ČT 24: Rozhovor s Richardem Brabcem /ANO/

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Už končí suché podvečery v České republice, nebo budou pokračovat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Tak takhle vyleštěnou křišťálovou kouli nemám, ale nemají ji ani naši hydrometeorologové, ale zatím bohužel příliš nic nenasvědčuje tomu, že by to suché období končilo. Ono zítra má přijít nějaká studená fronta, tak předpokládám, že sprchne, ale nebudou to asi velké srážkové úhrny, možná že ještě v sobotu, ale jak jsem se díval na předpověď, což je dneska něco, s čím tedy vstávám a usínám, aby zapršelo, tak to vypadá, že zase příští týden už se sem nasune nějaká další fronta vysokého tlaku a zase bude hezky a navíc září bývá standardně docela suché měsíc, takže zatím bohužel zatím neexistuje příliš velká pravděpodobnost, že by se dohonily ty srážkové úhrny, takže sucho asi bohužel bude pokračovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Takže kdy zase bude ve studnách voda?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

No, to je dobrá otázka, kdybychom to věděli, možná to ví sv. Petr a pokud bude nějaký řekněme standardní a to dnes příliš nebývá, průběh třeba toho podzimu, zimy, tak by se nějaké ty hladiny doufejme mohly, když se podíváme třeba na to, jak probíhal rok 2015, který byl podobně suchý jako letošní rok, tak ta podzemní voda se tam postupně vracela zimního a jarního období, ale ten největší problém je, že vlastně to sucho se kumuluje ty 4 roky a ta voda se nenavrátila na drtivé většině území na ty hladiny, kde byla třeba v roce 2014, před tím prvním suchým rokem.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Když jsem se ale díval na některé mapy, co se spodních vod hladin týče, tak během zimy to vypadalo nechci říci optimisticky, ale normálně, nebyla žádná místa, kde by byly podprůměrné stavy spodních vod, takže kam na jaře zmizela ta voda?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ten problém je, že když už ten sníh napadne, což ta letošní zima nebyla tím srážkovým úhrnem nějak významně třeba špatná, když to srovnáme s těmi předchozími zimami, ale za prvé už nepadají ty 2-3 metry, 4 metry, které dřív třeba padaly na těch horách souhrně, když na Šumavě v některých místech dnes nebo v tuto zimu bylo docela sněhu dost. On totiž ten sníh velmi rychle roztaje, on nám netaje celé jaro, ono totiž začínáme mít jenom dvě období a on se nestačí vsáknout, on prostě odteče tak rychle ta voda z toho roztátého sněhu a to je ten největší problém.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A proto se podzemní vody neobjevují.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, těch důvodů je víc, ale to klíčové, na čem se odborníci shodují je, že to jak právě pomalu odtával sníh a sytil ty podzemní vody, především ty mělké, které reagují s nějakou celkem nízkou setrvačností v horizontu týdnů, měsíců na to tání a na tu dotaci z těch srážkových vod, tak to se neděje, takže my kumulujeme ty suché roky a nestačí se vlastně ty vody doplnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A existují nějaká technická opatření, kterým lze zlepšovat stavy podzemních vod?

Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant

--------------------

Existují, je to například umělá infiltrace, takové opatření funguje v České republice jedno minimálně velmi dobře, je to v oblasti Káraného, vlastně vodárna Karáný, což je myslím kolem Jizery, tak tam právě funguje to, že člověk pomáhá přírodě a cíleně zasakuje vodu, když je jí hodně, tedy čerpá ji z toho povrchového toku a cíleně ji vrty nebo nějakým studnami sasakuje do země a pak si ji vybere v létě jako z kasičky.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Proč se to nedělá víc?

Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant

--------------------

To je dobrá myšlenka, otázka.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Akorát že vznikla v Interview ČT24, ale divím se, proč nevznikla na ministerstvu životního prostředí.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ona samozřejmě vznikla, ale děkuji za krásnou nahrávku, protože my shodou okolností máme dva projekty připravené na příští rok, které by, jedno je v oblasti Krušných hor, druhá je v povodí Orlice a když by skutečně zafungovaly, tak to znamená, že bychom měli řekněme především pro ty podhorské a horské oblasti řešení pro celou řadu, takže skutečně umělá infiltrace mimochodem v Izraeli zcela běžná na velkém území, ale oni mají tu výhodu, že mají ty velké pískové struktury, takže to vlastně oni uměle infiltrují vodu třeba odpadní, kterou vlastně přes ty přírodní filtry čistí a pak ji o pár set metrů dále čerpají, ale umělá infiltrace je skutečně jedna.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili technicky to lze, funguje to v Káraném, připravujete další dva projekty, když se to povede, budou další?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Bude další dva určitě a máme připraveny předběžně desítky dalších, ale samozřejmě ideálně je, když to příroda zvládne sama, musím říct, že my jsme ji za ty poslední desítky let v tom moc nepomáhali, to je právě problém se zemědělskou půdou, špatná schopnost vlastně udržet.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Dostaneme se k půdě. Ještě zůstanu u té podzemní vody a ze studní, bude se za vodu ze studní platit?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Dneska je to tak, že vlastně je osvobozená odběr vody od poplatků do 6 tisíc kubíků, to je obrovské množství, to je 6 milionů litrů ročně, což samozřejmě drtivá, to jsou spíše první desítky kubíků ne tisíce. V novele vodního zákona nepředpokládáme, kterou teď momentálně budeme, nepředpokládáme, že bychom toto měnili, to znamená.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Ani tu hranici, že by se snižovala hranice?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Mluvilo se o tom, v tuto chvíli nepředpokládáme, hovoříme o tom s ministerstvem zemědělství, zda případně evidovat pouze ty odběry,protože v České republice nebyly ani příliš evidovány. Ono v době vodního blahobytu.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Vodoměry, počítáte s povinnými vodoměry "nesrozumitelné"?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ani s povinnými vodoměry nepočítáme v tuto chvíli, maximálně prostě počítáme s tím, že ty velké odběry, ale znovu říkám, to se netýká 99% dnešních odběratelů ze studny, protože ty samozřejmě odebírají daleko méně, nepočítáme. Pravda je ta, že třeba izraelský způsob hospodaření s vodou, ale Izrael je pouštní země je, že tam nejde ani litr bez měřáku, ale v českých podmínkách.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Já se ptám, jak to bude u nás, čili nepočítáte s tím, že by si každý, kdo má studnu musel pořídit vodoměr? Aby to někdo zkontroloval.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, nepočítáme s tím, vypadá to, že skutečně ta byrokracie s tím spojená, koneckonců i ty náklady by byly vyšší než ten efekt, ale jsou tady stovky odběrů, kterou jsou větší než tisíc kubíků a tam o nějaké evidenci uvažujeme.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Typově co za odběry?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

To jsou třeba malé obce nebo různé kluby i sportovní, můžou to být golfová hřiště, můžou to být prostě větší odběry, které skutečně spotřebovávají už řádově první tisíce kubíků a tam skutečně neuvažujeme o snížení té zpoplatněné hranice po těch 6 tisíc kubíků, ale uvažujeme o nějaké hranici, že kdy z těch 6 tisíc kubíků níže a teď samozřejmě je to otázka, jestli to budou 2-3 tisíce, bychom uvažovali o evidenci, protože pro ty vodoprávní úřady to mohou, když si sečtete tyto relativně menší odběry, tak dohromady už pak jsou to miliony kubíků a ty už v těch suchých obdobích můžou také být důležité.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A čili pro běžné domácnosti, které nespotřebují tisíc kubíků se s nějakými povinnými změnami, vodoměry, poplatky a tudíž ani není důvod, aby někdo chodil na pozemek, nic takového nebude?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Děkuji za to, ta hysterie, která se tenkrát rozpoutala kolem nesmyslné spekulace.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Já tomu neříkám zestátnění, ale může někdo, tak ono ta voda je státní, pokud se nemýlím stejně.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

No, ono to má zvláštní právní statut, ona totiž voda vlastně už od Rakouska-uherska, možná ještě dříve, je v českých zemích takzvaně ničí, to je zvláštní jako legislativní pojem. Ona je vlastně, ten stát do toho vstupuje prostřednictvím vodoprávního povolení, takže stát pak rozhoduje o tom, kolik může kdo odebrat a za jakých podmínek, že v tu chvíli je vlastně státní. My dneska uvažujeme o tom, že bychom do jisté míry zvýšili ochranu vody jako nejvyššího veřejného zájmu, že bychom tak jako Slovensko takzvaně vodu ústavně chránili, že bychom přímo dali do Ústavy, že voda je vlastnictvím povrchové i pozemní vody jsou třeba vlastnictvím České republiky, což samozřejmě má potom nějaké důsledky, které teď momentálně s legislativci prověřujeme a do měsíce bychom v tom chtěli mít jasno.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Mě zajímá zejména pro úplně normální spotřebitele, kteří mají doma kohoutek, pro ně to bude znamenat nějakou změnu, že někdo bude moci přijít k nim na zahradu a dívat se mu do studny, vyžadovat po něm vodoměr, kontrolovat mu, kolik spotřebuje vody?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Určitě ne, můžu všichni uklidnit, stát se rozhodně nebude lidem chodit dívat do studní a nebude tam ani pro sousedy umožňovat, aby tam někdo přišel s kýblem, ale pravda je ta, že ta situace je ve stovkách obcí už taková, že spíše se ti sousedi hlídají navzájem, protože bohužel je celá řada případů, kdy samozřejmě ty studny vysychají v tisíce případů a lidé už si sami hlídají, kdo si napouští bazén, jestli někdo nepřijede na víkend a nestrhne tu studnu ostatním, takže on do toho ten stát nebude vstupovat, ale dneska už je to bohužel v řadě případů řekněme důvod pro konflikty sousedské, které třeba dřív v době brodního blahobytu nebyly vůbec na místě.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Povrchové vody k pití je dost?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, ale je problém, opět se zase vracíme k tomu, že třeba Praha celá oblast, ale i část Středních Čech a Jižních Čech je dneska napojená na Želivku neboli vodní nádrž Švihov, ta má dostatečné zásoby a díky tomu máme pocit, že se vlastně s vodou nic neděje, ale popojedete kousek za Prahu, vlastně do bližší, nejbližšího sousedství a tam už najdete stovky obcí, které mají problém s pitnou vodou a řeší ho tak, že vozí cisternami do vodojemu, do svých vodovodů místních, my jim pomáháme z ministerstva životního prostředí dotacemi na hloubení nových vrtů studní, už jsme takhle pomohli třem stovkám obcí za poslední rok, další pět stovek obcí podělíme v příštím roce, co to znamená a my jsme také o tom dneska mluvili v rámci té naší národní koalice pro boj se suchem, že je potřeba napojovat další obce na kapacitní vodovody.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Z těchto přehrad typů Švihov a Želivky, Římov?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, přesně tak, který samozřejmě ještě mají nějakou kapacitu a také bude docházet k tomu, že budou propojována velká vodní díla, že se vlastně budou převádět vody z jednoho povodí do druhého a z nádržích, kanály, bude se to převádět prostě i těmito způsoby, protože mimochodem málo kdo ví, že i s té Želivky vede do Prahy vlastně vede obrovský podzemní kanál, kam se samozřejmě vede voda pro milion lidí v Praze a další sta tisíce lidí v okolí, takže lidé, kteří jsou dneska na kapacitních vodovodech, tak problém nemají.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili stavět více vodovodů?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, napojovat další stovky obcí na kapacitní vodovody.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Kde to začne, už jsou konkrétní projekty?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Jsou i konkrétní projekty, to by spíše byla otázka na ministra zemědělství, protože pod něj vodovodárenství. My jsme dneska shodou okolností tam měli i zástupce Svazu města obcí, měli jsme tam zástupce Sdružení vodovodů a kanalizací a bavili jsme se třeba i o tom, že oni by velmi rádi využili nějaký dotační titul na velké přivaděče a mimo jiné, teď je hlavních 10 v republice, příliš se neudržovaly, protože oni samozřejmě oni byly dříve, to všechno propojené, potom se to zprivatizovalo a rozpojily se ty vazby, my třeba dáváme i z našeho státního fondu životního prostředí budeme také vypisovat dotační titul 2 miliardy korun na přivaděče právě této pitné vody, dneska to řešíme tak, že ty malé obce si hloubí hlubší studny. Dříve brali vodu z 10 metrů, z 15 metrů, dneska už je ta voda ve 30 metrech, ale za 10 let bude ta voda v možná v 50 nebo 100 metrech, že to určitě není cesta.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Aby bylo odkud přivádět. Chci se zeptat, jak velkou část volně odtékající vody je Česko schopno zadržet?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

To je, teď nechci házet nějakými čísly, ale řekněme, že na území České republiky naprší miliardy kubíků ročně.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Kolik si jich tady necháme?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Tak a my zhruba využíváme ročně 600 milionů kubíků vody a zhruba pro pitné účely, z toho asi 300 milionů je povrchových, vychází to docela jako půl na půl, takže je to opravdu povrchová versus podzemní a ten problém je v tom, že jak už víme všichni ze školy, Česká republika je střecha Evropy, žádná velká řeka k nám nepřitéká, takže jinou vodu nedostaneme.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Jestli ale potřebujete 600 milionů kubíku na vypití, z toho 300 milionů z těch povrchových vod, tak v přehradních nádržích je vody dost, kdyby se ji podařilo rozvést po republice, tak by to mělo stačit, dyť jenom Orlík, pokud se nemýlím má asi 700 milionů kubíku kapacitu.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Máte pravdu, ale to nejsou vodárenské nádrže, to jsou vodní nádrže, které samozřejmě nelze je použít jako na pití, to jsou víceúčelové nádrže, kde samozřejmě je povoleno koupání a rybaření a další věci. Existují možnosti, ale my máme dneska zhruba 120 až 150 vodních nádrží a zhruba 50 jestli se nemýlím vodárenských nádrží, které jsou skutečně čistě zaměřeny na pitnou vodu, zatím ta kapacita stačí, musíme si třeba uvědomit ještě jednu věc, která jako je pozitivní, protože Česká republika za posledních zhruba 15 let snížila spotřebu vody na obyvatele na polovinu, to je obrovské číslo, měli jsme zhruba 170 litrů na osobu na den a máme zhruba 86 litrů, takže kdyby nebylo sucho, to je určitě dobře, máme jednu skutečně z nízkých spotřeb, jenom pro srovnání.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Protože je drahá ta voda.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, máte pravdu, voda rozhodně není laciná, cena vody se zestonásobila za posledních 30 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A teď mi řeknete, co je lepší, jestliže je drahá voda, nebo to, že klesla spotřeba na polovinu, takže šetříme tou vodou?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ono to souvisí, to znamená, že v šetření to není, my už jsme mnohokrát, dokonce se dá říct na jakémsi hygienickém minimu, i naše kanalizace jsou samozřejmě proponovány, plánovány na nějaký prostě objem vody, někdo jako laici říkají spořte s vodou a mějte 40 litrů spotřebu, to by se samozřejmě zhroutily mnohé čistírny odpadních vod. Problém je jinde, určitě bychom měli tak, jako třeba Izrael a jakékoliv jiné státy daleko více uvažovat a realizovat projekty, které využívají jinou vodu než pitnou, my třeba splachujeme záchody pitnou vodou, je to normální prostě, nikoho to nevzrušovalo, protože málo kdo má dvojí vedení vody, ale svým způsobem je to vlastně barbarství v době, kdy.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Setkal jsem se s lidmi, kteří měli dvojí vedení a stejně od toho ustoupili, protože to prostě nevypadá dobře.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Máte pravdu, ale to je právě to, že dokud jsme žili v tom vodním blahobytu, tak ta potřeba prostě nebyla, nyní už je to prostě na zvážení, ale my máme naštěstí celou řadu kroků, které lze udělat ještě před tím a všechny paralelně a jak jste přesně řekl, my jsme sto let odváděli zcela cíleně vodu z České republiky nebo z Československa, "nesrozumitelné" z víceméně milion hektarů mokřadů, to je obrovské množství, vemte si, že máme 3,5 milionů hektarů zemědělské půdy a milion hektarů z toho, takřka třetinu jsme vlastně odvodnili a jsme právě udělali z těch rybníků, které jsme měli desítky tisíc, jsme udělali zemědělskou půdu.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak pojďme k tomu zadržování, já vás nebudu trápit číslem kolik té vody jsme schopni tady zadržet.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Jsou to určitě miliardy kubíků.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Zeptám se na to, jaký je tedy nejlepší způsob zadržování té vody v České republice?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Je to skládačka, ono se někdy říká, dělejme jenom tohle, ale my musíme jak jsem říkal, dělat všechno a naštěstí my už celou řadu těch opatření už 4 roky, ale měly se dělat už 15 let zpátky, už realizujeme. Největší a v tom se odborníci shodují, největší rezervu z hlediska zadržování vody má zemědělská půda, říká se, že kdyby zemědělská půda v České republice měla dobrou kvalitu, tak by zadržela zhruba 9 miliard kubíků vody, nyní zadržuje o trochu více než polovinu.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No a co s tím, říká se i jinak orat, tak začnou zemědělci jinak orat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

To přece jde z roku na rok a o tom se mluví kolik pět, deset let, že se má orat jinak a orá se jinak?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, mluvíme se o tom opravdu dlouho a můžu rád říct, že jsme skutečně s ministrem zemědělství dohodli naprosto revoluční nová pravidla, která by měla být už na té erozně ohrožené půdě, někdo říká 50%, někdo říká 30%, ale prostě.k

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Jaká pravidla?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

To asi dneska nikdo úplně přesně neřekne, protože jsou na to různé názory, ale co je důležité od 1. ledna 2019 na 25% zemědělské půdy v České republice, což je velká rozloha, budou muset být aplikovány přísné takzvané standardy dobré zemědělské praxe, to například je to, že nebude například v nějakém svažitém terénu sázet kukuřici jako široko.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

To se prostě nebude smět, kdo to udělá, tak se mu stane co?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Může být postižen docela významně na dotacích, budou tam až milionové sankce a to si myslím, že je to, co zemědělce bude určitě bolet. Já si troufám říct dneska, že dobrý sedlák prostě není takové trdlo, aby v tom svahu tu kukuřici zasadil nebo zasel, ještě navíc ji oral po zpádnici ne po vrstevnici a bohužel i takové případy jsou, pak nastanou ty erozní případy, kdy to prostě ta ornice sjede do vesnice, ještě způsobí nějaké škody, ale pro Boha, ta ornice ten centimetr se tvoří, jak vím také ze školy, až stovky let, jestliže ten sedlák skutečně je normální, má zdraví rozum a minimálně tedy má zájem na tom, aby podnikal v té půdě dál, tak tohle to nemůže dopustit.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili lepší hospodaření pod hrozbou sankce nepřidělení dotací?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, nebo výrazného omezení dotací od nového roku na výrazném procentu, další věc, která je naprosto přelomová a revoluční. Ministerstvo zemědělství dneska zcela otevřeně hovoří o tom, že od nového roku nebo velmi brzo, budou i zmenšovány ty velké půdní bloky, to znamená ono dneska existují celá řada agrotechnických opatření, tady vidíme zrovna takové jedno pole a samozřejmě to neznamená nutně, že je velký problém, že to pole je jak velké, ale lze tam udělat agrotechnická opatření, zatravňovací pásy, remísky, jinak orat, hlouběji orat, dostat více organické hmoty do půdy, to znamená statková hnojiva, já myslím, že všichni ti zemědělci to znají, ne všichni to dělali.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Nebudu vás trápit hloubkou orby, protože nejste ministr zemědělství, jste ministr životního prostředí, proto poslední věc, ta otázka, kterou jsem v úvodu říkal, jestli zemi pomohou dvouhektarové rybníčky, to má smysl?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Také, ale musí jich být stovky, nebo dokonce. My už na to dneska ty peníze dáváme, dáváme na to stovky milionů korun, z evropských fondů dokonce miliardy v horizontu let.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili kdo chce rybníček do 2 hektarů, do půl 2 metru hloubky, tak má přijít na ministerstvo životního prostředí a dostane nějakou?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Nebo na ministerstvo zemědělství, ale to není ta změna, ta změna je v zásadním zjednodušení, bohužel to bylo spíš tak, ti lidé dneska připravovali tři roky povolení a pak ten rybník dokonce za své peníze, takže bez dotace třeba dělali 6 měsíců a to je to, co chceme výrazně zkrátit, z roku by se měly stát měsíce, ale my jsme třeba za poslední 4 roky vybudovali nebo obnovili doslova stovky, mnoho set rybníků a nových vodních nádrží, ale řeknu to znovu, není to jenom o rybnících, je to o nových vodních nádržích, je to právě o opatřeních na zemědělské půdě, je to především o tom, jak dostat tu vodu do podzemí, kde se nevypařuje a kde ji máme v té železné rezervě.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

A kde ji třeba zadrží les, už mizí z českých lesů smrk?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Mizí, ale on bohužel zmizí velmi rychle, protože rozsah té kůrovcové kalamity je opravdu obrovský.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No, ale když se podívám na výsadbu stromů v roce 2017, tak smrk je tam pořád 40% zastoupen, proč? Protože 40% smrků, když ten optimální poměr by měl být tuším 11?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

No 11 zase vraťme se trochu do historie, omlouvám se, já myslím, že i pro diváky je to zajímavé, protože musíme si říct, jak to všechno vzniklo, ono to vzniklo někdy v sedmnáctém století, protože před tím tady bylo to zastoupení smrků menších.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Smrk se hodil, rychle roste, dobře se prodává, ale dobře, dnes víme, že smrk je problém a pořád se ho 40% sází.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Už také ne jako v některých oblastech, ale pravda je, že dojíždíme tou setrvačností těch smrkových monokultur a toho zjednodušeného pohledu prostě navíc, to znamená smrky, my jsme vlastně v řadě míst neměli lesy, my jsme tam měli plantáže na dřevo, navíc ta doba obmítí tedy jak říkají odborníci nebo ta doba toho stáří toho lesa, tak v České republice je průměrná 80 až 90 let, takže tady bylo zaděláno dlouhodobě na velký průšvih s kůrovcovou kalamitou.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

To asi ano, já se jenom ptát, proč je tam pořád 40%, protože ten byznys to chce?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Máte pravdu, protože to byla bohužel setrvačnost vlastníků a já musím říct bohužel i některých státních lesů, třeba lesů České republiky, ale i některých mnoha soukromých vlastníků, kdy ten smrk byl samozřejmě jako hospodářské dřevo, rychle rostoucí, žádané, s dobrou cenou, tak to prostě byla nějaká setrvačnost, dneska jsme v situaci, kdy se zásadně mění nejenom legislativa, teď finalizujeme právě tu významnou vyhlášku ministerstva zemědělství, která by měla tohle to zásadně měnit a jenom můžeme litovat, že třeba i bývalé vedení lesů České republiky nebyla více vizionářská, protože odborníci o tom, že struktura českých lesů je nezdravá a že se blíží velký průšvih, o tom mluvili minimálně 15 let a dlouho se nic nedělo, dneska čelíme skutečné přírodní katastrofě kůrovcové kalamitě, teď už je pozdě a řada odborníků říká, že bude v horizontu řekněme 15-20 let bude docela řekněme výjimečné, abychom potkali smrk v nadmořské výšce třeba nad 400 m.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Kolik smrků sežere kůrovec v příštím roce?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

To je, nechci šířit poplašné zprávy, ale máme skutečně brutální informace o tom, že to můžou být desítky milionů kubíků kůrovcového dřeva, jenom dokonce já jsem slyšel číslo 50 milionů kubíků, což myslím, že to není nadnesené, hovoří se o tom v odborných kruzích a jenom pro srovnání, je to trojnásobek roční těžby v České republice dřeva.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Jsme to trošku přepočítal na plochu, doufám, že správně, je to smrkové území o něco větší než Praha, snad jsme se nespletli, ale ke kůrovci se ještě někdy vrátíme, teď děkuji za rozhovor pane ministře.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Děkuji za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Za chvíli události, pěkný večer, na shledanou.

ČT 24 | 29.8.2018 | 18:25 | Pořad: Interview ČT24 | Téma: Ministerstvo životního prostředí