Lidové noviny: Nejlepší je mít vodu pod zemí v kasičce - pokračování

Hladiny podzemních vod poslední roky kontinuálně klesají. Umělou infiltrací povrchové vody do nitra země lze zajistit několik set kubíků denně. „Už na příští rok jsou nachystané první dva pilotní projekty,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

* LN Jak umělá infiltrace funguje?

Zjednodušeně řečeno pomáháme přírodě, aby se zrychleně dělo to, co normálně umí. Tedy že se srážková voda zasakuje rychleji a ve větším množství. Klasická ukázka je v Káraném v Pojizeří, kde je náš nevětší a nejznámější projekt umělé infiltrace, slouží jako významný zdroj pitné vody. Tam se procesu pomáhá tím, že se voda čerpá z řeky Jizery a pomocí zasakovacích nádrží se přenáší do podzemí. Je řada dalších možností, jak toho dosáhnout, a my je nyní zkoumáme. Pro určité geologické útvary jsou vhodnější jiné postupy. Princip je vytvořit zásobu podzemní vody a pak ji odtamtud čerpat. Nejjednodušší je udělat zasakovací nádrže či vany, voda se cestou dolů i čistí přes horninové podloží, které funguje jako filtr. Někde se zase dobře vsákne, ale v podzemí pak utíká pryč, různými puklinami, tudíž jí musíme postavit zeď, která ji zarazí a udrží.

* LN Kde se budou testovat první dva pilotní projekty?

Jeden je v Krušných horách a druhý na řece Orlici. Další se chystají, ale jsou náročnější na přípravu. Když ale pilotní projekty prozkoumáme, každý z nich bude teoreticky vhodný na stovky různých lokalit.

* LN Místa jsou vybrána tak, aby se ozkoušela různá geologická podloží?

Ano, testujeme různé struktury a situace. Není na tom nic tak zázračného, ale má to velké výhody. Musejí se obnovovat i rybníky, ale když je velké vedro a sucho, rybník vyschne. Nejlepší je mít vodu v podzemní „kasičce“, a tam si pro ni sáhnout, když ji potřebujeme.

* LN Kolik peněz na projekty jde?

V prvních dvou případech se bude jednat dohromady o první desítky milionů korun. Náklady dalších, větších projektů se v této chvíli těžko odhadují, záleží na jejich velikosti. U některých se ale bavíme až o mnoha stovkách kubíků zachycené vody denně, a to už jsou hodně zajímavé vodní zdroje.

* LN Peníze jsou z rozpočtu ministerstva?

Tohle ještě budeme schopni zaplatit z našeho rozpočtu, ale na další financování, až projekt rozjedeme ve velkém, bychom rádi získali peníze z výzkumu. Předpokládáme, že získáme také peníze od vodohospodářských společností nebo od obcí.

Lidové noviny | 18.9.2018 | Rubrika: Domov | Strana: 3 | Autor: KATEŘINA SURMANOVÁ