Další postup státu při řešení sucha ČRO Radiožurnál

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Pokud si budete chtít napustit bazén nebo zalít zahradu, nebylo by na škodu se nejdřív podívat na stránky obce, anebo si poslechnout místní rozhlas. Už téměř 60 místních úřadů kvůli dlouhotrvajícímu suchu nařídilo, aby se pro tyto účely kohoutky zavřely. Ode dneška například platí v 6 obcích na Tišnovsku, na jižní Moravě, limit 100 litrů na osobu na den. V červenci bylo skoro o dva stupně tepleji než obvykle, ale srážky byly méně než poloviční. Ministerstvo životního prostředí mezi tím na dnešním jednání informovalo vládu o vytvoření krizové skupiny, kde by se měl projednat další postup státu. My jsme ve spojení s Martinem Hrubým, předsedu Svazů vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který kandiduje v komunálních volbách za Sdružení nezávislých kandidátů. Dobrý den.

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Pane Hrubý, jak se vlastně to rozhodnutí o regulaci hospodaření s vodou zrodilo, kdo ho vyhlásil a na základě jakých údajů?

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Tak podívejte se, toto se rodí víceméně na základě aktuálních požadavků obcí, protože ono jedna věc je, že se o suchu neustále diskutuje, druhá věc je, že my už musíme konat. Situace není taková, že, jak se říká za pět minut dvanáct, ono už je po dvanácté hodině a já musím říct, že ty iniciativy obcí, respektive Jihomoravského kraje jenom vítám. Otázka je, jakým způsobem dokážeme ohlídat to, aby naplnění těch, těch nařízení docházelo. Takže...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Mimochodem, k tomu se ještě dostaneme. Ale jak dlouho vlastně trvá než takový zákaz vstoupí v platnost? Jde mi o to, jestli to v současných podmínkách netrvá moc dlouho?

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Ne, to bych, to bych netvrdil, že by to trvalo nějak dlouho. Ten, pokud se bavíme na té úrovni obcí, tak tam to je v podstatě, v podstatě okamžitě, to nařízení vydává zastupitelstvo, respektive starosta po dohodě se zastupitelstvem a říkám, spíš je to na každém jednotlivém obyvateli té obce, jakým způsobem se k tomu postaví a myslím si, že v případě vody je jako klíčové suroviny je na místě prostě, aby ti, v prvé řadě ti občané sami pochopili, že toto je opravdu vážná a troufám si říct, že i krizová situace v letošním roce.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

My už jsme něco naznačili, ale můžete upřesnit, na co se ten zákaz vztahuje?

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Je to vlastně na čerpání, nebo je to omezení čerpání vody dodávané prostřednictvím veřejné vodovodní sítě tak, aby skutečně nedocházelo k tomu, že se vyčerpají rezervoáry, vodojemy do takové míry, že by skutečně došlo k tomu, že by se musely ty obce zásobovat nějakým jiným alternativním způsobem.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

-------------------- A platí to i pro vodu z vlastních studní?

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Podívejte se, ta voda z vlastních studní, tu regulovat v podstatě nemůžeme. Jo, nějakým způsobem tato samospráva nemá, aby omezovala někoho k odběru, k odběru ze své vlastní studny. Je to otázka pro toho majitele té studny a v podstatě ten limit, jak mám z vlastní zkušenosti o tom, že pokud ta voda v té studni je, tak ten majitel ji využívá bez jakéhokoliv omezení, problém nastane samozřejmě, až ta voda v té studni není.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

No a už se dostáváme k tomu, co jste naťukl už na začátku a zdálo se mi, že jste trochu skeptický k tomu, jestli bude možné vůbec kontrolovat, jestli to lidé, lidé to nařízení dodržují, je to tak?

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Jsem trošku skeptický, spoléhám na zdravý rozum těch obyvatel těch jednotlivých obcí, že skutečně už jsou oblasti, už jsou obce, do kterých se zaváží alternativně voda prostřednictvím cisteren se naplní vodojemy a i přesto vidíte, když po té obci potom večer jdete, že vyjíždějí automatické závlahy a podobně. Čili v tomto směru...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Pravomoci nejsou moc, moc velké.

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Skepse...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Asi obce. Přesto, že jsou nějaké pokuty.

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Z mé strany je.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Dobře, tolik Martin Hrubý...

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Samozřejmě...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Předseda Svazu vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který kandiduje v komunálních volbách za Sdružení nezávislých kandidátů. Děkuji vám za informace. Na shledanou.

Martin HRUBÝ, předseda Svazu vodovodů a kanalizací

--------------------

Taky děkuju, na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

A na lince máme ministra životního prostředí z hnutí ANO Richarda Brabce. Dobrý den.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Dobrý den vám i posluchačům.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Pane ministře, na čem se konkrétně ohledně toho pokračujícího sucha dnes dohodla vláda?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Tak vláda byla informována o aktuálním stavu sucha, o tom, že takřka 70 % území České republiky z hlediska stavu podzemních vod, těch mělkých podzemních vod je za stavu silného až mimořádně silného sucha a podobně je to s povrchovými vodami. Ta situace je vážná. Co je naopak dobrá zpráva je, že ty velké vodárenské nádrže mají dostatek vody na zásobování velké části obyvatel České republiky pitnou vodou. Problémem u těch malých obcí, kde jim právě vysychají ty mělké studně. Tak a teď k tomu, co se dohodla, protože ona tam byla informace, nicméně my jsme informovali o tom, jaké projekty dneska běží a těch jsou desítky. Já řeknu jenom několik těch zásadních. Ta absolutně klíčovým je daleko lépe než do teď, my se tím zabýváme už 4 roky, bohužel se tím měli předchůdci zabývat už před 15 lety, jak zadržet vodu na území České republiky a nenechat ji tak rychle odtéct. Takže my třeba jako Česká, jako ministerstvo životního prostředí máme projekty typu nové studny, nové vrty pro obce, těch projektů jenom za rok a půl poslední jsme udělali víc jak 300, takže téměř 140 tisíc lidí má díky nám nové zdroje pitné vody. Dalších 250 tisící lidí by mělo být z další výzvy pokryto. Máme projekty typu dešťovka, kterou možná posluchači znají, ale méně už ví, že ten projekt dešťovka na lepší hospodaření s dešťovou vodou nemáme jenom pro fyzické osoby, tedy pro občany, ale samozřejmě pro, pro obce, pro úřady, další ministerstvo zemědělství připravuje stavbu nových přehradních nádrží, nebo vodárenských nádrží. Ty momentálně se připravují asi 4 nebo, nebo 5, ale to je trošku běh na dlouhou trať, máme desítky opatření, které, nebo za tu dobu, ty 4 roky jsme obnovili třeba stovky rybníků, menších vodních nádrží, revitalizujeme zpátky řeky, nesmíme zapomínat, že 80 let se odváděla voda cíleně z krajiny a teď vlastně 4 roky děláme opak, ale nejde to hned. Klíčové je, abychom zajistili zásobování pitnou vodou pro obyvatele, to je absolutní priorita a...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Hm, tak to, to byl takovej, promiňte, že vás přerušuji, byl to takový vodopád opatření, který jsme od vás slyšeli, ale vy také připravujete novelu vodního zákona...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

A mě by zajímalo, jakým způsobem by mohla upravit to nakládání s vodou v dobách sucha? Protože jsme slyšeli od pana Hrubého, že sice obce můžou něco vyhlásit, ale pak je strašně těžké to kontrolovat, jestli ten zákaz se dodržuje nebo ne.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Máte, proto taky ta novela vodního zákona, která by měla platit od 1. 1. 2020. Tak vlastně to, co dneska obce dělají trošku, nechci říct živelně, ale v zásadě o své kompetenci a také jsou to, za to mnohdy kritizovány, ne vždycky třeba pro to mají hodnověrné podklady z vodoprávních úřadů a tak dále, tedy ty obecné vyhlášky, tak tohle to by mělo být dneska řešeno právě v tom novém zákoně zcela jasně, to znamená, při jakých stupních sucha se vyhlašují která opatření a jsou tam, budou tam prostě jasně definována nejenom ta opatření, ale také kdo je bude realizovat. A to jsou takzvané komise pro sucho. Dá se říct, že je to velmi obdobný způsob, jaký dneska funguje pro povodně a tam je velmi funkční. Takže podobný způsob analogicky by byl i v případě sucha, budou tam zástupci vodohospodářů, vodoprávních úřadů, správy povodí, starostů, zástupci krajů a tak dále a tyhle ty komise sucha na obecní, regionální nebo dokonce celostátní úrovni by pak právě řídily ta mimořádná opatření v době sucha.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Dobře. A budou mít nějaké podklady, bude nějak rozhodnuto na základě nějakých kritérií, ale co když prostě někdo to nebude respektovat? Co se v tom případě bude dít?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Tam samozřejmě budou sankce, teď, teď je to opravdu v době, kdy ten zákon je v nějaké pracovní podobě, ta novela není, není ještě vlastně ani v připomínkovém řízení, tak já nechci vidět ty, ty, nebo nechci přímo říkat ty výše sankcí, ale samozřejmě tam budou citelné sankce. Chci ale zdůraznit a jako velmi, velmi důrazně, vlastně dementovat tu, ten nesmysl, který se bohužel některými novináři začal rozšiřovat o jakýmsi znárodňování studní...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

To víme, to víme, že nebude, ale...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Které by v takovém případě nastalo...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor --------------------

Ale omlouvám se, ale...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

------------------- To určitě nebude, je to nesmysl.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

To jsme také dementovali v našem vysílání. Ale ta poslední věc, kdo to bude kontrolovat? Sankce budou, ale někdo bude vstupovat těm lidem do obydlí a koukat se, jestli mají roztočené kohoutky nebo nemají?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ne, ne, ne, to takhle, to vstup, to vstupování do obydlí samozřejmě /nesrozumitelné/ prostě nepřichází v úvahu, to je, to byla ta otázka jenom například v případě jenom pro představu, že například bude potřeba vstup na pozemek díky tomu, že tam bude potřeba vést nějaké vedení z vodárenské nádrže přes soukromý, nebo nějaký soukromý pozemek jinam, tak v tu chvíli tak, jako v případě povodní, by tam byl umožněn vstup na pozemky. Rozhodně to nebude tak, že se bude prostě kontrolovat to, jestli někdo má roztočené kohoutky. Samozřejmě ta kontrola může být pak relativně snadno přes reálnou spotřebu vody tak jako má třeba Izrael, který přirozeně prostě má třeba pásmovou, řekněme nějaká pásmo vody a v případě kritického nedostatku samozřejmě už potom je omezována spotřeba vody. Ale to se bavíme o té, o té horší variantě.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------

Hm, Richard Brabec, ministr životního prostředí za hnutí ANO. Děkuji. Na slyšenou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Nemáte zač. Na slyšenou.

ČRO Radiožurnál | 15.8.2018 | 12:08 | Pořad: Ozvěny dne - publicistika |