MF Dnes: Jak na dotace. Otázky a odpovědi

O dotaci na dešťovou vodu může požádat každý majitel domu, podmínkou je, že sám zaplatí minimálně polovinu nákladů. S padesátiprocentní dotací se mu podle odhadů ministerstva životního prostředí vynaložené peníze vrátí nejpozději za deset let.

1 Kdo může o peníze požádat

Stát přispěje majitelům rodinných i bytových domů i těm, kteří teprve stavějí. Podmínkou je, že projekt realizují do 12 měsíců po přiznání dotace. O dotaci mohou požádat i zpětně, pokud nárok doloží fakturou s datem po 27. dubnu 2017. Polovina dotace je určená výhradně do takzvaných suchých obcí. Mezi ty počítá ministerstvo životního prostředí takové obce, kde od roku 2014 museli alespoň jednou zásobovat obyvatele pitnou vodou z cisterny nebo museli opakovaně omezit používání vody. Na seznamu na webu Dešťovky je v tuto chvíli 1 285 takových obcí, není ale konečný. Pokud obec na seznamu zařazena není a přitom tyto podmínky splňuje, může o zařazení na seznam požádat.

2 Na co stát přispěje

Obyvatelé „suchých“ obcí mohou žádat o dotace na zařízení zadržující dešťovou vodu na zalévání nebo splachování a na systémy na přečištění a využití odpadní vody a jejich libovolnou kombinaci. Mimo tyto obce stát pouze na zalévání dešťovou vodou nepřispěje, finančně ho podpoří jen v kombinaci s využitím dešťové nebo odpadní vody uvnitř domu.

3 Kolik majitel domu dostane

Dotace má dvě části. Bude-li majitel domu dešťovou vodou pouze zalévat, dostane pevnou částku ve výši 20 tisíc korun. Dále podle velikosti střechy, pozemku a dalších parametrů ministerstvo určí potřebnou kapacitu nádrže a na každý kubický metr přidá dalších 3,5 tisíce korun. Na objem navíc už nepřiplatí. Jaká bude výše příspěvku, si každý může ještě před podáním žádosti ověřit na on-line kalkulačce, která je k dispozici na webu projektu. Stát v každém případě zaplatí maximálně polovinu faktur, dotace přitom u zalévání nepřesáhne pětapadesát tisíc korun. Podobné, jen odpovídajícím způsobem vyšší částky jsou určeny pro systémy kombinující zalévání a splachování dešťovou vodou, případně využívající odpadní vodu z domácnosti.

4 Jak si říct o peníze

Žádosti bude možné podávat od 7. září, od 10 hodin dopoledne. „V první fázi žadatel musí vyplnit na webu dotacedestovka.cz elektronický formulář,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, který má rozdělování dotací v projektu Dešťovka na starosti. K vyplnění žádosti stačí základní údaje o nemovitosti. „Nepotřebuje nic víc, než co si sám vypočte v dotační kalkulačce,“ říká Valdman. Ta je k dispozici na už zmíněném webu. Žádost je možné podat i na kterémkoli krajském pracovišti fondu životního prostředí, v květnu na nich však byl značný přetlak. Důležitá je rychlost, výzva bude ukončena po vyčerpání prostředků. V květnu se z 5,5 tisíce žádostí dostalo na necelých 2,3 tisíce. „Opět očekáváme, že poptávka převýší možnosti projektu,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

5 Jaké doklady jsou potřeba

Po podání žádosti dává ministerstvo 30 dní na doložení potřebných dokladů, především odborného posudku. V květnu to bylo do pěti dnů a nestačilo to. „Problém byl s dodáním odborného posudku,“ říká Valdman. Vzor odborného posudku je k dispozici na webu projektu. „Nejde o nic složitého, stačí, aby dodavatel popsal základní charakteristiky zařízení a jeho nákres,“ říká. Žadatel o dotaci se přitom tímto krokem nezavazuje k tomu, že si dá nainstalovat toto konkrétní zařízení. „Pokud změní názor a najde si levnější nebo lepší systém, který požadavky dotace splní, nemáme s tím problém. Když bude levnější, dotace se adekvátně sníží, pokud by byl dražší, může požádat o změnu v dotaci,“ říká Valdman. Bydlí-li žadatel na místě, které splňuje požadavky na „suchou“ obec, a přitom tato obec není uvedena na seznamu, může to ve své žádosti doložit a úřady to vezmou v úvahu.

6 Kdy přijdou peníze

Dotace se vyplácí až po realizaci projektu, a to na základě vystavených faktur. Musí být vyčerpána nejpozději do 12 měsíců od chvíle, kdy je schválena.

7 Jak se bude platit stočné

Bude-li domácnost používat dešťovou vodu na splachování, musí se domluvit na úpravě plateb za stočné s vodárenskou společností. Standardní výpočet, podle kterého vypustí do kanalizace tolik vody, kolik odebere z vodovodní sítě, v tomto případě neplatí. Bez této smlouvy dotace nebude vyplacena. Na výběr jsou tři možnosti. Tou první jsou takzvaná směrná čísla, která se už nyní využívají v případě, že domácnost bere vodu zčásti z vlastní studny. Počítá s roční spotřebou odhadnutou na 35 kubíků vody na osobu za rok. Další možností je připočítat ke stočnému cenu za 9 kubíků na rok za každou osobu, která žije v domě, kde se splachuje dešťovou vodou. Třetí možností je instalace vodoměrů, které sledují, kolik vody odtéká z toalety splachované dešťovou vodou do kanalizace.