ČT 24: Vládní postup při zvládání následků sucha

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Desítky obcí už kvůli suchu omezily odběr vody pro své obyvatele. Ministerstva životního prostředí a zemědělství narychlo vypracovala zprávu, kterou dnes projednala vláda. Dokument počítá i s tím, že se navýší zásoby některých nádrží nebo budou vybudované nové. Má se potkat i krizová skupina. Ministři předpokládají potíže přinejmenším do konce léta. Pitné vody je dostatek.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

--------------------

To sucho samozřejmě je jedno z největších, které nás postihlo za poslední dobu. Já jsem velmi rád, že jsme se dohodli s panem ministrem životního prostředí, předložili jsme ten materiál společně. Myslíme si, že to zemědělské sucho postihne některé oblasti, teď si to vyhodnocujeme. Samozřejmě musíme to udělat tak, aby ti zemědělci dostali, pokud budou dostávat, peníze co nejdříve a bylo to co nejjednodušší na čerpání.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Opozice vládu kritizuje. Podle ní dělá jen dílčí opatření. Změnit se podle ní musí dotační politika a hospodaření v krajině. Půda teď má horší schopnost zadržet vodu.

Michal KUČERA, místopředseda strany /TOP 09/

--------------------

Musí se podpořit hospodaření v krajině způsobem takovým, aby voda v krajině byla zadržována, aby nestékala do ..., aby nestékala do vodních toků.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Jak už jsem říkal, prvním hostem dnešních Událostí, komentářů bude, respektive je místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Dobrý večer, pane ministře.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

V únoru jste řekl: "V horizontu několika let bude sucho největším problémem našeho životního prostředí." Proč jste tedy s tím nedělali něco už dávno?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Tak jenom pro srovnání toho termínu nebo těch termínů. Já jsem, jak správně říkáte, řekl v únoru, ale před tím jsem to řekl už několikrát, ale v České republice, dřív v Československu a ještě dříve za Rakouska-Uherska jsme víc jak sto let odváděli cíleně vodu z krajiny. Takže já jsem se tím začal, začal zabývat tím problémem sucha okamžitě po svém nástupu v roce 2014.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Promiňte, ale nebylo to právě proto, že i ty minulé vlády, vy jste to tedy vzal z gruntu, až od Rakouska, ale ty minulé vlády, které vy jste také občas kritizoval, se potýkaly spíše s opačným fenoménem ve vztahu k vodě, tedy právě s tou otázkou, jak ji z té krajiny dostat.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Máte pravdu. Jenže ten problém byl v tom a je na to celá řada, myslím, že seriózních vědeckých důkazů a také vědců, kteří říkali, že těm minulým vládám, samozřejmě na ně apelovali, aby začaly zasahovat proti suchu, začaly dělat opatření, protože povodně a sucho jsou jenom dvě strany jedné mince a ta mince se jmenuje klimatická změna. Bohužel, vlády předchozí se připravovaly na povodně a já si troufám říct, že docela v některých případech úspěšně, ale vůbec se nepřipravovaly na sucho. To jsme začali dělat my v roce 2014, ale po těch sto letech není jednoduché ty procesy nebo ty změny udělat tak rychle.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Čili vy tvrdíte, že jste s tím začal hned. Já jenom připomínám, že jste už teď nejdéle sloužícím ministrem životního prostředí od roku 1989. Nevím, jestli si uvědomujete, že nikdo z vašich ...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

To to uteklo. Ne, to si opravdu neuvědomuju.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

... patnácti předchůdců nebyl tak dlouho. Zjevně se končit nechystáte. Dobře. Takže konkrétně, co jste tedy začali dělat hned po vašem nástupu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

My jsme se začali zabývat mnoha oblastmi, protože je to obrovská skládačka. Základem je udržet vodu v krajině. Česká republika, jak víme ze základní školy, je střecha Evropa a všechna voda od nás odtéká, žádná nepřitéká. Takže nejenom, že jsme připravili řadu strategických dokumentů, které do té doby chyběly, strategie, adaptace na klimatickou změnu v podmínkách České republiky, akční plán, koncept boje proti suchu, ale my jsme za tu dobu postavili nebo obnovili stovky rybníků, menších vodních nádrží, tůní, revitalizovali jsme desítky, desítky toků, připravili jsme stavbu některých přehrad.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

K přehradám se dostaneme. Ale máte pocit, že ty drobné kroky, o kterých mluvíte a za které vás asi nebude nikdo, ani opozice, kritizovat, že to stačí? Přece jenom i opozice často mluví o mokřadech, o rybnících, o tom zadržování vody v krajině. To je věc, na které bych si troufal tvrdit, že je jakási politická shoda. To asi není úplně, úplně téma, na kterém byste se hádali. Nicméně proč toho nebylo víc?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ono toho je víc, že jste mě jenom nenechal domluvit a mohli bychom o tom mluvit tady desítky minut. Připravili jsme konkrétní dotační projekty, například na nové zdroje vody, pitné vody pro obce. Já myslím, že to je velmi, velmi zásadní, protože díky tomu stovky tisíc lidí nově mají zdroje pitné vody, které už jim prostě vysychaly. Připravili jsme dotační titul Dešťovka, ale nejenom pro občany, ale i tu velkou Dešťovku pro úřady. Připravili jsme projekty takzvané umělé infiltrace po vzoru Izraele. Máme připraveny vody využití ... projekty využití důlní vody. Máme připravenou protierozní vyhlášku z hlediska zemědělství. Těch věcí jsou opravdu desítky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Tak začněme u těch obcí. Vy jste je zmínil. To je něco, co je teď v poslední době velmi aktuální, také jsme to slyšeli před chvílí. Hodně se mluví o obcích, které omezují nakládání s vodou. Jak třeba přesně tohle by mělo být definováno v novele vodního zákona, protože předpokládám, že to tam bude a zajímá mě, jak to bude řešeno z té centrální úrovně. Zatím si to, zdá se, obce řeší nějak plus mínus lépe či hůře samy.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Máte pravdu. V tom právě bude hlavní úkol toho, té novely vodního zákona, který by tomu měl dát určitý řád, protože dneska obec může zasáhnout v zásadě pouze takzvaně obecně závaznou vyhláškou, kdy třeba omezí na svém území zalévání zahrad nebo napouštění bazénů, ale nemůže toho udělat o mnoho víc. My bychom právě tou novelou chtěli tomu dát jasný řád a legislativně ukotvit základní dokumenty, takzvaný plán pro zvládání sucha, který by měl být k dispozici jak na obecní, regionální, tak i celostátní úrovni.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

A kdo, promiňte, v tu chvíli to bude vyhlašovat, tedy to, že v daném regionu se musí nějakým způsobem používání vody omezit? Zase to bude na obcích nebo to bude na nějakých vyšších strukturách?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ono to bude stoupat podle toho, jaký dopad bude mít to sucho regionálně. Může být sucho skutečně regionální, na úrovni krajské, může být sucho místní, pak by to bylo na úrovni, řekněme, obce nebo města. Budou tam jasné komise sucha, které budou složeny prostě z odborníků, zástupců správy povodí, vodohospodářů, vodoprávních úřadů a bylo by to vždy vyhlášeno na základě konkrétních stupňů sucha a ty indikátory dává Český hydrometeorologický ústav.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Velmi důležité ale bude, jak budou vypadat kontrolní mechanismy. Třeba dneska mluvčí vodárenské společnosti na jižní Moravě v podstatě uvedla, přiznala, že moc možností reálných, jak to kontrolovat, to omezené nakládání s vodou, v tuto chvíli není. Čili jaké tam budou kontrolní mechanismy?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ty kontrolní mechanismy by právě zase měla vykonávat ta komise sucha a orgány, které s ní spolupracují, což jsou, můžou být obecní, obecní úřady nebo vodoprávní úřady, ale ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Ale víme, že se třeba těm obecním úřadům, promiňte, starostovi nebude chtít k sousedovi chodit kontrolovat přes plot. Víte, ono to opravdu bude zasahovat asi i do mezilidských vztahů, proto se na to ptám.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

To určitě bude, ale možná nebo určitě teďka víte, co rozpoutal jeden novinář, který byl velmi aktivní a snažil se udělat kauzu, což se mu povedlo a nesmyslně si vyložil tu novelu zákona a objevil se pojem takzvané znárodňování studní, což je samozřejmě totální nesmysl, nikdy to v tom zákoně nebylo ani nebude, v tom návrhu té novely. Já to říkám proto, že samozřejmě nelze čekat a my bychom ani nechtěli, aby mohli vstupovat do domů a někdo bude kontrolovat, jestli mají lidi roztočený kohoutky nebo zalévají na zahradě.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

S topivy už to kontrolovat lze, tak proč by to nešlo s vodou? Nějaká, předpokládám, že nějaké pokušení takové tam bude moci být u zákonodárců?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Pokušení tam v tomhletom ... nevím, jak u zákonodárců, to samozřejmě bude záviset na nich. My chceme udělat takové mechanismy, které, které prostě umožní nějakou, řekněme, rozumnou kontrolu, aniž by bylo, aniž by bylo narušeno soukromí.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Dobře. Michale, buď tak laskav a připomeň, jak to vlastně teď s tím omezováním nakládání s vodou je.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Ano. Pojďme se podívat na konkrétní čísla. Podle aktuálních zpráv omezilo nakládání s vodou kvůli suchu 57 obcí s rozšířenou působností. Obyvatelé nesmí napouštět bazény nebo zalévat zahrady z veřejných zdrojů. V řekách je podle zprávy ministerstva životního prostředí oproti běžnému normálu mezi pěti a 40 % vody. Nejhorší situace je na povodí Labe a Ohře. A další číslo. Letošní červenec bylo skoro o dva stupně Celsia teplejší, než byl průměr mezi lety 1981 a 2010. Dlouhodobě podporuje rezort životního prostředí třeba program nazvaný Dešťovka. Mluvili jsme o něm. Ten řeší vodu třeba na zalévání domácností. Aktuálně úřady přijímají žádosti v rámci druhé výzvy. Další program - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody obcemi. Ten už podpořil 293 projektů za 330 milionů. Nová výzva je vyhlášená od května. Zatím je zájem slabší. Podáno je devět projektů za 20 milionů korun. Fungují i další národní programy ministerstva životního prostředí - program péče o krajinu, podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Od roku 2014 bylo přijato k financování ve volné krajině okolo 1500 žádostí za zhruba 100 milionů korun. Pane ministře, ta otázka se tady opakuje, trošku cimrmanovská otázka, dělá se toho dost, ale přece jenom, není to málo?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Já sám jsem samozřejmě vždycky nespokojen se sebou a s tím, co se dělá. Vždycky mám pocit, že by toho mělo být ještě hodně, ještě víc. Trošku problém je, že ono to nabíhalo relativně pomalu. Ta rezistence i toho systému byla velká a mně se spíš smáli na začátku nebo v roce 2014, když jsem začal mluvit o suchu a problému se suchem, tak to nevypadalo jako nějaký velký problém a bylo vlastně trochu zázrak, že se mi tenkrát ve vládě podařilo prosadit takhle zásadní dokumenty a ty úkoly se plní. Ono je trošku paradoxní, že mediálně se hodně mluví o Dešťovce, ale to je malinký střípeček z daleko většího rozsahu projektů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

My jsme některé zmiňovali. Michal zmiňoval, že třeba o ten program Průzkum, posílení a budování zdrojů, že je o něj menší zájem. Proč, proč podle vás?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Já v této chvíli si to nedokážu úplně vyložit. On je to zase náběh té další dotační výzvy, ale ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

A víte, jak to bývá, není to moc složité třeba pro žadatele?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Není, není, určitě není, protože my jsme dokonce ještě zjednodušili oproti té první výzvě, která byla velmi, velmi úspěšná, bylo tam, jak jste na grafice teďka ukazovali, takřka 300 projektů, což si můžeme představit 300 obcí, kterým my jsme díky tomu pomohli získat velmi rychle, v horizontu měsíců, nové zdroje vody. Já nepochybuju o tom, že i ten druhý, ta druhá výzva 600 milionů bude vyčerpaná. A tak, jak jste uvedli, to je 57 obcí s rozšířenou působností, ale to jsou ve finále stovky obcí konkrétních, které dneska mají omezení vody a je velmi pravděpodobné, že tyto obce budou ten náš program také chtít využít.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Zůstaňme tedy u peněz. Rád bych se zmínil o kompenzacích za sucho pro zemědělce. Vy sám jste před časem poukazoval na to, že za to minulé sucho byly kompenzace výrazně menší, než byla výše škod. Za prvé tedy, proč se ministr životního prostředí takhle stará o lidi, kteří spadají takříkajíc pod jiný rezort? To je jedna věc. A druhá věc, proč by vlastně vůbec zemědělci měli dostat stoprocentní kompenzace, vždyť po staletí věděli, že příroda má nějaké své vrtochy a žádné peníze od nikoho za to nedostávali.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Máte pravdu. Také oni stoprocentní kompenzace nikdy, nikdy nedostávají. Vždycky je to velká debata na vládě samozřejmě a já jsem ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Ale čekal bych, že spíš pan ministr Toman v tuto chvíli bude zvedat tenhle prapor a zvedl jste ho vy.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

-------------------- To on tam nebyl ještě pan ministr Toman.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

-------------------

Tak pan ministr Milek, to je celkem jedno.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/ --------------------

To byl možná pan ministr Milek a já jsem to řekl jenom proto, že on tenkrát myslím nebyl ve vládě, respektive nebyl na tom konkrétním jednání a já jsem tam vystupoval jako vicepremiér,takže to spadlo na mě.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

-------------------- Dobře, dobře.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

-------------------- Ale věřte, že je to rozhodování celé vlády. Je to vždycky o nějakém zásahu do rozpočtu a i tentokrát, samozřejmě pokud vždycky ty kompenzace jsou nějakým způsobem nárokovány, tak jsou tam docela jasné mechanismy, které hovoří o tom, kolik z těch kompenzací, kolik z těch škod reálně případně stát je ochoten se na tom podílet.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Jak velkým zásahem do rozpočtu by bylo budování nějaké nové vodní nádrže, protože to je také leitmotiv posledních dnů a týdnů.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Zásadním. Třeba Nové Heřminovy, to je jedna z těch připravenějších akcí nebo Vlachovice, to se bavíme o jednotkách miliard. Jestli se nemýlím, tak Nové Heřminovy jsou kolem pěti miliard korun. Takže jsou to, jsou to prostě poměrně už samozřejmě velká vodní díla. Když se bavíme o tom, že je vlastně v horizontu několika desítek let teoreticky možno vybudovat až 65 nádrží, respektive na území České republiky je 65 území, která jsou zablokována v rámci územních plánů, samozřejmě zdaleka nemusí být vybudováno, vybudováno na všech, tak otázka byla nebo otázka bývá, kolik miliard nás bude stát boj se suchem. A já říkám v horizontu příštích let nebo desítek let to budou stovky miliard.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Proč třeba neinvestovat do lepší a přesnější predikce? Vy jste sám řekl v květnu v České televizi: "Pravděpodobně jsme na začátku nějakého delšího období a můžeme jen spekulovat, jak bude dlouhé." Nedá se, nejsem na to odborník, ale nedá se přece jenom lépe predikovat na nějaké delší období?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Potřebujeme k tomu analytiku, což třeba jsou, a v tomto konkrétním případě hydrometeorologický ústav samozřejmě do toho investuje, což jsou různé sítě vrtů, monitoringu a tak dále, ale i sebelepší počítač dneska, my pracujeme s modelem Aladin, tak samozřejmě v tuhletu chvíli má jenom omezenou přesnost, většinou je to přesnost do tří až pěti dnů. Všechno, co je v horizontu týdnů, je dneska už skutečně v zásadě věštění z křišťálové koule.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

--------------------

Děkuju, že jste přišel, pane ministře. Díky za návštěvu v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Moc děkuju za pozvání. Hezký večer.

| 15.8.2018 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře | Téma: Ministerstvo životního prostředí