ČRo Plus: Pro Česko začíná být závazná Pařížská dohoda o klimatu

Zítra se ČR stane plnoprávnou smluvní stranou Pařížské dohody. V praxi to znamená, že se bude moci zapojit do aktivního rozhodování o pravidlech naplňování celosvětového úsilí o ochranu klimatu.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

A stále máte vyladěn Český rozhlas Plus. Už rok platí klimatická dohoda z Paříže, která brzdí zejména využívání fosilních paliv. Pro Česko je závazná ale teprve od včerejška, když se Česká republika oficiálně stala smluvní stranou dohody. A od zítřka poběží v Německu v Bonnu další klimatická konference zvaná COP23. Koncem týdne tam bude i Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí. Dobrý večer. Pane Zámyslický, předpokládám, nebo alespoň doufám, že se slyšíme? Dobrý den, ještě jednou?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Ano, dobrý den, já vás slyším dobře.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

Můžete prosím nejdřív stručně říct, co znamená Pařížská dohoda, pro Česko, co znamená, zejména pro české uhelné elektrárny?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Tak elektrárny jsou samozřejmě důležitou součástí v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, ale ten závazek je na celou ekonomiku, to znamená na celkové emise skleníkových plynů a na jejich snižování. Česká republika konkrétně se zavázala společně s dalšími státy EU, že sníží své emise o 40 procent do roku 2030, takže to je hlavní závazek, který máme pod Pařížskou dohodou.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

Ale bude možná chybět antifosilní zákon, který končící vláda nestihla přijmout?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Tak doufám, že ne. My jsme připravili a vláda schválila politiku ochrany klimatu. Ta hovoří o tom, že jak Česká republika naplní ten svůj závazek vůči Unii i vůči Pařížské dohodě a jde samozřejmě i dál, protože Pařížská dohoda říká, že by v podstatě všechny státy světa měly budovat nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050, takže my máme základní dokument, který říká, jak na to.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

No a teď k té praxi v Bonnu. Na té klimatické konferenci půjde o peníze. Můžete prosím říct, o jaké zejména, jaký je teda hlavní cíl těch praktických dohod?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Tak tam jsou dvě až tři základní oblasti. Jednak by se měly připravit prováděcí pravidla pro Pařížskou dohodu, protože ona v podstatě naznačuje jenom takové základní obrysy toho, jak snižovat emise, jak přispívat právě financování ochrany klimatu. Nicméně je potřeba připravit podrobnější pravidla. To znamená pravidla třeba pro hodnocení jednotlivých států, aby se dalo porovnat kolik kdo jak přispívá ke snižování emisí, k financování právě aktivit třeba v rozvojových státech. Takže to je první důležitý úkol. A samozřejmě i právě to samotné financování platící, že rozvinuté státy by měly přispět a mobilizovat až sto miliard dolarů v roce 2020. Samozřejmě Evropská unie se na tom také podílí jako stejně ostatní státy světa, ale například to je otázka adaptačního fondu, jak ho naplnit, aby mohl přispět k financování právě zmírňování změně klimatu a přizpůsobování se změně klimatu v těch nejchudších státech světa.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

A ten třetí cíl?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Třetí cíl se týká právě v podstatě toho, aby Pařížská dohoda byla účinná i potom, co třeba Spojené státy oznámily, že od této dohody nějakým způsobem plánují odstoupit tak, aby tedy získala podporu od všech, tedy kteří se k ní zavázaly.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

No a proč je tak těžké, aby bohatší země, hlavně velcí znečišťovatelé, pomohly těm chudším, aby se s klimatickou změnou vyrovnaly?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Tak já myslím, že většina států ty svoje závazky plní. To znamená i v oblasti financování. Samozřejmě je otázka, aby to financování nebylo nijak roztříštěné do mnoha různých fondů, aby bylo nějakým způsobem dlouhodobě predikovatelné, to znamená, aby jsme věděli, kolik který stát přispěje, jak třeba do toho financování zapojit i soukromé firmy, protože to bylo dlouho takové tabu, že se říkalo, že ty prostředky finanční musejí jít jenom od jednotlivých vlád. Ale když se podíváme na celkový objem financí, například v /čistých/ technologiích, obnovitelných zdrojích energie, tak tam jsou masivní investice především z privátní sféry.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka --------------------

Jedna věc, co je napsáno na papíře, ale druhá věc je, jak to ve výsledku zapůsobí na planetu, na klima. Jak je to se snahou udržet teploty pod rozumnou mezí? Je reálné, že se přes tyhle všechny jednotlivé dohody nějak svět dopočítá?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Tak ten cíl v Pařížské dohodě je stanoven tak, že by nemělo to oteplení země překročit dva stupně Celsia. V tuhle chvíli se nacházíme na úrovni zhruba vyšší než o jeden stupeň Celsia v porovnání s tím předindustriálním obdobím. No a ten dvoustupňový cíl je velmi ambiciózní. To znamená, pakliže by ty emise pokračovaly ve stejné výši jako jsou v současné době, tak ten svět má asi zhruba dvacet let na to, aby dosáhl zvýšení teploty o dva stupně. To znamená, pakliže se tomuto překročení máme vyhnout, jako třeba aby ty emise klesaly ve všech státech světa.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí. Děkuju vám. Na shledanou.

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí

--------------------

Děkuji, na slyšenou.

Zdroj: ČRo Plus | 5.11.2017 | 17:10 |