iHned.cz: Třetina pitné vody končí v záchodu. Novostavby proto mají využívat dešťovku a šedou vodu, ve hře je snížení DPH

V Česku se má změnit způsob, jakým se v domácnostech hospodaří s vodou. Novostavby budou mít nejspíš už od příštího roku povinnost využívat dešťovku. Stavebníci navíc budou do budoucna vědět, jak mají nakládat i s odpadní vodou z koupelen a kuchyní – takzvanou šedou vodu. Současné zákony pro ni nemají jasnou definici a její využití je tak problematické. To vše se má podle ministerstva pro životní prostředí změnit. Snížit by se také mohla DPH na zboží a služby, které k úsporám vody a energií v budovách vedou, a to na deset procent. Podle návrhu by se to týkalo i zateplení domů nebo solárních panelů na střechách.

V boji se suchem, na které se musí Česko v rámci klimatické změny připravit, se podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) počítá každý ušetřený litr vody. "Přitom třicet až čtyřicet procent vody v budovách jde na splachování toalet," upozornil Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, zastupující společnosti podporující energeticky úsporné stavebnictví.

Ministr se s aliancí sešel, aby společně našli způsob, jak co nejvíce omezit plýtvání s pitnou vodou v budovách. Řešením má být větší důraz na využívání dešťovky i šedé vody, která běžně odtéká například ze sprchy, pračky či umyvadla. Během června chce ministerstvo zadat studii a do konce roku má přijít s konkrétními návrhy, jaká nařízení jsou k využívání šedé vody potřeba.

Návrh na využívání dešťové vody se už dostal do parlamentu v rámci novely vodního zákona a také do nového stavebního zákona.

"Ve využívání srážkové vody ve městech vidíme obrovskou rezervu. Stovky milionů kubíků každoročně dopadnou na naše města a obce a odtečou bez užitku do kanalizace. To je rezervoár velmi kvalitní vody, kterou chceme využít," uvedl Brabec. Vedle často zmiňovaného zadržování vody v krajině je podle něj důležitá i tato voda ve městech. "Na běžný rodinný dům dopadne ročně tolik vody, že by to naplnilo 25metrový plavecký bazén. Když ji jen necháme odtéct do kanalizace, tak je to škoda," dodal Holub.

Členové aliance společně s ministerstvem životního prostředí připravili celkem osm návrhů, které by měly situaci vyřešit.

Zásadní je zakotvení definice užitkové vody, její kvality a možností využití v zákoně. "Pokud chce dnes stavebník šedou vodu využít, tak k tomu musí získat vyjádření krajské hygienické stanice. Ta přitom rozhoduje o každé stavbě zvlášť. Investor tak nikdy nemá jistotu kladného výsledku, což značně snižuje předvídatelnost podnikatelského prostředí," řekl Holub. Ministerstvo životního prostředí o tom již jedná s ministerstvem zdravotnictví. Pomoci by v tom podle Brabce měla i evropská legislativa, kterou by Česko ještě během léta mělo přenést do svého právního řádu.

Aliance navíc navrhuje snížení sazby DPH na zboží a služby, které k úsporám vody v budovách vedou. "Nyní jsou tyto investice v 15procentní sazbě DPH, my bychom je ale rádi viděli v desetiprocentní. U komerčních a veřejných budov je rozdíl dokonce ještě větší. Nyní se u nich platí 21procentní DPH," vysvětlil Holub. Ministr Brabec chce o možnosti snížení těchto sazeb jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).

Dalším návrhem jsou finanční úlevy ze srážkovného, tedy poplatku provozovateli kanalizace za odvod srážkových vod. Ušetřit by měly například budovy se zelenými střechami. Aliance je naopak pro zrušení plošné úlevy pro bytové domy, které jsou dnes od tohoto poplatku osvobozeny.

Šance pro budovy totiž věří, že pokud by jejich majitelé museli za odtok dešťové vody do kanalizace platit, tak se více zamyslí nad jejím využitím. Pro panelový dům by se podle Holuba mohl takový poplatek vyšplhat zhruba na deset tisíc korun ročně. "Přitom například instalace zelené střechy je možná na většině budov, například i panelových domech, bez nutnosti zpevňování statiky," vysvětluje Holub.

Ke zrušení této úlevy u bytových domů je ale Brabec skeptický. Bytová výstavba má podle něj už nyní řadu překážek a ministerstvo jí nechce přidávat další.

Všechny návrhy podle Holuba mají tu výhodu, že podpoří české stavebnictví, které zaměstnává tisíce lidí a významně přispívá do státního rozpočtu a k růstu HDP. "Když takové budovy postavíme, tak tu zůstanou. Nikdo je neodveze do zahraničí," dodal ředitel aliance.

Šance pro budovy také navrhuje zavedení metodiky pro města, která by mohla povinnost nakládání se srážkovými vodami zavádět do svých územních plánů. Brabec uvedl, že o tom jedná s ministerstvem pro místní rozvoj a hodlá to probrat i s obcemi a stavebními úřady.

I přes chybějící legislativu už v Česku vzniklo několik developerských projektů, které šedou vodu využívají. Mezi prvními byl pražský projekt bytového domu Botanica K společnosti Skanska, dostavěný v roce 2018. V něm se recykluje voda z umyvadel, van a sprch. "Technologie instalovaná v suterénu budovy ji vyčistí a voda je následně využívána pro splachování toalet. Obyvatelé domu díky tomu ušetří 26 procent běžné spotřeby pitné vody," sdělila Renata Vildomcová, ředitelka marketingu a komunikace společnosti Skanska Reality. Developerská společnost tento systém využije i ve svých dalších rezidenčních projektech. Počítá s ním například u rezidenčního bydlení Čertův vršek, jehož stavbu spustila začátkem tohoto roku.

iHNed.cz | 9.6.2020 | Autor: Viktor Votruba