Události a komentáře ČT24, 3. 7. 2017: Ministr životního prostředí Richard Brabec o dopadech období sucha.

David BOREK, moderátor

--------------------

Já teď konečně mám tady možnost přivítat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Vítejte.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Dobrý večer.

David BOREK, moderátor

--------------------

Ale já úmyslně nechci z toho teď dělat ten "Agronomický týdeník".

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Děkuju.

David BOREK, moderátor

--------------------

Půjdeme, ale my se k tomu dostaneme třeba ještě na konci, ale já půjdu rovnu na věc, která je spíše zaměřená na domácnosti české. Máme tady čerstvou zprávu, že dotační program Dešťovka bude pokračovat, že prý jste vyčlenili dalších 200 milionů. Dodejme, že to jsou peníze na takové ty různé větší sudy nebo pořádně velké sudy, které svádějí dešťovou vodu z okapů někam pod zem a pak se může dál využít. 200 milionů ale zase není nic moc, nebo ...?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Samozřejmě, ale ten program od začátku měl mít hlavně jakousi motivační funkci, tedy ...

David BOREK, moderátor

--------------------

Motivační jsou peníze, nebo ne?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Tak, ale motivační v tom, aby se o tom začalo mluvit, což se zjevně povedlo. Ta první výzva byla velmi úspěšná. My jsme to vyčerpali za 28 hodin, ale my tu dešťovku financujeme z národních zdrojů, ze Státního fondu životního prostředí, nemáme na to evropské peníze jako třeba na kotlíkové dotace, kde jsme sehnali 9 miliard, nicméně ukázalo se, že to je prostě směr, který funguje a že, vy jste říkal ty větší sudy, ony jsou to právě, já si myslím, že ten sud pod okap si může udělat každý i za své určitě, ale tohle to je takové, řekněme, taková ta motivace především pro oblasti, ty suché, které jsou  opravdu ohroženy suchem, kde ta voda není, kde nejde o to, že je drahá, ona drahá je všude, ale kde skutečně není. My do toho, my do toho jdeme tou druhou výzvou, ta by měla začít, měla by být vyhlášena 7. srpna, od 7. září budeme přijímat žádosti a předpokládáme, že opravdu opět ten zájem o to bude veliký, protože Česká republika vysychá a vysychá dramaticky.

David BOREK, moderátor

--------------------

Mimochodem, tady vidíme mapu. Bude ten zájem, nebo respektive, bude ten program nějak zohledňovat to, že někdo pochází z regionu, kde je větší problém než jinde?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ano, bude rozdělen, což v té první výzvě nebylo a my jsme se vlastně po té zkušenosti rozhodli, že rozdělíme tu dotaci nebo tu částku, tu alokaci na dvě poloviny a ta jedna polovina půjde pouze do těch suchých oblastí, tedy tam, kde jsme vlastně určitým způsobem stanovili podmínky, které třeba znamenají, že v uplynulých třech letech minimálně jednou tam nastal opravdu kritický nedostatek vody. Třeba tam bylo náhradní zásobování z cisteren nebo dlouhodobý nedostatek daný třeba zákazem zalévání zahrad či napouštění bazénů a ta druhá polovina půjde do zbytku republiky, ale ta druhá polovina jsou ty, jsou ta sofistikovanější opatření, to znamená, nejenom dešťová voda na zálivku, ale třeba i to propojení do domácnosti a zalévání třeba WC.

David BOREK, moderátor --------------------

A vždycky, když ji začnou, a my jsme to tady už řešili, myslím, před několika měsíci, vždycky začnou lidé, a nechci to úplně nazývat, takovým trošku priorativním slovem "pokrokáři", když začnou, ale já to řeknu, když pokrokáři mít vize, ohledně toho, jak se věci mohou měnit, jak pokrok jde stále kupředu, tak tam ale vždycky visí prst nad občanem v podobě toho, že také může nějakého politika napadnout to dát jako povinnost. Je, dejme tomu, vizí na konci příštího funkčního období nějaké příští vlády, kdybyste v té vládě seděl vy, aby třeba všechny nově postavené stavby měly povinnost mít duální okruh, tedy, aby si každý, kdo si postaví rodinný domek v této  zemi, musel udělat speciální potrubí, které bude splachovat záchod dešťovou vodou?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ne, bude to určitě horizont, nebo nikdy neříkej nikdy a je to, platí to i obráceně, ale je to velmi nepravděpodobné ...

David BOREK, moderátor

--------------------

Do čtyř let, ale do deseti let třeba?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Já si myslím, že do 10 let bude zcela standardní, a teď si nemyslím, že to bude povinné ...

David BOREK, moderátor

--------------------

A na to se právě ptám, jestli ten, jestli ten, jestli ten směr je k tomu to nějak uzákonit?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ten směr je podle mě, je spíš k tomu, aby si lidi uvědomili, že to je dobré, protože dneska to máte jako ve stavbě s pasivním standardem, nebo, řekněme, nízkoenergetické stavby. Ti lidi to dělají potom už samozřejmě, protože na tom ušetří peníze za energie a já jsem pevně přesvědčen, že za těch, řekněme, 10 let ta situace bude taková, že naprosto analogicky to bude nejenom u nás, ale i v řadě zemí, řekněme, automatické u veřejných budov třeba, že se to bude dělat s dvoj ...

David BOREK, moderátor

--------------------

No, ale já jsem se ptal specificky třeba na rodinné domky. Prostě, jestli to je nová věc, která se chystá na české občany, bohulibá věc, ale chtě nechtě povinnost?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Já si myslím, že povinnost to nebude v podobě nějaké regulace, ale myslím si, že si to budou desítky tisíc lidí dělat automaticky, protože buď ta voda nebude, anebo bude tak drahá, respektive buď bude ta voda pitná tak drahá, v tu chvíli, že se to nevyplatí, anebo tam opravu nebude. Dneska už jsou stovky obcí, které mají velký problém v létě vůbec s pitnou vodou i na ty účely, řekněme, jídla a pití, takže já si myslím, že to prostě přinese ten život.

David BOREK, moderátor

--------------------

Nedávno jste se účastnil diskuse na téma "Sucho a voda v krajině" na Českém rozhlase a tam jsem si všiml, a bylo mi až podezřelý, jak jste si všichni notovali. Bylo vás tam několik účastníků, řekněme, akademici, politici a všichni jste si notovali, že bylo chybou privatizovat a rozdrobit vodovodní společnosti. Opět, ptám se, v horizontu příštího funkčního období vlády, ve které byste případně nějakou roli měl, bude tady záměr s tím něco udělat? A nebojme se slova "zestátnění", protože ono se, byť se jako používá jako šafránu, tak se někde používá. Je to věc, která visí někde nad příští vládou?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

To byla opravdu katastrofická chyba kterou, kterou ti politici udělali, předtím zbavit se vlastně kompetence v oblasti vody. Nebude to určitě zestátnění, bude to spíš ten plíživý projev toho nebo pokračování toho, co se dneska děje.

David BOREK, moderátor

--------------------

Vyprší smlouva a už se ...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Přesně, že si jednotlivé obce, města možná budoucnosti prostě nějaké regiony dohromady, svazky obcí budou brát zpátky.

David BOREK, moderátor

--------------------

Proč to ale ..., souvisí to nějak se suchem? Není to vlastně spíše věc soukromě-právních nebo soukromě- majetkových vztahů?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Víte, ono to opravdu souvisí všechno se vším. Samozřejmě my máme dneska, my se teďka snažíme hodně učit od Izraele. Izrael opravdu takový krok udělal. Oni v podstatě si to po celý proces v letech padesátých, šedesátých letech minulého století vzali všechno nazpátek. Já bych ale chtěl určitě jednu věc, což by, což bude teda i takový můj vklad do toho a budeme to mít i v mém volebním programu, my budeme chtít podstatně větší regulaci. Izrael má takzvaný vodní úřad, který má velké kompetence z hlediska regulace vody. My to máme dneska roztříštěno mezi několik ministerstev a troufám si říct, že ta regulace příliš nefunguje.

David BOREK, moderátor

--------------------

Čili vaším záměrem, a teď se ptám vlastně na stranu nebo na hnutí, i vás osobně je, aby vznikl nějaký centralizovanější posílenější úřad, který mimochodem by mohl třeba zemědělcům přikázat, co osít?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ne, ne, ne, pozor, regulace nad cenou vody určitě ne, nad zemědělství. To vůbec nesouvisí ...

David BOREK, moderátor

--------------------

Ne, protože v Izraeli se vyhlašují i jakési regulační stupně pro třeba zalévání polí.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Tohle to, tohle to ano, ale naštěstí tedy, a pevně doufám, že ani v těch následujících desítkách let nebudeme v situaci Izraele. Je to pouštní stát, byť možná jižní Morava tu polopouštní oblast nebo tu definici už trochu, trochu naplňuje, ale tam jde o to, aby tady vznikl jeden regulační úřad, který bude moct pomáhat lidem a třeba i těm obcím, protože dneska my máme podle mě světový rekord v tom, že máme 6 tisíc asi 250 vlastníků vodohospodářské infrastruktury, to je opravdu neuvěřitelné na těch našich 10 milionů obyvatel a přibližně dva a půl tisíce provozovatelů. To nemá nikdo na světě.

David BOREK, moderátor

--------------------

Dobře, tak vznikne cosi, jako, jako je Energetický regulační úřad a vznikne cosi podle vás, podle vašich vizí něco jako vodohospodářský regulační úřad a co, jak hlavně pozná občan vznik takovéhoto posílenějšího, centralizovanějšího regulačního orgánu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Především na to, že někdo bude dohlížet daleko víc než dneska na to, jak vznikl nad tím, jak vzniká cena vody, protože tam je pořád prostor. Určitě my máme dneska vodu dražší než v Izraeli, což je, je šokující, ale je to tak. Za druhé, bude to úřad, který opravdu bude velmi tvrdě bdít i nad dodržováním různých podmínek typu neustálého snižování ztráty ve vodovodní ztráty. Bude třeba řešit takové ty problémy z hlediska, z hlediska možná propojování vodárenských soustav, protože vy jste říkal, jak to souvisí se suchem? No, jednoznačně třeba v tom, že dřív bylo vlastně asi 30 nebo 40 větších vodohospodářských společností, které byly navzájem v České republice propojeny. Dneska ta, ty propojky zmizely, protože to jsou soukromé subjekty, které se starají pouze o ten svůj majetek a kdyby dneska bylo potřeba převést nějaké větší množství vody z jednoho regionu suchého, respektive mokřejšího do toho suchého, tak je to velmi komplikované, protože ty propojky jsou vlastně dneska už zamrzlé.

David BOREK, moderátor

--------------------

Nazpátek k tomu zemědělství, poslední otázka. Je tady prostor pro to něco udělat za rok? Já totiž nechci slyšet do vás a jakéhokoli jiného politika vize, které se platí, které se odkazují k roku 2050. Je tady něco, co by třeba ministr zemědělství nebo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s vámi mohlo udělat do roka?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ano a děláme to už. Za prvé, my vlastně vracíme stovky konkrétních menších vodních nádrží do krajiny, to už děláme teď a to se nám daří a teď máme přímo na stole jako velkou věc v oblasti zemědělství, a to je takzvaná protierozní vyhláška, která právě, je to předpis, který by měl postupně výrazně v horizontu ale let snižovat zatížení zemědělské půdy vodní erozí a bude to obrovská debata třeba i s Agrární komorou.

David BOREK, moderátor

--------------------

Ale už tedy někdy příště. Richard Brabec, ministr životního prostředí. Děkujeme, na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Děkuji za pozvání a ať nezůstaneme na suchu nikdy.