Dvacet minut Radiožurnálu: Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

Vladimír KROC, moderátor

Jak brzy se v Česku obejdeme bez těžby uhlí? Přimějeme Poláky k dohodě o fungování hnědouhelného dolu Turów? Podaří se prosadit jádro jako udržitelný zdroj energie? A dozvíme se někdy, kdo způsobil ekologickou havárii na Bečvě? Hostem Dvaceti minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus je dnes nově jmenovaná ministryně životního prostředí a senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková, dobrý den.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor

Co pokládáte za nejpalčivější problém vašeho rezortu? Je to snaha o ukončení těžby v hnědouhelném dole Turów, což se té odcházející vládě dohodnout s polskou stranu nepodařilo?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Je to aktuální, živá kauza a určitě je jedna z těch priorit, které se budu věnovat.

Vladimír KROC, moderátor

Aktivně jste vystupovala proti plánované těžbě štěrkopísku u Moravského Písku v okrese Hodonín, za který jste byla zvolena senátorkou. Vidíte tady nějaké podobnosti?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Vidím ty podobnosti, samozřejmě těžba a ovlivnění pitné vody je jednoznačný stejný problém. Rozdíl velký je v tom, že moje kauza, jak jste ji nazval, je z mého regionu a je typicky česká, kdežto tady ten vztah je mezinárodní.

Vladimír KROC, moderátor

A jak chcete vy navázat na předchozí jednání s polskou stranou, měla by být vedena dvoustranně, anebo v rámci Evropské unie?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Já samozřejmě jsem ještě neviděla všechny ty spisy, protože přebírat Ministerstvo životního prostředí si budu zítra, ale nedá mi to, abych se nezajímala, takže jsem nějaké informace již získala. Je to o tom, že na polské straně se tedy těží uhlí, těží se dál, přestože je jakési předběžné opatření Evropského soudního dvora. Na naší straně se ztrácí voda. Dohody se snaží naše obě strany uzavřít už delší dobu. A my jsme poslali nějaký návrh dohody polské straně. Ta na to reagovala protinávrhem, se kterým my jsme nesouhlasili. Stejně tak česká strana nesouhlasila se zastavením předběžného opatření ve vztahu k těžbě uhlí. A já první, co dělám po Novém roce, se sejdu s našimi starosty, kterých se to týká, s panem hejtmanem, kterého se to týká, abych vlastně zjistila naše požadavky, naše představy a naše postupy našich samospráv ve vztahu k této kauze a k Polsku. Teprve pak si myslím, že je namístě jednat dál.

Vladimír KROC, moderátor

Čili ptát se teď na ty požadavky je asi předčasné, ale znamená to, jestli tomu dobře rozumím, že vlastně z naší strany ta jednání začnou znovu od nuly?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

To ne, to ne. Já si myslím, že jak Liberecký kraj, tak ty obce prostě jsou už v nějaké fázi vyjednávání, a chci slyšet osobně jejich názor, s čím se v té kauze potkaly, co je pro ně ještě přijatelné a co už pro ně přijatelné není, abych to měla přímo od nich a nestudovala si to ze spisů.

Vladimír KROC, moderátor Před třemi týdny jste v rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že byste považovala za úspěch, kdyby se podařilo do roku 2030 skončit se spalováním uhlí u nás. Je to, tuším, 8 let oproti dosavadnímu plánu, jak toho chcete dosáhnout?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Vím, že to bylo odvážné, nicméně tento termín jsme měli v našem původním volebním programu a troufla jsem si to říct, protože jsem byla těsně po sledování konference v Glasgow, kde ty trendy prostě vidíme, že klimatické změny jsou tak významné, že už se nejenom politici zajímají o to, jak to řešit, ale on tím směrem jde i bankovní sektor. Jdou podporovat dekarbonizační technologie. A já si myslím, že tady trend politiků a trend i bankovního světa a nakonec asi i zájem těžařů půjde stejným směrem. Chtěla bych nastartovat všechny možné procesy, které půjdou, ať už je to i v dotačních programech, například modernizačního fondu, tak, abychom byli připraveni ukončit 2030. Možná je to odvážné prohlášení, možná se mně to nepodaří, ale myslím si, že když to nezačnu já v mém volebním období, tak už pak bude pozdě.

Vladimír KROC, moderátor

A měla by tedy o tom rozhodovat vláda nebo těžaři ve chvíli, kdy se ukáže, že další dobývání je nerentabilní?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Ono se nám to začíná vlastně sbližovat a přibližovat. Já zatím jsem neměla teďka jednání třeba s těžební unií nebo s unií tepláren, abych byla stoprocentně jistá, že už i oni mění názor, ale já si myslím, že se začneme sbližovat. Naše ministerstvo životního prostředí půjde tímto směrem.

Vladimír KROC, moderátor

Aktuální spor v unii vede o regulaci trhu s emisními povolenkami, kterou požaduje zejména Polsko a Česko. Jak to vidíte vy?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

V současné době žijeme v té... zdražování elektrické energie, dotýká se to všech domácností. A naše nová vláda musí najít nějaký regulační prvek, kterým by přispěla k tomu, aby ty nejvíce postižené rodiny, jim bylo pomoženo. Emisní povolenky v ceně té energie, která teď je, hrají určitou rolí, ale ne úplně, nejsou jediným, kdo zdražil energii, takže u těch povolenek, ano, zvažujeme, zda uvolnění některých povolenek by mohlo aspoň trochu přispět, ale nemyslím si, že úplně uvolnění těchto povolenek by mělo zlevnit energii.

Vladimír KROC, moderátor

Lídři unijních zemí jsou také rozděleni v otázce uznání jádra jako zeleného zdroje energie. Co si o tom myslíte?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Toto je otázka, nad kterou jsem se zabývala, zajímala již dřív. Jak v tom energetickém mixu, když tak moc podporujeme, a podporujeme a chci podporovat obnovitelné zdroje, se s tím umíme vypořádat a nahradit, když prioritně říkáme, že chceme nahradit uhlí. Skutečně po vyhodnocení a mnoha debatách s odborníky, jádro pro nás zůstává, neříkám, že zdrojem napořád, protože samozřejmě jsem si vědoma toho, že má svá negativa typu, kam dáme jaderný odpad, taky má nějaké produkty, jako je vodní pára při ochlazování, ale jádro určitě pro nás Českou republiku zůstává zatím nezastupitelné, a proto bych chtěla ho obhajovat jako udržitelný zdroj. Co se týká obnovitelných zdrojů, s těmi počítáme s velkým nárůstem, máme na to připravené i programy a nakonec v našem volebním programu jsme si dovolili dát určitý i číslo, chceme na 100 000 střechách fotovoltaiku, ale ano, uvědomujeme si, nebude to plných 45 %, které nám teďka uhlí dává.

Vladimír KROC, moderátor

Kdybychom se ale ještě vrátili jednou otázkou k té jaderné energetice, pokud bychom rozšiřovali třeba elektrárnu v Dukovanech, tak nový blok by byl hotov nejdřív někdy v roce 2036, ale spíš později a nahradí maximálně desetinu naší roční spotřeby. Nemáme tedy hledat opravdu zdroje někde úplně jinde.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Já si myslím, že máme hledat i zdroje jinde. A ty technologie nějaké v tom světě už se vyvíjí. Musíme ty sledovat trendy, sledovat a podpořit potom ty inovativní technologie tak, aby byly co nejdříve vyzkoušeny a mohly nahradit. Může to být vodík, mohou to být i jiné, o kterých teďka třeba ještě nevíme, jo, rozhodně určitou dobu to bude i ten plyn a teď otázka v jaké formě.

Vladimír KROC, moderátor

Na to jsem se chtěl zeptat, protože kromě obnovitelných zdrojů má být součástí energetického mixu v České republice právě plyn a člověk si klade otázku, jak to jde dohromady s návrhem Evropské komise, aby nejlépe od roku 2040 v sedmadvacítce se přestalo vytápět plynem.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/ To je ta úvaha do velké budoucností, kterou nyní Evropská komise dala na stůl, ale já si nemyslím, že je úplně diskutovaná a že to nebude problém jenom České republiky, ale mnoha zemí a že se bude o tomto velmi diskutovat, jak tedy k tomu plynu se postavit a v jakém roce. Ano, jsme si vědomi toho, že i plyn je producentem znečištění.

Vladimír KROC, moderátor

Pravila jste, že čistota a ochrana vod je váš celoživotní profesní cíl. Jak si jako šéfka rezortu postavíte k té kontroverzní a medializované kauze Bečva?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Právě, protože voda skutečně mě provází od vstupu do mého profesního života, vlastně od vstupu a studia jsem kauzu Bečva sledovala. A také jsem členkou komise voda sucho, která měla k dispozici určité výstupy, určité vyhodnocení, které prováděla moje kolegyně Jitka Seitlová, takže neříkám, že tu kauzu znám dokonale, ale troufám si říct, že s výstupy jsem se mohla seznámit docela podrobně. Ministerstvo životního prostředí nebude a nevyšetřuje toho viníka, vyšetřuje ho policie. Nyní oznámila, že tedy vyšetřování nebude hotovo do konce tohoto roku, ale já v každém případě sledují ten dopad na naši činnost, na činnost vodoprávních orgánů i na činnost České inspekce životního prostředí. Co vlastně všechno se stalo za pochybení, jestli to bylo pochybení jenom těch lidí nebo dokonce legislativní. Nacházíme i určité legislativní nedostatky a budu se tím zabývat. A musíme to napravit tak, aby takovéto věci se nestávaly a nestávaly se nejenom v běžné praxi, ale tam bylo tolik náhod, nestávaly se ani, anebo když se stanou o tom víkendu a o tom volném dnu, aby to fungovalo tak, jak když je každý v práci. Velmi dobře zafungovali hasiči. Těm děkuju, zafungovali rybáři. Děkuju, ale oni byli ti, co odstraňovali následky, a vodoprávní orgány měly být ti, kteří šetří, kdo způsobil.

Vladimír KROC, moderátor

Jak hodnotíte postup České inspekce životního prostředí v té kauze?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

V tuto chvíli si to netroufám říct, hovořila jsem o vodoprávní orgánech a mezi nimi je i Česká inspekce životního prostředí, takže tady. I tady toto, se tím musím zabývat a očekávám nebo ještě nejsem na životním prostředí, ale nechám si předložit spis a podívám se, kdo vlastně se konkrétně účastnil na této likvidaci či zjišťování příčin, jak se choval, jak se předávaly informace a vyvodím potom závěry.

Vladimír KROC, moderátor

A co o případu lze vyvodit? Nějaké poučení, je třeba opravdu měnit legislativu?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/ Ano, je to velmi závažné vyhodnotit, jestli to bylo nedbalost, kterou jde vyřešit tím, že se provede jenom nějaký metodický pokyn, anebo jestli skutečně nesáhnout i do té legislativy. A proč mluvím o té legislativě, o tom, že tentokrát to bylo znečištění velmi závažné, mohlo způsobit kromě tedy katastrofy, která byla na rybí obsádce, mohlo způsobit i poškození zdraví lidí. A jak vlastně při takovýchto haváriích, to jsem zjistila, že není dořešeno vůbec, varovat místní obyvatelstvo. Tady toto rozhodně si zaslouží se tomu věnovat pro budoucnost.

Vladimír KROC, moderátor

Platí, že skončíte jako zastupitelka Ratíškovic i Jihomoravského kraje, ale ponecháte si svůj senátorský mandát?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Ano, platí. Tento týden jsem uzavírala svou činnost ve své obcí. I na Jihomoravském kraji a předávala agendu a docela mně to přišlo líto. Najednou mě přepadla taková nějaká lítost, ale bylo to krásné období. Bohužel to nejde skloubit časově vůbec, přejíždění mně to by nešlo. A já se těm pracem na Ministerstvu životního prostředí musím věnovat intenzivně. Samozřejmě je tu ještě senátorský mandát. Tady taky jsem se velmi zamýšlela, ale občané mého regionu by vlastně zůstali bez senátorky, protože do konce mého volebního mandátu senátorského je de facto 9, maximálně 10 měsíců, a tak jsem se rozhodla pro ten region ještě pracovat a dokončit tam některé projekty, které jsou mnou rozjety, ale které postupně se na to připravili lidi a už je třeba i dělají. A jeden připomenu, na něm mně velmi záleží, a to je pomoc po tornádu, a to je v tuto chvíli psychologická pomoc rodinám s dětmi, které tento projekt jsme rozjeli a na ni mě velmi záleží, ale mám tam velmi šikovné už pokračovatele a vedoucí těch projektů.

Vladimír KROC, moderátor

Pokud se nepletu, tak vy v Ratíškovicích žijete celý život?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/ Celý život.

Vladimír KROC, moderátor

Bude to tedy velká životní změna, protože teď budete muset asi zůstávat hodně v Praze, jak to bere rodina?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Tak já mám dospělé děti, mají své rodiny, takže tam si myslím, že žádné závazky nemám, respektive bude mi líto, že nemůžu být s vnoučatama, které mám velmi, velmi ráda, pokud mě poslouchají, moc je zdravím. Doufám, že jim stihnu koupit dárky do Vánoc. A syny to nijak neohrozí a manžel se rozhodl, že by mě do té Prahy doprovodil.

Vladimír KROC, moderátor

Takže vás bude následovat. V dnes jmenované vládě jsou jenom 3 ženy, není to málo?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Možná je to málo. Ten ženský prvek v každé politice je velkým přínosem, ale zase na druhou stranu není to až tak málo. Byly vlády, kde byla žena jedna, nebo dokonce někdy i žádná, takže já si myslím, že možná je to pro tuto chvíli tak akorát.

Vladimír KROC, moderátor

Chtěl jsem se ptát, jak proběhlo předání agendy, ale vy budete uvedena na ministerstvo teprve zítra, protože dnes se to vlastně kvůli tomu časovém presu všechno nestihlo, jestli tomu dobře rozumím.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Ano, bylo to dneska časově velmi náročné a na předání agendy Ministerstva životního prostředí přijde čas zítra kolem poledne.

Vladimír KROC, moderátor

A máte se sejít i s vaším předchůdcem ve funkci Richardem Brabcem?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Ano, měla bych se sejít i s panem Richardem Brabcem.

Vladimír KROC, moderátor

Máte tušení, v jakém stavu vám ministerstvo předává? Víte to?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/ Ne. A já předpokládám, že si to zítra řekneme, nepředpokládám nějaké žádné velké excesy, takže myslím si, že za dobu dlouhodobé spolupráce je to samozřejmě i o tom, jak ten tým vedl, ale je to i o tom, že je tam moc lidí, kteří tu práci dlouhodobě dělají.

Vladimír KROC, moderátor

No, už můžete být konkrétnější ohledně personálních opatření na Ministerstvu životního prostředí?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Drobně ano, protože post opustila nově paní poslankyně, která vedla mě sekcí technické ochrany životního prostředí Berenika Peštová. A její sekce byla hodně obsáhlá a vlastně tam byla její oddělení a odbory, které zčásti se věnovaly Green Dealu, a vzhledem k tomu, že mně vlastně čeká tato nová agenda, tak já bych chtěla tady tento post nebo tyto posty posílit. A předpokládám, že toto oddělení nebo, pardon, celou sekci rozdělím na dvě sekce a budeme tedy řešit ještě, jak rozšíříme případně, abychom se plně věnovali nejenom Green Dealu, ale i předsednictví Evropské unie.

Vladimír KROC, moderátor

Čili jestli tomu dobře rozumím, sekci posílíte, ale rozdělíte na dvě části. Jedna se bude zabývat zelenou dohodou pro Evropu, tzv. Green Dealem, a ta druhá tedy chystaným předsednictvím Evropské unie.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Ne, ne, ne. Asi jsem to neřekla úplně přesně.

Vladimír KROC, moderátor Proto se ptám /nesrozumitelné/.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Děkuji za připomenutí. Ne já jsem se asi nevyjádřila přesně. Část té technické sekce zůstane a část oddělím a pokusím se ji rozšířit, protože v tuto chvílí to nejde, ale časem bych chtěla prokázat, že sekci, kterou budu nazývat ochrana klimatu, posílím o ty činnosti, které na nás Evropská unie předá.

Vladimír KROC, moderátor

Už víte, jaké nejbližší spolupracovníky si přivedete?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Jako úplně nejbližší spolupracovníky zatím si nepřivedu, skoro nikoho, se mnou přijde kolegyně, která mně teďka pomáhá s některými věcmi, paní Simeona Zikmundová, ale ostatní zatím ne.

Vladimír KROC, moderátor

Zelená dohoda znamená podle vás pro Ministerstvo životního prostředí i velkou výzvu ke spolupráci s ostatními rezorty, jako je ministerstvo průmyslu, zemědělství nebo dopravy, proč právě s těmi?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Vede mě k té úvaze právě Green Deal a právě peníze, které Evropská unie nám posílá, a my budeme jako rezort životního prostředí spravovat velké peníze, je to modernizační fond. Hlavně Fond obnovy a po tom Fond spravedlivé transformace. A tyto fondy se netýkají jenom nějakých úseku životního prostředí, jako je adaptace krajiny, jako je hospodaření v krajině, jako je ochrana vody v krajině. To všechno ano, ale pak jsou tam podpory technologií a podpory dopravy. A to jsou velké peníze, které do těchto rezortů půjdou, a ty musíme umět spravovat a nastavit ve spolupráci právě s těmi ministerstvy, o kterých jsme mluvili, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství.

Vladimír KROC, moderátor

A jak se chystáte podpořit rozvoj ekomobility, záměrně neříkám jenom elektromobility.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Je dobře, že neříkáte jenom elektromobility. Elektromobily jsou teďka velmi moderní, ale současně i velmi kritizované zatím. Nicméně já si myslím, že ten vývoj jde dál a že i elektromobily budou mít určitou část, která jim bude patřit a budou v používány. Ale hodně toho vidím, budoucnost, vyvíjí se ta vodíková auta, takže ano, jsme připraveni podpořit takovéto technologie a doufám, že časem se nám podaří a nebude to moc dlouhý čas i cenově přístupné tato auta, aby byla pro občany. Vycházím z toho, že kdysi dávno mobily byly tak drahé a během pár let byly dostupné všem i dětem ve školách, tak doufám, že to bude podobně i s těmito ekologicky čistými automobily.

Vladimír KROC, moderátor

Ještě jedna otázka na závěr, jak to vidíte, jestli vznikne nový národní park Soutok, v oblasti soutoku Moravy a Dyje a potom také národní park Křivoklátsko?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Oba národní parky máme v našem koaličním prohlášení a oba budeme tedy připravovat a spolupracovat s obcemi na jejich vyhlášení. Já samozřejmě národní park Křivoklátsko neznám tak dobře jak Soutok, který je skoro z mého regionu. A vím, že je potřeba se i bavit se samosprávami a dohodnout se s nimi na tom, jak se ony zapojí do připravovaných struktur, které tam chystáme do toho, aby mohly taky mluvit do způsobu hospodaření a podobně. To nás čeká, ale pustíme se do toho velmi brzy.

Vladimír KROC, moderátor

Je to reálné, aby to bylo tedy ve vašem volebním období, dá se to stihnout?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Troufám si říct, že dá.

Vladimír KROC, moderátor

Co to přinese těm oblastem, ať už je to Křivoklátsko, nebo soutok Moravy a Dyje? To, že bude vyhlášen národní park?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Ano. Ono všichni si ji svého území nesmírně vážíme, pak se lekneme toho označení národní park, ale v zásadě to přitáhne i život do toho území i pracovní místa. Zájem o to území.

Vladimír KROC, moderátor

Jak se cítíte v prvních hodinách ve funkci?

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Jak na kolotoči, nahoru, dolů, rychle. A než stihnete dodělat jednu věc, již se rozbíhá druhá, skutečně velice hekticky.

Vladimír KROC, moderátor

My ale končíme úplně přesně na časové znamení. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byla hostem nová ministryně životního prostředí za KDU-ČSL. Anna Hubáčková, děkuji za rozhovor a přeju hodně úspěchů, mějte se hezky.

Anna HUBÁČKOVÁ, ministryně životního prostředí, senátorka /nestr. KDU-ČSL/

Vám všem krásné vánoční svátky.

Vladimír KROC, moderátor

Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

Datum vydání: 17.12.2021 |  Zdroj: ČRo Radiožurnál