PRÁVO: Kotlíková revoluce pokračuje druhou vlnou

Kotlíkové „šílenství“ vstupuje do své další fáze. Druhá vlna programu kotlíkových dotací, který si klade za cíl výrazné zlepšení ovzduší v Česku, odstartuje na sklonku léta. Prvním z regionů, který začal žádosti přijímat, je Karlovarský kraj, a to od 30. srpna. Nejpozději do konce letošního roku by měly příjem žádostí spustit všechny kraje.

O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu o maximálně třech bytových jednotkách, který využívá kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Podmínky jednotlivých krajů na čerpaní dotací se nicméně mohou lišit, proto je důležité bedlivě sledovat informace z regionů.

Možnost získat kotel úplně zdarma

Ministr životního prostředí Richard Brabec předpokládá, že do konce roku 2019 si domácnosti vymění dalších 35 000 starých kotlů na tuhá paliva za nové ekologické zdroje. Ať už půjde o plynové kondenzační kotle, automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle pouze na biomasu, či o tepelná čerpadla. Na tyto účely hodlá ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozdělit 3,4 miliardy korun. Lidé v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším mají nárok na bonus 7500 korun. Kdo se rozhodne zkombinovat kotlíkovou dotaci s dotací na některé nízkoenergetické opatření z programu Nová zelená úsporám, může obdržet další bonus. „Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám, například vymění okna, dveře nebo zateplí strop nad nevytápěnou půdou, získá kromě kotlíkové dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun,“ prozradil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. V jistých případech by mohli žadatelé získat kotle úplně zdarma, jak se to v minulé výzvě podařilo některým obyvatelům Moravskoslezského kraje. I druhá vlna kotlíkových dotací bude štědrá k Moravskoslezskému kraji. „V této vlně také chceme zvýhodnit Moravskoslezský kraj, který dostane na výměnu téměř 900 miliónů korun, tzn. jak prostředky z druhé vlny, tak i z té třetí najednou. V Moravskoslezském kraji tedy poběží výměny daleko rychleji,“ informoval ministr Brabec.

Zlepšení kvality ovzduší

Kotlíkové dotace u lidí zatím bodují na plné čáře. V mnoha krajích byly finanční pobídky rozebrány v rámci první výzvy doslova během okamžiku. V první dotační vlně, spuštěné v létě 2015, se přerozdělovaly tři miliardy korun. Jednotlivé krajské úřady přijaly přes 30 000 žádostí. Nové zdroje vytápění by měly výrazně zlepšit kvalitu ovzduší. Už jen výměnou kotlů v rámci první dotační vlny se pročistí ovzduší nad Českem ročně o 1600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, o více než 700 kilogramů rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a sníží se i emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o více než 168 750 tun.

Čas starých kotlů se chýlí

Pro druhé kolo se chystají nezanedbatelné změny. Dotace se už nebudou vztahovat na kotle pouze na uhlí, neboť o ně lidé v první vlně projevili nejmenší zájem. Pokud jde o podávání dotačních žádostí, bude to probíhat výhradně elektronickou formou. Ve druhé vlně už také není nutné (kdo chce, ten samozřejmě může) realizovat tzv. dílčí mikroenergetické opatření, které by snížilo energetickou náročnost budovy (např. dílčí výměna oken nebo zateplení střechy). Díky tomu MŽP může podpořit z uspořených peněz více domácností, které pomýšlejí na výměnu kotle. A částka to není rozhodně zanedbatelná, konkrétně půjde o půl miliardy korun. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie celkem devět miliard korun. Ideálně by se tak mělo nahradit až 100 000 nevyhovujících kotlů. Cílem MŽP je stáhnout nejstarší kotle 1. a 2. emisní třídy. Podle Českého statistického úřadu jich je v Česku až 360 000. Od září 2022 je zakáže i zákon a domácnosti si budou muset pořídit ekologičtější zařízení.

Pomoc od A do Z

V souvislosti s komplexní nabídkou na instalaci nového kotle nabízí pomocnou ruku i tuzemská jednička v dodávkách plynu – energetická skupina innogy. Z první vlny má bohaté zkušenosti jak s administrativním vyřizováním dotace, tak s vlastní výměnou. „V rámci našeho programu Kotel s dotací jsme v první dotační vlně radili stovkám zákazníků,“ sdělil Martin Chalupský, mluvčí innogy v ČR. Vzhledem k obrovskému zájmu o kotlíkové dotace rozhodně není vhodné nechávat podání žádosti na poslední chvíli. „Za zákazníka vyřídíme celou kotlíkovou dotaci. Od pořízení fotodokumentace stávajícího kotle na pevná paliva přes přípravu a podání žádosti o dotaci, realizaci výměny tepelného zdroje až po závěrečné vyúčtování. Od zákazníka budeme potřebovat pouze nezbytně nutnou součinnost při kompletaci závěrečných dokladů pro vyúčtování. V současné době naše společnost eviduje stovky žádostí a větší část máme již připravenou pro podání,“ vypočítává Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací. Nabídka od innogy je tedy připravena formou balíčku, který zahrnuje vyřízení žádosti, dodávku vybraného kotle i zemního plynu a pomoc s financováním. Zákazník si tak objednává vše na klíč, případně využije jen některé služby. Více na internetové adrese www.kotelsdotaci.cz.

Plynový kotel se vyplatí

A proč by si měl zájemce o dotaci vybrat k výměně právě plynový kondenzační kotel? Z vícero důvodů. Vyznačuje se nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s tepelnými čerpadly i s kombinovanými kotli 5. generace. Má vysokou účinnost, která je zárukou nízké spotřeby plynu. Ostatně žádný jiný zdroj vytápění neohřeje zásobník vody tak rychle jako právě plynový kotel. K tomu je nutno navíc připočíst nenáročnost obsluhy – stačí jednoduše otočit ovladačem termostatu – i nižší četnost čištění a údržby. Po výměně kotle zároveň odpadne mnoho manuální práce, jako je například skládání uhlí, pravidelné přikládání či vynášení popela. Zmizí i starosti se zásobováním nebo skladovacími prostory. Nebude už potřebná plechová popelnice na žhavý popel ani tak časté malování zaprášených místností v domě. Statistiky dokazují, že zemní plyn představuje moderní, kvalitní a ekologické palivo, které je nejvyužívanější pro vytápění rodinných domů v České republice. „Plynové kotle se obecně považují za nejvýhodnější způsob vytápění všude tam, kde je k dispozici plynová přípojka. Technologie plynových kotlů je lidem navíc blízká, spolehlivě funguje už desítky let,“ shrnul Martin Chalupský.

Výše podpory

Tepelná čerpadla (všechny typy) – 80 %, max. 120 000 Kč

Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle) – 80 %, max. 120 000 Kč

Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva – 80 %, max. 100 000 Kč Plynové kondenzační kotle – 75 %, max. 95 000 Kč

Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 75 %, max. 75 000 Kč

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7500 Kč Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 40 000 Kč

Na co lze získat dotaci

tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci nová otopná soustava rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření úpravy spalinových cest projektová dokumentace

Do konce roku 2019 si domácnosti vymění dalších 35 000 starých kotlů na tuhá paliva za nové ekologické zdroje

Právo | 2.9.2017 | Rubrika: Firma | Strana: 15 | Autor: Jiří Tichý | Téma: Ministerstvo životního prostředí