Deník: Miliony na nové šetrné lampy. Startují dotace na výměnu veřejného osvětlení

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dotační výzvu s cílem snížit tzv. světelné znečištění. V rámci Národního programu Životní prostředí má připraveno 30 milionů korun. Obce v chráněných krajinných oblastech mohou na rekonstrukci veřejného osvětlení získat až dva miliony korun. Z dotace pořídí úspornější a zdravější pouliční lampy, díky kterým omezí negativní vliv veřejného osvětlení na přírodu a zdraví lidí a zároveň sníží své výdaje za energie.

"Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 1. září do 31. října 2018. Obce ležící mimo chráněnou krajinnou oblast a velká města, mezi která se řadí Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec, mohou žádat o stejnou dotaci z Programu EFEKT, který dnes vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Máme nachystáno 30 milionů korun pro obce, které se nacházejí alespoň částí svého katastru na území chráněných krajinných oblastí a současně nemají více než sto tisíc obyvatel. Bude-li u obcí zájem, jsme připraveni alokaci ještě navýšit“, uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle něj se nová dotační výzva na výměnu veřejného osvětlení se týká celkem 1025 obcí.

Dodržení přijatelné míry

Klíčovou podmínkou k získání až 50procentní dotace je dodržení přijatelné míry světelného znečištění. Přednost dostanou ti žadatelé, kteří v celém rekonstruovaném úseku osadí svítidla, jež budou mít teplejší odstíny a nižší hladinu modré složky spektra. Zároveň také zaměří světlo směrem dolů, do dolního poloprostoru.  Právě tím se pro lidský organismus i okolní ekosystémy snižuje zdravotní riziko z nesprávného osvětlení kvůli vystavení organismů modré složce světla během noci.

„Podpora se vztahuje na rekonstrukci či úpravu soustavy veřejného osvětlení. Dotace pomůže starostům uhradit nákup svítidel, řídicího systému veřejného osvětlení, výměnu kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení, rekonstrukci rozvaděčů nebo pronájem montážní plošiny. Částkou ve výši až 50 tisíc korun přispějeme i na projektovou dokumentaci. Naopak stavební a výkopové práce, sloupy či výložníky financovány nebudou,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Až dva miliony korun

Výše podpory může dosáhnout až dva miliony korun, přičemž dotace uhradí až polovinu celkových způsobilých výdajů. Příprava dotací na rekonstrukci veřejného osvětlení probíhala koordinovaně mezi rezorty životního prostředí a průmyslu a obchodu, přičemž administrace bude řešena zvlášť.

„Od 1. září do 31. října mohou podat žádost o dotace všechny obce v ČR s tím, že obce v CHKO žádají u Státního fondu životního prostředí ČR a projekty musí být zrealizovány roku 2021. Ostatní obce a velká města Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec se obrací se žádostmi na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde je ve Státním programu na podporu úspor energie připraveno 90 milionů korun a termín realizace projektů je stanoven do konce roku 2019,“ upřesňuje ministr Brabec.

S podrobnostmi dotací obou rezortů se mohou zájemci také seznámit na společně organizovaných seminářích Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění, které se konají v září v Praze a Olomouci.

https://www.denik.cz/ekonomika/miliony...menu-verejneho-osvetleni-20180829.html

denik.cz | 29.8.2018 | Rubrika: Ekonomika