Deník: Staré uhelné kotle letos končí. Stát rozdá další tři miliardy na pořízení nových topenišť

Zatímco vinaři na podzim slaví vinobraní, u majitelů rodinných domů nastává spíše „kotlobraní“. Na začátku září totiž mají jednu z posledních šancí, jak téměř zadarmo a na účet státu získat nové topeniště. Kdo zaváhá, zaplatí desítky tisíc korun ze svého. Důvod je stále stejný: Do roku 2022 musí přes 320 tisíc rodinných domů v ČR povinně vyměnit stávající kotel na pevná paliva za nový, splňující přísnější limity na vypouštění škodlivých látek. Za čtyři roky začne platit absolutní zákaz topení v nejstarších kotlích 1. a 2. emisní třídy (viz grafika). Nejčastěji jde o takzvané prohořívací a odhořívací kotle s ručním přikládáním a nízkou účinností. Kdo si v něm zatopí po roce 2022, riskuje pokutu 50 tisíc korun. První větší změna nás přitom čeká už za tři měsíce. Od ledna 2018 se definitivně přestanou prodávat kotle 3. emisní třídy. Obchodníci, hlavně internetoví, proto již „čistí“ sklady a některé „trojkové“ kotle na tuhá paliva nabízejí v cenách i pod 17 tisíc korun. Na takové (zastaralé) topidlo už však dotaci získat nelze. Jak tedy ušetřit? Základem je zbytečně neotálet a zkusit o dotaci požádat. Matematika je neúprosná: jednotlivé kraje teď v září začnou rozdělovat kotlíkové dotace a vedle toho se rozšířily některé dotace v programu Nová zelená úsporám. Devět miliard korun, které pro kotlíky v Bruselu vyjednal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), vystačí na obměnu cca sto tisíc kotlů. Zbylých 200 tisíc domácností, které výměnu odloží, si nový kotel zaplatí samy. Ze zmíněných devíti miliard už stát lidem přes kraje poslal 2,3 miliardy. Stačilo to na 28 tisíc kotlů. Teď Brabec posílá 3,4 miliardy, které by mohly vystačil až na 35 tisíc kotlů. Žádosti už přijímají na severu Moravy či v Karlovarském kraji. Většinou elektronicky, aby se předešlo nedůstojným frontám. Maximální dotace je letos až 127 500 korun. Proti dřívějšku se už dotace nedávají na čistě uhelné kotle.

***

Hlavní změny, důležité termíny a nové dotace

S příchodem zimy se o vytápění logicky zajímá většina lidí. Nejde však jen o to, jestli je lepší, plyn, uhlí, nebo biomasa, a jak se změní ceny. Letošní rok je bohatý na novou legislativu a podmínky, které musejí majitelé topenišť splňovat. Deník pro vás připravil seriál, který vám každé úterý až do začátku října (viz box) představí některé novinky. Začínáme kotlíkovými dotacemi a Novou zelenou úsporám.

KOTLÍKOVÉ DOTACE – PODZIM 2017 › Proti dřívějšku stát nebude podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. › Lidé už nemusejí muset provádět mikroenergetická opatření (například vyměnit vstupní dveře). › Většina krajů už žádost přijímá elektronicky, není nutné čekat ve frontách. › Obce, které trpí největším znečištěním, jsou takzvaně prioritní a dotace na kotel je u nich až o 7500 korun vyšší (viz tabulka).

Na co dostanete dotaci › zdroj včetně nákladů na jeho instalaci › nová otopná soustava › rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest › projektová dokumentace

Výše podpory › Tepelné čerpadlo – 80%, max. 120 000 Kč › Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80%, max. 120 000Kč › Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80%, max. 100 000Kč › Plynový kondenzační kotel – 75%, max. 95 000Kč › Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) – 75 max. 75 000Kč

Bonusy Prioritní oblasti › bonus 7500 Kč Kombinace s programem Nová zelená úsporám › bonus až 40 000Kč

Jak šel čas Které kotle jsou/ /budou zakázány › Od roku 2014 se už smějí prodávat jen kotle s emisní třídou 3 a výše. › V září 2015 skončil prodej starých nekondenzačních plynových kotlů. › Od roku 2016 začala platit povinnost každé dva roky nechat svůj starý kotel zkontrolovat odborně způsobilou osobou. › Od 2017 mají úředníci možnost „vlézt do kamen“, respektive zkontrolovat, zda netopíte zakázaným palivem. › Od roku 2018 se budou smět prodávat jen kotle s emisní třídou 4 a výše. › Od roku 2022 bude striktní zákaz topit v kotlech 1. a 2. emisní třídy. Bude kontrolováno pod sankcemi.

Kolik letos rozdělí jednotlivé kraje na kotlíkové dotace:

Ústecký 161,7 1683

Karlovarský 67,2 700

Plzeňský 231,6 2412

Středočeský 517,8 5390

Jihočeský 303 3155

Vysočina 238,8 2486

Jihomoravský 135,6 1412

Zlínský 160,5 1671

Moravskoslezský 891,5 8654

Olomoucký 172,2 1793

Pardubický 177,9 1852

Královéhradecký 200,1 2083

Liberecký 140,4 1462

CELKEM Alokace (v milionech Kč) 3421,98  Min. počet realizovaných výměn 35 000

Čím pomáhají kotlíkové dotace Například díky výměně starých kotlů za nové v první vlně kotlíkových dotací bude naše ovzduší čistší ročně o 1600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, o více než 0,7 tuny rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a sníží se i emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o více než 168 750 tuny

Kontroly lokálních topenišť Od ledna 2017 platí nová možnost. Úředníci obcí s rozšířenou působností mohou zkontrolovat přímo v domě, čím člověk topí. Činí tak při podezření, že dotyčný spaluje odpadky či další nelegální palivo. Kontrola v domech probíhá vždy po předchozím upozornění. Kdo kontroly odmítne vpustit do domu, riskuje pokutu až 50 tisíc korun.

Kde získat informace › Weby krajských úřadů WWW. MZP. CZ WWW. SFZP. CZ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – NOVINKY PRO PODZIM 2017

Nově je možné peníze z NZÚ kombinovat s kotlíkovou dotací. Pokud se pro ně člověk rozhodne a například vymění okna, dveře, nebo zateplí strop pod nevytápěnou půdou, získá krom dotace další bonus ve výši 20 000 korun z programu Nová zelená úsporám, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun.

Nárok na bonus je možné uplatnit nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku o dotaci na zateplení.

Zcela nově stát poskytuje dotaci až 150 tisíc korun na pořízení větší solární fotovoltaické elektrárny (s výkonem více než 4000 kWh/rok), která je vhodná zejména pro domy s vyšší spotřebou elektřiny, tzn. například vícegenerační domy nebo rodiny s malými dětmi.

Nový poradenský web HTTPS://NZU. SFZP. CZ/

Deník | 12.9.2017 | Rubrika: Bydlení/Připravte se na topnou sezonu | Strana: 10 | Autor: JAN KLIČKA |