůležitější otázky, které se vzniku Národního parku Jeseníky týkají. „Starostové dotčených obcí projednají tento záměr s občany a na zastupitelstvech, abychom věděli, co dalšího lidi zajímá a jaká stanoviska zastávají. Zatím jsem ale nezaznamenal, že by byl někdo jednoznačně proti záměru.“

Vyhlášení národního parku je legislativní proces, který může trvat i několik let, a pokud k tomu v Jeseníkách dojde, bude jím prohlášeno asi jen 20 procent území CHKO. Jedná se o území od rašeliniště Skřítek přes hlavní hřebeny a masívy až po Obří skály.

Na podporu vzniku Národního parku Jeseníky existuje i petice. Tu doposud podepsalo přes 3000 lidí, mezi nimi i herci Miroslav Donutil a Květa Fialová, zpěvačka Eva Pilarová nebo místní osobnosti Jindřich Štreit ze Sovince či Libor Vojkůvka ze Šternberka.

„Národní park zajistí Jeseníkům větší ochranu přírody, zachování unikátního přírodního dědictví a přispěje k udržitelnému rozvoji regionu,“ uvedl pro Právo zástupce petičního výboru Ondřej Bačík a dodal, že příroda v Jeseníkách je v mnoha ohledech jedinečná.

Bačík nepopírá, že vyhlášení národního parku by vedle pozitiv přineslo i negativa. „Pozitiv je ale daleko víc,“ ujistil s tím, že CHKO jako způsob ochrany jesenické krajiny a přírody už nestačí. „Je zapotřebí zlepšit ochranu přírody v praxi a ve vztahu k velkým a devastačním projektům i v souvislosti s turismem. Ať už jde o organizovaný a nelegální sběr lesních plodů v nejpřísněji chráněných lokalitách, o používání horských kol mimo povolené úseky, o vjezd motorových vozidel do zakázaných úseků, o neukázněné snowboardisty a lyžaře,“ popsal Bačík, kterého potěšilo, že na setkání s ministrem Mikem nezaznělo ani od jednoho starosty z více než 20 obcí a měst, že by byli proti národnímu parku.

Myšlenka vybudovat na části CHKO Jeseníky národní park se líbí i vedoucímu Správy CHKO Janu Halfarovi. „Jeseníky jsou tak cenným a vzácným územím, že si národní park určitě zaslouží,“ potvrdil a dodal, že se tak mělo stát už v 60. letech minulého století. „Předešlo by se potom některým devastujícím věcem, jako je například přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně.“

Současná CHKO Jeseníky se rozkládá na 740 kilometrech čtverečních. Nejvýše položeným bodem je ve výšce 1492 metrů nad mořem Praděd.

Na území CHKO jsou čtyři národní přírodní rezervace, 18 přírodních rezervací a šest přírodních památek.

Pavel Karban, Právo, 16. 9. 2009, s. 13, Severní Morava a Slezsko