Právo: Do žlutých kontejnerů půjde i kov

Sběr kovů v Česku se má v dohledné době usnadnit. Obce totiž budou od července finančně motivovány, aby nabídly obyvatelům možnost kombinovaného sběru, tedy vyhazování kovů do speciálně označených kontejnerů, většinou těch žlutých na plast. „Kovy bude možné vyhodit do kontejneru na plasty a tyto materiály potom půjde v dotřiďovací lince snadno oddělit použitím magnetu,“ řekl Právu Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Nedostatek kontejnerů na kovy vede nyní k tomu, že zejména potravinové a nápojové plechovky z domácností končí často v komunálním odpadu. Podle autorizované obalové společnosti EKO-KOM se v roce 2019 třídilo 88 procent papírového odpadu a 79 procent skla, ale jen 57 procent kovů.

A zatímco v současnosti je v Česku asi devět tisíc nádob na samostatný sběr kovů a 15 tisíc kombinovaných na sběr společně s plasty, samotných kontejnerů na plast, jež budou obce ke společnému sběru motivovány využít, je téměř 180 tisíc.

„Jako nejvhodnější cesta se tak ukazuje společný sběr kovů do již existujících nádob, zejména na plasty,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Na podpoře se jeho úřad dohodl s EKO-KOM.

Krok ministerstva vítají i ekologové. „Je to velice pozitivní věc, protože v České republice máme dlouhodobě málo kontejnerů na kovy a domácnosti mají problém třídit plechovky. Kontejnerů na plasty máme na druhou stranu hodně,“ řekl Právu odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. „Sběr společně s plasty je dobrý nápad, protože se tyto materiály dají dobře roztřídit,“ dodal.

Platí to i pro hliníkové plechovky na nápoje, i když nejsou magnetické. „Jsou totiž těžší a na lince se proudem vzduchu oddělí od plastu,“ vysvětlil Kropáček.

Z kovového odpadu se produkuje nový kov. Recyklace plechovek je navíc výrazně ekologičtější než jejich výroba. „Ekologický přínos recyklace hliníku je velmi významný, protože úspora energie při recyklaci je ve srovnání s výrobou hliníku z bauxitu 95 procent,“ poznamenal Kropáček.

Od 1. července bude EKO-KOM za každou nádobu, do které je možno třídit kovové obaly, a to bez ohledu na to, zda samostatně nebo ve vícekomoditním sběru, vyplácet obci čtvrtletně 30 Kč za nádobu. Ročně tedy získá obec navíc až 120 Kč za každý takový veřejně přístupný kontejner.

Podporován bude i tříděný sběr kovů jinými způsoby, například pytlovým sběrem z domácností nebo do nádob rozmístěných u rodinných domů, které nejsou určené veřejnosti.

„Současně bude EKO-KOM motivovat třídicí linky k tomu, aby odebíraly nejenom vytříděné kovy, ale i vytříděné plasty či jiný tříděný materiál spolu se složkou kovů tím, že jim bude nově kompenzovat zvýšené náklady na vytřídění kovové složky z odpadů platbou 420 Kč za tunu veškerých vytříděných kovových obalových odpadů,“ uvedl generální ředitel EKO-KOM Zbyněk Kozel. Doposud dostávaly linky 30 korun za tunu.

Cílem je motivovat obce i odpadové firmy k tomu, aby do roku 2022 bylo třídění kovových obalů dostupné většině občanů, stejně jako je dnes dostupné třídění plastů, skla a papíru. Tedy aby bylo v průměrné donáškové vzdálenosti okolo 100 metrů od domova.

Právo | 27. 5. 2020 | Autor: Martin Procházka