ČT24.cz: Chceme méně světla, více tmy, řekla vláda. Světelné znečištění je stále větší problém

Noční obloha bez hvězd, nepřetržitě osvětlená města, zmatená zvířata, spánkové poruchy a zvýšené riziko rakovinotvorných nádorů. To jsou příklady negativních důsledků ztráty přirozené tmy, kterou nám vzala současná, technicky vyspělá doba. Vláda ve středu projednávala dokument, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění. Návrh obsahuje konkrétní úkoly i termíny plnění.

Ministerstvo životního prostředí s vědci a ve spolupráci mimo jiné s ministerstvy průmyslu i zdravotnictví připravilo nelegislativní materiál pro vládu, co vlastně světelné znečištění v Česku obnáší a jaké důsledky by mohly být, pokud by se nijak neregulovalo. „Cílem regulace není snaha přestat svítit. Cílem je nesvítit zbytečně, nebezpečně a škodlivě,“ uvádí se ve zprávě.

Světlo jako rušení nočního klidu

Podle astronoma Pavla Suchana je nutné zachytit zdroje znečištění v jednotlivých resortech. Každé ministerstvo by tak mělo přispět s řešením: Ministerstvo životního prostředí uvažuje o tom, že by se dopad světelného znečištění měl objevit v posudcích staveb, ministerstvo zdravotnictví by mělo řešit působení světelného znečištění na zdraví člověka. Ministerstvo vnitra se má podívat na to, zda se nedá považovat světelné znečištění za rušení nočního klidu.

„My jsme se pustili nejenom do diskuse o světelném znečištění, ale i do přípravy konkrétních úkolů, které mají jeho negativní dopady eliminovat. Nově by se např. technické parametry správného osvětlování měly zahrnovat do dotačních titulů na výměnu veřejného osvětlení, bude nutné zabývat se světelnou zátěží způsobenou dopravní infrastrukturou nebo zvýšit povědomí o škodlivém vlivu modré složky světla na naše zdraví,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Světelné znečištění

Ve světlem znečištěném prostředí žije až 80 procent světové populace, uvedla v nové studii Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu (IDA).

„V poslední době se u nás proti světelnému znečištění hodně dělá, ale je to bohužel nesystémové. Zpracováváme například žádosti o měření a posudky ze Správy Chráněné krajinné oblasti Brdy nebo Správy Národního parku Podyjí. Zájem je ze strany jednotlivých útvarů ochrany přírody čím dál větší,“ uvedl Suchan, který je zároveň předsedou odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu.

Konkrétní úkoly pro různá ministerstva

Ministerstvo vnitra: Noční klid – příliš nehlučte a příliš nesviťte

V noci máme právo nebýt rušeni hlukem i světlem. Ministerstvo vnitra identifikovalo jako možnou kompetenci obcí regulovat světelné znečištění na svém území formou přestupku rušení nočního klidu. Ještě během tohoto roku se zavázalo zapracovat do svého „metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků“ do pasáže upravující místní záležitosti veřejného pořádku informaci o možnosti posouzení některých způsobů obtěžování světlem jako rušení nočního klidu. A obce si pak případné světelné přestupky budou moci řešit samy. V případě, že obtěžování světlem bude posouzeno jako rušení nočního klidu, bude možné pachateli uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.

Ministerstvo zdravotnictví: Lidé musí vědět, že jim noci na internetu škodí

Snažíme se držet krok s dobou, ale málokomu dochází, že si nočním surfováním po internetu na počítači nebo telefonu ničíme zdraví. A co potom naše děti, které usínají s telefonem v ruce? Víme například, že si můžeme na přístrojích zapnout funkci „nočního režimu / night shift“, která tlumí modré světlo? Ještě letos se proto ministerstvo zdravotnictví zaměří na informační kampaň o škodlivosti modré složky světla na lidské zdraví, zejména na tzv. cirkadiální rytmy (biorytmy). Může docházet i k narušení spánkového rytmu, což se projevuje obtížným usínáním, u těžkých spánkových deprivací se dokonce mohou dostavit halucinace, paranoia nebo jiné psychické problémy. Opakované narušování temné fáze noci světlem zvyšuje významným způsobem riziko vzniku tzv. civilizačních chorob, jako jsou psychiatrická onemocnění včetně depresí, spánkové poruchy a poruchy paměti, kardiovaskulární nemoci, inzulinová rezistence nebo obezita a zejména různé formy karcinomů. Problematikou světelného znečištění se proto nově na podnět MŽP začal zabývat i Národní ústav pro duševní zdraví.

Ministerstvo pro místní rozvoj: Nové stavby v dobrém světle

Nově stavěné budovy by měly naplňovat parametry pro zdraví a životní prostředí šetrného osvětlení. Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor stavebního práva a zároveň instituce zastřešující stavební úřady chce umožnit těmto úřadům stanovovat podmínky správného osvětlování při povolovacích procesech pro nové stavby. Kompetence stavebních úřadů pro zahrnutí technických podmínek pro osvětlování v povolovacích procesech v současnosti v zákoně zakotvená není, proto při právní úpravě stavebního práva zahrne ministerstvo pro místní rozvoj technické požadavky na správné osvětlování (resp. barva světla určená teplotou chromatičnosti, směřování světelného toku) do příslušné vyhlášky.

Ministerstvo dopravy: Doprava nechce svítit pánu bohu do oken

Ministerstvo dopravy do konce roku zmapuje, jak osvětlené dálniční křižovatky, železniční tratě nebo seřaďovací nádraží emitují nadbytečné světlo, resp. způsobují světelné znečištění, a na základě toho navrhne opatření tak, aby se nově stavěné železniční uzly nebo výměna osvětlení na křižovatkách realizovaly vzhledem ke snížení světelného znečištění správně. Na základě analýz Centra dopravního výzkumu plánuje MD vyhodnotit, na kterých místech je světelná zátěž způsobená dopravní infrastrukturou nejzávažnější, a návazně navrhnout preventivní technická a organizační opatření.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministestvo životního prostředí: Finanční injekce pro šetrné veřejné osvětlení

Obce a města často používají nevhodné, příliš silné, ale přitom málo účinné osvětlení. Zbytečně tak podle odhadů prosvítíme až dvě miliardy korun ročně. Řešením by byla výměna starých lamp za nové. Nové moderní lampy mají v sobě spoustu „vychytávek“ – dokážou nejen svítit dolů, mít správnou teplotu světla, ale také zhasínat, když v prostoru není pohyb, nebo nastavit řízení světla on-line. MPO spolu s MŽP proto chystají na výměny cílené dotační programy. Za peníze by obce mohly nakoupit nové lampy, které budou šetřit energii, životní prostředí i zdraví lidí.

Lidé už neznají hvězdy, protože je nevidí

Právě astronomové zjišťují světelné znečištění velmi citlivými detektory, které používají k měření jasnosti jednotlivých hvězd. Podle nich se takzvaný světelný smog nad územím Česka za posledních 50 let výrazně zhoršil. Ve světlem znečištěném prostředí žije až 80 procent světové populace, uvedla také v nedávné studii Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu (IDA).

Potýká se s ním i Česko, nejvyšší koncentrace světelného smogu jsou v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Naopak nejméně jsou světelně znečištěny lokality na Šumavě, v Beskydech, Jizerských horách, Podyjí nebo v Českém Švýcarsku. Další oblast tmavé oblohy vzniká v příhraničním pásmu národního parku Podyjí, a to i díky menšímu osídlení.

Formy světelného znečištění

Umělý jas oblohy (sky glow, též lidově nazývaný „světelný smog“) nad městy, způsobený rozptylem světla v atmosféře;

oslnění (glare), kdy je překročena adaptační schopnost oka na světlo;

neúměrná intenzita osvětlení (over-illumination) objektu nebo interiéru;

světelný přesah (light intrusion/trespass) do nevhodných prostor.

EU zatím světelný smog moc neřeší

Problematika světelného znečištění není ani na evropské úrovni dostatečně právně vyřešena, přestože EU reguluje řadu jiných oblastí. Brabec k tomu uvedl, že téma chce ministerstvo využít i pro nadcházející mezinárodní konferenci o krajině, kterou letos bude pořádat Česká republika. Zatím se na regulaci členské státy osmadvacítky neshodly. Podle Brabce jen asi čtyři evropské státy světelné znečištění nějak řeší, například Itálie, Francie a Slovinsko, nikoliv země visegrádské čtyřky nebo Německo. „Chceme jít cestou moderních zemí v Evropě, jako je třeba Slovinsko, které má svoje vlastní vládní nařízení,“ uvedl místopředseda České astronomické společnosti Pavel Suchan. Dobré zkušenosti s regulací světelného smogu má například Opava.

Zdroj: ČT24.cz, 21. 3. 2018