ČT Události v regionech: Zálohy na plastové lahve

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka

--------------------

Ve studiu vítám Ladislava Trylče, vedoucího oddělení zpětného odběru z ministerstva životního prostředí. Dobrý den.

Ladislav TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru

--------------------

Dobrý den.

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka

--------------------

Viděli jsme, že v zahraničí využívají zálohy na recyklovatelné obaly v daleko větší míře než v Česku. Uvažuje se něčem takovém i tady?

Ladislav TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru

--------------------

V současnosti určitě neuvažuje. Je to vlastně z toho důvodu, že v České republice je dlouhodobě funkční systém, řekněme dobrovolného třídění plastových odpadů, včetně PET lahví prostřednictvím barevných kontejnerů a my máme zato, že zavedení systému na zálohování PET lahví by vlastně vyvedlo pouze tento odpadový tok někam  jinam a významně by to jednak zdražilo nakládání s těmi ostatními plasty a současně by to odradilo spotřebitele, aby vůbec s těmi ostatními plastovými odpady k těm žlutým kontejnerům chodilo.

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka

--------------------

To prodražení by bylo z jakého důvodu?

Ladislav TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru

--------------------

To by bylo z toho důvodu, že vlastně PET lahev je obal, o který má recyklační průmysl ze všech plastů největší zájem, to znamená ona, dalo by se říct tu recyklaci toho plastového dopadu nějakým způsobem financuje z významné části. Kdyby se odklonil ten PET do jiného odpadového toku, tak bude nezbytné poté nějakým způsobem finančně zajistit třídění, recyklaci a dotřiďování na druhotnou surovinu těch ostatních plastů. A to by samozřejmě musel zaplatit spotřebitel.

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka

--------------------

Co ale například plechovky, to je stále část odpadu, který lidé daleko častěji vyhazují do směsného odpadu, přitom by se dal vytřídit. A pokud by byl zálohovaný, určitě by to byla i větší motivace.

Ladislav TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru

--------------------

Určitě. Samozřejmě co se týče plechovek, tak v současné době se rozvíjí už poměrně také v mnohých obcích systém kontejnerového třídění. To znamená  kdyby se zavedl zálohový systém, tak zase by to nějakým způsobem oslabilo ten, ty systémy, které vznikají. Nicméně pokud by nějaký zálohový systém vznikl, tak samozřejmě určitě by to muselo být spojené jak PET lahve, tak plechovky.

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka

--------------------

Vraťme se teď ale ještě k plastům. Nejen Česko teď řeší aktuálně jiný problém. A tím je to, že Čína coby největší odběratel zastavila odkup vytříděných plastů, takže se v tuto chvíli hromadí ve sběrných dvorech a jejich cena se propadá. Jak toto řešit?

Ladislav TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru

--------------------

Ono úplně neplatí, že Čína zastavila dovoz. Čína pouze stanovila nějaká nová pravidla, respektive stanovila nějaké limity pro znečištění odpadů, které si nechá dovézt na své území, takže Čína tím vlastně chrání svoje životní prostředí. Tady je nutno říct, že právě Česká republika má velmi dobře postavený funkční systém třídění a dotřiďování odpadů. Takže vlastně jsou mnohé evropské státy, které do Číny vozily přímo to, co občané vytřídili, řekněme, do barevných kontejnerů. A to samozřejmě obsahovalo vysoké procento různých příměsí a to samozřejmě Čína nyní nechce. Tyto státy mají problém. Česká republika vozí do Číny, řekněme, prostřednictvím jiných evropských států odpady z dotřiďovacích linek, které už jsou přetříděné. To znamená to jsou třeba folie, vytříděné podle barev. Nebo nějaké pevné duté plasty, kelímky od jogurtů a podobně. A podle našich informací tyto komodity tyto druhotné suroviny není problém na čínském trhu uplatnit ani v současnosti. Takže jediné, co se vlastně stalo, že tím, že tím že ta Čína trochu přivřela kohoutky, tak to vyvolalo nějaký neklid na trhu. Některé ceny, ceny komodit vlastně spadly a vedle toho současně svozové společnosti, mnohé odpadové svozové společnosti tuto situaci využily k tomu, že obcím oznámili zdražení, ale není to z důvodu, že by skutečně byla na trhu taková krize odbytu, ale spíše proto, že třeba se skokově teď několikrát zvýšila minimální mzda a ty svozové společnosti vlastně reagovaly, respektive využily tuto situaci k tomu, že oznámily zdražení.

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka

--------------------

Já děkuji za váš čas, a že jste byl hostem Událostí v regionech. Hezký večer.

Ladislav TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru

--------------------

Na shledanou.

ČT 1 | 16.2.2018 | 18:00 | Pořad: Události v regionech - Praha | Téma: Ministerstvo životního prostředí