ČRo Plus: Host: Richard Brabec, ministr životního prostředí

--------------------

Tolik sněhu jako letos Česká republika už dlouho nezažila. I po oteplení leží na horách silná vrstva a při zběžném pohledu by se mohlo zdát, že obavy ze sucha jsou alespoň na čas zažehnány. Podle údajů ministerstva životního prostředí ze začátku února je ale přes 20 % území České republiky stále postiženo půdním suchem. Nedostatek vody považuje podle průzkumů stále větší počet lidí v Česku za hrozbu. Jak zajistit dostatek vody? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Naším hostem je ministr životního prostředí, vicepremiér Richard Brabec z hnutí ANO. Dobrý den.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Krásný den vám i posluchačům.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, jak jde dohromady ta letošní srážkově bohatá zima a přetrvávající sucho v některých oblastech?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

No, máte pravdu. Ono to na první pohled vypadá, že to příliš dohromady nejde, ale my musíme vzít, bohužel, v úvahu tu kumulaci, protože my máme za sebou pět suchých let a ono se nám to střádalo především v oblasti těch mělkých podzemních vod, nicméně na ty jsou, na těch jsou vlastně závislí stotisíce, statisíce lidí právě, které tam mají své studny nebo obce tam mají své studny, vrty, řekněme, do 20, 30 metrů hloubky a tam pořád zhruba polovina území, i teď, je ve stadiu silného nebo dokonce mimořádného sucha a je to způsobeno právě tím, že se to postupně, ta situace, zhoršovala celých pět let. Ta sněhová pokrývka je určitě skvělá. Zaplaťpánbůh za každou vločku, která napadne, ale taky podívejte se, to počasí v těchto dnech najednou skoro přišlo, skoro přišlo jaro, byť teda doufám, že... na jaro se samozřejmě všichni těšíme, ale ještě by to chtělo chvilku vydržet, protože únor bílý - pole sílí, jak známo, a pro tu půdní vodu, respektive pro ten stav sucha bude klíčový ten začátek vegetační sezony.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže platí, že na konci března asi budeme zhruba moci lépe odhadovat, jak na tom budeme s vodou pro letošní rok?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Máte úplnou pravdu. My dneska v té sněhové pokrývce máme zhruba tři miliardy kubíků vody, což je, říkám, skvělé číslo třeba oproti minulému roku nebo minulým letům, ale měli jsme třeba rok, taková historická paralela, někteří určitě posluchači si budou pamatovat, že 1947 byl považován za takový nejsušší rok v poválečné historii Československa a zrovna v tom roce 47 byla mimořádně bohatá zima na sníh, a přesto potom přišlo sucho. Takže teď bude skutečně důležitý, jak rychle přijde jaro, jak rychle ten sníh roztaje...

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A jak se to vsákne.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

... a jak se to vsákne, přesně tak.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Vy jste před pár týdny svolával zasedání Národní koalice pro boj se suchem. Ve zprávě na stránkách vašeho ministerstva stojí mimo jiné, že v Česku vznikají tisíce tůní, mokřadů a drobných vodních nádrží, které pomáhají zadržet vodu v krajině. Kde to vzniká?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Skutečně po celé republice. Tohleto je taková celonárodní akce, kdy my jsme za poslední zhruba čtyři roky jenom z ministerstva životního prostředí podpořili víc jak 10 tisíc konkrétních akcí, ať už rybníků, tůní, mokřadů, revitalizací řek, je toho skutečně strašná spousta. Samozřejmě počítáme do toho i některé ty umělé projekty, jako je třeba projekty na zadržení dešťové vody. Možná posluchači znají naši Dešťovku. A samozřejmě podobný program má i ministerstvo zemědělství, které taky podporuje stovky rybníků. My si musíme samozřejmě uvědomit, že...

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A jsou to... Pardon, že vám do toho skáču.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Ano.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

To jsou tedy dotace? To jsou lidé, lidé dostanou peníze na to, když si, když se zavážou k tomu, že třeba vybudují nějaký rybníček na louce?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Máte pravdu, ale ony jsou to spíše, spíše, řekněme, subjekty podnikatelské. Klasickým stavitelem rybníků je obec nebo nebo město, ale samozřejmě nejenom. Můžou tam bejt nějaká sdružení. Jsou to, jsou to někdy podnikatelské subjekty. Samozřejmě ten náš projekt, třeba program Dešťovka je zaměřen i na občany. To znamená my jsme třeba jenom z té Dešťovky malé, kdy podporujeme zadržení dešťové vody a její využití, například na zalévání nebo splachování záchodů, tak jsme zatím podpořili takřka čtyři tisíce projektů a máme další připravené. Takže je to obrovská skládačka. My jsme se vlastně, bohužel, v historii asi spolehli na to, že... ale ta historie je samozřejmě víc jak stoletá a nemůžeme to našim předchůdcům úplně vyčítat, měli pocit, že žijeme ve vodním blahobytu, tu vodu je potřeba spíše z Československa nebo nově z České republiky dostat pryč, aby neškodila a dneska zpátky si uvědomujeme, že voda je skutečně nejvyšší veřejný zájem, že to je opravdu základ života a že se ji musíme snažit tady zdržet, aby, aby takhle rychle, tak rychle neodtekla.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Když jste zmiňoval program Dešťovka, tak ono se měří vlastně, jaký efekt na hospodaření s vodou program Dešťovka má?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Víte, on ten efekt, my jsme o tom samozřejmě hodně, hodně diskutovali s odborníky, on ten efekt je dvojí. Za prvé, ten program sehrál, a to řada odborníků dneska uznává, obrovský význam, řekněme, i takový ten, ten propagační, edukační, protože začalo se o tom hodně hovořit. Lidé to na začátku brali tak, že to jsou vlastně sudy pod okapem. Samozřejmě Dešťovka je sofistikovanější. A dá se říct, že i ten program potom má samozřejmě efekt, když to potom nasčítáte za ty projekty a uvědomíte si, kolikrát tu vodu zadržíte, tak to má, tak to má vlastně zajímavý i efekt samozřejmě ekonomický pro toho člověka, ale mnohde dochází k tomu, že tam není ani tak o ceně té vody, ale o absolutním nedostatku té vody. To znamená někde skutečně prší tak málo, že když už tam jednou zaprší, tak samozřejmě je velmi důležité tu vodu zachytit, a pak ji moci třeba měsíc používat v těch větších nádržích. Takže říkám, edukační, ekonomický, ekologicky samozřejmě taky, ale mnohde je to záležitost absolutního nedostatku vody.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Tu výchovnou rovinu úplně chápu, ale zajímá mě, jestli máte nějaká data, jestli máte nějakou analýzu toho, že třeba díky programu Dešťovka se spotřebovalo méně pitné vody z vodovodu.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Samozřejmě i takovou, takový program máme, respektive takovou analýzu máme. My jsme si ji dělali na nějaké první období spíše, já teďka vám neřeknu jakoby čísla z hlavy, ale můžu vám třeba říct případ, kdy se podobný projekt vlastně inspiroval i pro konkrétní bytové nebo developerské projekty tady v Praze, nebudu dělat reklamu konkrétní firmě ve veřejnoprávním médiu, ale je tady první bytový projekt, který používá dešťovku a také používá takzvanou šedou vodu, a tam už jsou konkrétní efekty za, řekněme, vypočtené na první rok používání, že vlastně nahradí pitnou vodu dešťovou vodou, anebo tou vodou takzvaně šedou. To je ta přečištěná voda.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A jsou, jsou teda údaje, jsou data týkající se toho, jak se změnila spotřeba vody z vodovodů v souvislosti s programem Dešťovka? Já vás z toho nechci zkoušet. Já chápu, že to nemusíte nosit v hlavě, ale zajímá mě, jestli tu analýzu děláte, jestli to sledujete.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Samozřejmě sledujeme to. Vždycky jsme si říkali, že nebo řekli jsme si se Státním fondem životního prostředí, tak jako to děláme u kotlíkových dotací a dalších, že přirozeně si budem vždycky za spádové období tu analýzu dělat. Zatím samozřejmě jsou první čtyři tisíce projektů a ty projekty jsou v realizaci. Takže ono je to ještě spíš v nějaké teoretické roviny, co by kdyby. Teprve nám začnou chodit ta čísla, jakmile ty projekty začnou být už realizovány. Ona realizována je, řekněme, jenom nějaká menší část. Větší část je schválena, ale ještě čeká na realizaci.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hostem dnešního Interview je ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Nedostatek vody v Česku souvisí podle dosavadních vědeckých zjištění i se změnami klimatu. Vy sám, pane ministře, máte nějaké pochybnosti o tom, že klima ovlivňuje i člověk, především spalováním fosilních paliv?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Ne, já žádné pochybnosti nemám. Víte, já jsem původním vzděláním geolog a já to i pro nějaké takové notorické pochybovače uvedu na jednom myslím, že velmi pochopitelném, hezkém příkladě, který přirozeně má i původ v geologii. Příroda ukládala mnoho milionů let, vlastně uhlík ukládala do biomasy, do stromů, které, které potom zuhelnatěly za ty miliony let a stalo se z nich, stalo se z nich uhlí. A my jsme ty stovky miliard vlastně tun CO2, které tam ta příroda uložila takhle, tak jsme vlastně spálili během 200 let jako lidstvo nebo 250 let, v zásadě od začátku průmyslové revoluce. Takže to, co mnoho milionů nebo dokonce, dokonce desítky milionů let se ukládalo, tak lidstvo potom nebo lidé potom během prvních 200 let spálili. To je obrovský samozřejmě nepoměr. Je jasné, že v historii země už byla i teplejší období díky samozřejmě sopečné činnosti a tak dále, ale poprvé jsme v tomto rozsahu u toho my jako lidé a ty dopady jsou dramatické. Já si myslím, že dneska už málokdo pochybuje o tom, že tam lidé hrají významnou roli.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pokud je to tak a jste o tom takhle přesvědčen, nehrklo ve vás třeba, když jste na sněmu hnutí ANO slyšel premiéra a vašeho stranického šéfa Andreje Babiše, když mluvil o tom, že je nutné bojovat proti, cituji, zelenému Evropskému parlamentu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Víte, nehrklo z toho důvodu, že ono to bylo myšleno trochu, trochu jinak a já to uvedu na konkrétním případě. Ono se shodujeme určitě na tom, že tu klimatickou změnou se snažíme zmírňovat nebo musíme se snažit zmírňovat, nicméně, a to je to, co já opakovaně říkám, Evropa se podílí necelými 10 % na světových emisích CO2. Největším emitentem jsou, je Čína, Spojené státy a další země. Evropa jako celek je, je, myslím, že na třetím místě. A teď jde o to, jak budou všechny ty světové státy nebo všechny ty světové země, jak budou reagovat. Evropa je zatím lídr. Její závazky jsou nejvíce ambiciózní. My máme závazky snížit emise CO2 minimálně o 40 % do roku 2030. I Česká republika. Nicméně jde o to, že ne každá země, například z hlediska obnovitelných zdrojů energie, má stejné možnosti a trošku Evropa samozřejmě se snažila ušít všem stejný kabátek a je jasné, že třeba severské země, Švédsko, Norsko, Finsko, další nebo i Německo, které má Baltské nebo Severní moře, velmi vhodné pro větrnou energii, prostě má jiné podmínky historické než Česká republika. Takže nám by se třeba, já nevím, 32 % obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie samozřejmě plnilo hůř, když se do toho přirozeně nepočítá jaderná energetika, než těmto zemím. Takže určitě ekologicky uvažujeme všichni. Já si myslím, že řada našich kroků, i této vlády, o tom jasně svědčí, ale na druhé straně je zase potřeba si fér říct, že ne všichni mají stejné pro to geografické podmínky.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A myslíte si tedy, že to přeháníme s obnovitelnými zdroji, abych parafrázoval slova vašeho předsedy ze sněmu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Já bych řekl, že... a zase, bohužel, my tady máme v České republice tu neblahou zkušenost se špatným rozhodnutím našich předchůdců ohledně podpory solární energetiky. My jsme, bohužel, tak strašně přestřelili podporu, že jsme určitě pomohli sice desítkám nebo stovkám solárních baronů k velmi slušným ziskům, ale této zemi a všem vlastně nám jako daňovým poplatníkům to zaseklo strašnou sekeru. Takže prostě místo toho, abysme tenkrát zajímavým způsobem třeba podpořili fotovoltaiku na střechách domů, což dneska děláme jako ministerstvo životního prostředí velmi zajímavým programem Nová zelená úsporám, tak jsme, bohužel, stovky miliard korun investovali a ještě budeme muset prostě vložit do provozní podpory těch solárních polí a to je špatně. To znamená, že my tady ten prostor máme relativně, říkám relativně, menší, ale zrovna naše konkrétní kroky v podpoře fotovoltaiky na střechách a tak dále, tak to je cesta, o které já jsem přesvědčenej, že má smysl.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A přeháníme to s obnovitelnými zdroji nebo ne z vašeho pohledu ministra životního prostředí?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Já jsem přesvědčen, že, že momentálně ten program je vyrovnaný. My směřujem někam 20 % obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie někdy k roce, k roku 2025. To si myslím, že je hranice, 20, 22 %, kterou můžeme prostě splnit a je prostě realistická.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Měl by energetický mix České republiky zahrnovat i jádro podle vás?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Já jsem o tom přesvědčen, že ano, protože když se podíváte i na případ Německa, tak Německo se rozhodlo, že od jádra odstoupí, nicméně i když v těch obnovitelných zdrojích díky, říkám, geografickým podmínkám, především přístupu k moři, je na tom výrazně lépe než, než Česká republika, tak v Německu se jasně ukazuje, že jenom obnovitelné zdroje to neutáhnou. To znamená Německo je závislé taky hodně na uhlí, a pokud nebude, pokud odstaví uhlí, tak bude naprosto závislé potom na plynu. To znamená ten hlavní zdroj energie nemůže být zatím jenom v obnovitelných zdrojích, vždycky potřebujete nějaká zálohu a Česká republika postupně odchází od hnědého uhlí. Další výrazné bloky odstaví do a po roce 2030 a ty musí být něčím nahraženy.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A jenom, pardon, taková vsuvka. Na plynových elektrárnách je špatné co?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

No, za prvé, samozřejmě jsou dražší. Za druhé, respektive...

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Dražší než co? Dražší než...?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

No, v tom, když se na to pak podíváte, na ten životní cyklus, ale hlavně jsme potom závislí přirozeně taky na nějaké zemi, v tomto případě dost často na Rusku.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale to se týká jaderného paliva taky.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

To se týká částečně taky, to máte pravdu, ale přesto, řekněme, je to, je to závislost i logisticky, která je trošku, trošku jiná. Samozřejmě počítají se všechny modely. Zatím z nich skutečně vychází ve většině případů, že Česká republika tradičně by měla pokračovat v jaderné energetice, která se na nějakou dobu, ta doba bude samozřejmě desítky let nebo x desítek let, stane nějakým základem, ale ty obnovitelné zdroje postupně budou určitě růst a jednou v budoucnu, a může se klidně stát, že lidstvo zvládne termonukleární reakci, a potom budeme mít skoro nekonečný zdroj energie, ale zatím se to, bohužel, nestalo.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ještě se jednou otázkou vrátím k tomu, co říkal Andrej Babiš na vašem sněmu. On se kriticky vyjádřil i k elektromobilitě. Jste taky jako ministr životního prostředí kritický k tomu, že by se měla rozvíjet auta na elektřinu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Víte, zase je to o té míře. Samozřejmě my i jako ministerstvo životního prostředí si troufám říct, že díky našim projektům jsme zdvojnásobili počet elektromobilů na českých silnicích za poslední dva roky, protože jich tady jezdí zhruba dva tisíce a většina dneska z nich možná jezdí díky tomu, že jsme obce a kraje, podporujeme je dotačně, aby si mohly nakoupit elektromobily. Já tu elektromobilitu vidím jako budoucnost, nicméně je jasné, že je možné, že do toho zasáhne i vodíková elektromobilita, kterou také podporujeme, a může se stát, že, že to bude ta další prostě cesta kromě té, řekněme, akumulátorové, té elektromobility, která dneska vede, ale je to potřeba si uvědomit i z toho pohledu, že přirozeně dneska díky aférám Dieselgate a dalším, dalším věcem je nesporné, že vozidla na fosilní paliva zatěžují životní prostředí více, řekněme v té, v té finální fázi, ale musíme si říct, kde mají takzvaně ty elektromobily ten komín, ten výfuk, pardon, a ten výfuk, samozřejmě, pokud jsou to obnovitelné zdroje, tak je to v pořádku, pokud nejsou to obnovitelné zdroje, tak potom přirozeně ten celý životní cyklus je složitější. Nehledě na to, že ty baterie se dneska v řadě případů vyrábějí mimo Evropskou unii. Takže i tam samozřejmě nějaké zatížení životního prostředí. Já si myslím, že elektromobily budou hrát výraznou roli v budoucnosti, ale také je potřeba si říct, že Česká republika je samozřejmě automobilová velmoc a i ona musí prostě sledovat to, jak se ta elektromobilita, řekněme, jak změní budoucnost automobilového průmyslu v České republice, na kterým dneska závisí stovky tisíc pracovních příležitostí.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Když mluvíme o energetice, tak jedna strana jsou zdroje, jedna strana je výroba té elektřiny, druhá strana je omezení spotřeby. V Mladé frontě DNES vyšel článek o tom, že program Nová zelená úsporám je v částečném ohrožení kvůli tomu, že vaše vláda plánuje úsporná opatření, alespoň ministryně financí o tom mluví, a to by se prý mělo výrazně dotknout i Zelené úsporám. Je to tak?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Jsou to úplně syrová čísla. Já říkám, budu bojovat jak eskymácký pes o Novou zelenou úsporám, protože je to velmi užitečný program, který skutečně potěší srdce ekologa i peněženku ekonoma i makroekonoma, protože vlastně on má, on má mnoho efektů pro samozřejmě zaměstnanost, protože je to také celá řada, celá řada zakázek konkrétních, desítky tisíc projektů menších, projektů, kde se zase uplatní menší firmy.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale zatím tedy nejste ve shodě s ministryní Schillerovou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Nejsme úplně ve shodě a jde o tu částku. Jenom, prosím, je potřeba vzít v úvahu, že ten projekt Nová zelená úsporám je financován z emisí, z aukcí emisních povolenek. Ta emisní povolenka samozřejmě ve chvíli, kdy stála tři euro za tunu nebo čtyři eura, dneska je to přes dvacet eur, tak měla jiný, jiný, řekněme přínos. To znamená pokud budou dražší emisní povolenky, bude z nich více peněz, a potom také samozřejmě bude mít ten program i větší možnosti. Já si myslím, že dneska není diskuse o tom, že program by neměl pokračovat, určitě pokračovat bude.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale že by to měl být, tak, jak to píše Mladá fronta DNES, že by tam měl být nějaký strop pro dotace.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Ano, ale on i dneska tam je. Ten strop dneska je. I podle stávajícího zákona je strop maximálně 12 miliard korun pro obě, pro obě, oba rezorty, MPO a MŽP. My na tom máme po 50 % z toho programu, takže řekněme po šesti miliardách, ale my jsme zatím byli schopni jako efektivně utratit nějakou řekněme menší část, řekněme kolem třech miliard do těch projektů, to znamená já věřím, že vybojujeme takovou částku, aby Nová zelená úsporám nebyla ohrožena, protože, znovu říkám, je to velmi užitečný program i pro občany.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Kdy se rozhodne, jenom jednou větou, o tom, jestli teda to vybojujete?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Já jsem přesvědčen, že samozřejmě to bude debata během celého roku, ale myslím si, že do konce pololetí by mohlo být asi jasno.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hostem dnešního Interview je ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Nejvyšší kontrolní úřad na konci ledna uvedl, že, cituji: "Státní fond životního prostředí podle kontrolorů nesleduje a nevyhodnocuje, jestli projekty, které dostaly podporu, mají na zlepšení ovzduší skutečný dopad, navíc si ani nestanovil měřitelné cíle, podle kterých by mohl jednotlivé projekty i celý program vyhodnotit." To uvedl mluvčí NKÚ k projektu takzvaných kotlíkových dotací. Skutečně to nekontrolujete?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

No, samozřejmě to není pravda. Mě to moc mrzelo. Já jsem na to potom reagoval. Protože když si přečte celou tu zprávu NKÚ, která má asi 50 stránek, tak samozřejmě je tam trošku něco jiného než v té tiskové zprávě, která má zhruba stránku. A to je to, co se mi nelíbilo. Není to případ jenom můj, ale i jiní ministři mají prostě občas problém s tím, že samozřejmě se potom některý věci vytrhávají z kontextu. Já vám zase řeknu jednu konkrétní věc, která si myslím, že je velmi dobře pochopitelná pro všechny. Ten program kotlíkových dotací je financován Evropskou unií devět miliard korun. Evropská unie tento program dala za vzor, vyhlásila ho jako příklad dobré praxe, dala ho za vzor, jak snižovat emise z lokálních topidel, z domovních kotlů a dala ho za vzor a my jsme se stali vlastně vzorem pro Polsko, které rozjíždí letos obrovský podobný projekt na 10 let a jasně říká, že se inspiruje kotlíkovými dotacemi v České republice a také Slovensko rozjíždí, byť menší projekt. A teď se zeptám všech, skutečně si myslí i vlastně NKÚ, že ve chvíli, kdyby ten program nebyl dobrý, nebyl úspěšný, že ti, kteří ho financují, že by ho dávali za vzor dobré praxe? Já si myslím, že ne.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Jestli jsem to správně pochopil, tak tam šlo o to, jestli jsou zase nějaká měření, jestli jsou nějaká data.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Samozřejmě jsou. Ano. Samozřejmě jsou a já vám můžu říct jenom několik čísel a já si myslím, že jsou taky velmi výmluvná. My jsme zatím vyměnili zhruba 60 tisíc domácích kotlů, těch nejvíce znečišťujících. A těch 60 tisíc kotlů znamenalo, že jsme z našeho ovzduší, které samozřejmě, které dýcháme, stáhli 2500 tun ročně, ročně zdůrazňuji, 2500 tun, to je obrovské množství prachu, které je znečištěno dost často karcinogenním, takzvaným benzoapyrenem, který se váže na ten prach, a ten dýcháme.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A to je, pardon, to je změřeno z nějakých stanic, které jsou v těch oblastech, nebo to vypočítáváte podle těch samotných kotlů a jejich výkonu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Ano, my to samozřejmě vypočítáme i podle těch kotlů, ale také si děláme měření v řadě obcí, menších obcí, kde vyměňujeme ty kotle a tam skutečně, tam skutečně už v této, v této chvíli jsme schopni říct, že opravdu to má takovýto efekt.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA naléhal na to, abyste zvýšili energetickou daň z uhlí. Uvažujete o tom?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

V této chvíli neuvažujeme, respektive je to něco, analytika se dělá momentálně na úrovni ministerstva financí, to znamená bylo spíš zpracováno na základě úkolu, který uložila vláda v rámci programu zlepšení kvality ovzduší. Takže byla určitá analýza, co by, co by tyto věci obnášely, nicméně je potřeba říct, že v současné době ta takzvaná uhlíková daň, kdyby byla zavedena, by měla také výrazné sociální dopady. To znamená měla by dopady na cenu paliv pro stovky tisíc lidí, především, řekněme, těch sociálně slabších. My tam spíš jdeme opačnou cestou, to znamená vyměňujeme právě ty, je to pozitivní cesta, vyměňujeme ty domácí kotle a v některých regionech jsme rozjeli vlastně i program právě i na podporu těch sociálně slabších, aby, abysme jim přidali i peníze na kofinancování, tedy na spolufinancování toho kotle, popřípadě na přefinancování toho, když si, řekněme, na šest měsíců, než jim přijde dotace, musí někde ty peníze půjčit nebo se třeba případně nějakým způsobem jinak zadlužit. Takže to je, to je naše cesta. V této chvíli uhlíkovou daň nemají zdaleka všechny státy Evropské unie a říkám, má to velké sociální, řekněme, aspekty, které je tam prostě potřeba sledovat.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Já jsem na začátku zmiňoval průzkum veřejného mínění pro Český rozhlas, který na konci loňského roku provedla agentura Median, a ten naznačil, že lidé považují enviromentální hrozby za stále závažnější. Dokonce tam vyšlo v některých aspektech, že třeba nedostatek vody lidé považují za větší hrozbu než terorismus v dnešní době? Jste rád za tenhle posun ve veřejném mínění?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Jsem za něj, jsem za něj velmi rád, protože máte pravdu, je to překvapivé, ale já si myslím, že i logické, jak rychle se mění ten, ty priority lidí. Lidé to totiž zažívají na vlastní kůži. My jsme jako Česká republika byli i politicky nějakou dobu nebo výraznou dobu i za vlády ODS pod, řekněme pod takovým, jako takovou představou, že to je všechno alarmistické strašení, že se to maximálně může týkat Arktidy a tání ledovců, anebo možná Afriky, ale netkne se to České republiky. Dneska lidé ty poslední roky jasně sledují, že jsou problémy výrazné i se suchem tady, že ty extrémy počasí doléhají i na Českou republiku a je to dobře pro to, a je to i zásluha vás, médií, které o tom samozřejmě referují často, že ti lidé, není to o nějaké hysterii, ale je to prostě o tom, abychom si uvědomili, že je to prostě ta zásadní věc, která, která ovlivní kvalitu našeho života a hlavně života našich dětí, že pro to můžeme něco udělat, že je potřeba, abychom pro to něco udělali a nejenom prostě nějakým způsobem fatalisticky čekat, jak to dopadne.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ministr životního prostředí, vicepremiér Richard Brabec z hnutí ANO byl naším hostem. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, vicepremiér /ANO/

--------------------

Děkuju za pozvání. Mějte se hezky. Na shledanou.

19.2.2019 | 11:34 | Pořad: Interview Plus | Téma: Ministerstvo životního prostředí