ČRo Plus, Den v 60 minutách: Prezident kritizuje program na úsporu vody

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Miloš Zeman ve čtvrtek na agrosalonu Země Živitelka mimo jiné kritizoval také české dotace, konkrétně program na úspor vody nazvaný Dešťovka, který spouští ministerstvo životního prostředí, to hodlá rozdělit 240 milionů korun mezi majitele bytů a domů, kteří začnou více využívat dešťovou a odpadní vodu jak v domácnosti, tak na zahradách. Podle prezidenta Zemana to ale boji se suchem příliš nepomůže.

Miloš ZEMAN, prezident republiky

--------------------

Tímhle ten problém nezachráníme, ale to, co je daleko důležitější pro udržení vody v krajině, je obnova malých, středních, ale i velkých rybníků.

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Řekl prezident Miloš Zeman. Ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO jsem se zeptal, co má být hlavním přínosem projektu Dešťovka.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Ano, já bych především chtěl říci, že já jsem to nevnímal z pohledu pana prezidenta jako nějakou kritiku velkou. On prostě jenom neměl informaci, co my všechno děláme pro boj se suchem nebo v rámci boje se suchem. Ta Dešťovka je opravdu jeden střípeček. Ale obecně a konkrétně Dešťovka jako program my si myslíme, že je hlavně tak úspěšný proto, že zacílil velmi dobrým směrem, kdy v zásadě dneska jsou stovky oblastí v České republice, stovky obcí možná dokonce i první tisíce, kde jsou velké problémy s dodávkami vody, především v těch letních měsících a kde mnohde nejenže je vody málo, tam dokonce někdy úplně vysychají studny a to znamená, že ta dešťovka jako dešťová voda, srážková voda je mnohdy jedinou možností, jak třeba zalévat zahrady nebo používat ji pro jiné účely tam, kde je možno nahradit pitnou vodu, vlastně vodou užitkovou. Takže je to především hlavní přínos, dostupnost vody, vůbec užitkové vody v období sucha a dále rozšíření také povědomí občanů o problematice udržitelného hospodaření s vodou, protože ono to není jenom o té vodě dešťové jako pro zálivku, ale také je to o využití takzvané šedé vody, tedy té přečištěné vody, která odchází z koupelen a potom bez užitku samozřejmě bez dalšího využití jde do kanalizace, a přitom by se třeba dala využít velmi dobře na splachování WC, takže má to i tuhle tu roli a samozřejmě to má i výrazné úspory, protože lidé výrazně šetří samozřejmě za vodné.

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

A na to se právě chci ptát. Do jaké míry se to vyplatí, kolik vody se ušetří a kolik se do toho vlastně musí investovat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Vyplatí se to jednoznačně, protože návratnost obecně s dotací je zhruba 10 let té investice. Bez dotace by to bylo v podstatě dvojnásobek, takže samozřejmě lidé to dělají kvůli té absolutní úspoře, ale kdybychom se na to dívali z toho finančního pohledu, tak už s tou dotací tam desetiletá návratnost právě lidi velmi zajímá. To znamená, ale znovu říkám u mnoha instalací nebo u mnoha lidí tam hraje opravdu  tu hlavní roli to, že ta voda tam absolutně není tam, kde bydlí, ale tam, kde chce-li toto investovat, záleží na tom, jaké jsou to instalace ty nejjednodušší, někde začínají zejména na 40 tisících korunách. Není to jenom o té nádrži, je to třeba o čerpadle, o zemních pracích, je to o projektu, takže tam samozřejmě ti lidé do toho investují řekněme 20 tisíc ze svého nebo 15 tisíc podle velikosti a ty největší nejsofistikovanější tam kde třeba už se zasahuje do vedení vody v domácnosti nebo v domě, využívá se i ta šedá voda, tedy další vlastně potrubí, tak tam může vlastně ta dotace dosáhnout až sto tisíc korun. To znamená, že lidé tak tu druhou část dávají ze svého a to už je potom třeba, protože ty částky jsou vyšší, ale ta první výzva jasně ukázala, že je zájem i vlastně o ty dražší instalace.

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Asi víte, že předseda představenstva Sdružení oborů vodovodů a kanalizací František Barák tvrdí, že projekt Dešťovka není pro úsporu vody tady cituji, důležité řešení nebo zásadní řešení. Jaká další opatření tady se plánují nebo už realizují v boji se suchem?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Já bych chtěl reagovat vlastně i na tohle to, protože to ono proběhla tisková konference SOVAKu, ale pak jsme dostali dopis od pana Sováka, také vlastně ze SOVAKu, který jednoznačně potvrdil, že trochu se omluvil za vyznění té tiskové konference, a jednoznačně potvrdil, že SOVAK podporuje Dešťovku jako doplňkovou samozřejmě možnost. A já zdůrazňuji tu doplňkovou, protože tady se bavíme v případě dešťovky třeba o zatím sto milionech. My teď momentálně uvažujeme nebo ta druhá výzva je připravena někde na úrovni 200 až 240 milionů, ale ministerstvo životního prostředí investuje od roku 2014 do boje se suchem z evropských programů víc jak 13 miliard korun a to jsou stovky, doslova stovky opatření v krajině, jako jsou vlastně výstavba nebo obnovy rybníků, tůní, mokřadů. Revitalizace vodních toků, tedy dřív jsme se snažili teď v posledních sto let dostat vodu z krajiny velmi rychle, takřka za každou cenu a ten hlavní úkol dnes je udržet vodu v krajině, takže se tam snažíme vracet vodní prvky, propojujeme vodárenské soustavy, teď momentálně v realizaci nebo těsně před ním je 630 projektů v celé České republice řekněme v hodnotě 5 miliard korun, které skutečně už buď tedy realizujeme anebo jsou těsně před zahájením z těch 13 miliard a zbytek je z přípravy, takže Dešťovka se svými zhruba 300 miliony korun po té druhé výzvě opravdu tvoří relativně velmi malou část těch opatření.

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Pane ministře dělá se něco pro to, aby se změnil způsob zemědělského využívání orné půdy, který dnes k tomu vysychání Česka možná přispívá nejvýrazněji?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Máte pravdu. Pan prezident hovořil o té obnově rybníků a já jsem říkal, že se dělají, nebo ta obnova dělá a samozřejmě budeme s tím pokračovat nadále, ale co tam určitě spíše mělo zaznít na Zemi Živitelce je to, že největší potenciál a největší dluh má také Česká republika ve špatné schopnosti zemědělské půdy udržet vodu. Tam je ta rezerva největší a mnohonásobně převyšuje objem všech rybníků, které bychom byli schopni v těch příštích letech vybudovat. My jsme připravili dost revoluční takzvanou protierozní vyhlášku, která je momentálně projednávána i vlastně v meziresortním připomínkovém řízení, a je revoluční prostě v tom, že ona v sobě zachycuje určité povinnosti v nějakých příštích letech, které by měli zemědělci podle typu půdy, na kterém hospodaří, skutečně zajišťovat, protože ta půda má dneska málo organické hmoty. Zmizely tady různé remízky, zatravňovací pásy, uplatňují se špatné agrotechnické postupy, například se seje kukuřice ze svahu, pak se dokonce i ze svahu orá, což je samozřejmě zvěrstvo, které by dřív sedlák nikdy neudělal. Je to ta protierozní vyhláška vlastně nastavuje určité maximální množství půdy z hektaru, které je možné nebo které vlastně je dovoleno určitým způsobem z toho hektaru za rok, to je hodnota, která je seriózní. Vychzíme třeba z hodnoty, kterou máme v Rakousku nebo známe z Rakouska, a my dneska máme tu hodnotu třikrát vyšší, ročně miliony tun ornice, desítky milionů tun ornice jsou spláchnuty vlastně z polí a nenávratně takhle mizí, to znamená, díky té protierozní vyhlášce, která má velmi konkrétní časový scénář, a velmi konkrétní řekněme, prostředky pro určité typy půd, je jednoznačně cílem v horizontu v první chvíli do čtyř let, a pak jsou další vlastně další možnosti, další jsou postupy jednoznačně zlepšit kvalitu zemědělské půdy a zvýšit její odolnost  proti erozi. Pokud se podaří tuto protierozní vyhlášku prosadit, tak aby příští rok začala platit, tak nepochybně významně přispěje k tomu, aby česká zemědělská půda měla lepší kvalitu a musím říct, že to bude ještě hodně práce.

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Kdybychom se krátce vrátili zpátky k Dešťovce, nebudou jí teď lidé kvůli výroku Miloše Zemana pokládat za nedůvěryhodný projekt?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Já pevně věřím, že nebudou a já jsem se o tom s panem prezidentem ještě bavil a on sám byl překvapen, kolik opatření vlastně se v boji proti suchu dělá a on také řekl, že to není nic proti Dešťovce, ale samozřejmě jsou další opatření, která jsme teďka vyjmenovali a jejichž je desítky dalších, které jsme v tom krátkém čase teď spolu nehovořili. Takže já jsem řekl: Já proti té Dešťovce nic nemám, jenom nesmí zůstat u toho a byl rád, že je to opravdu jen ta špička ledovce.

Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Tak to byl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO.

Zdroj: ČRo Plus, den v 60 minutách, 25. 8. 2017