TV NOVA, Televizní noviny: Dotační program Dešťovka ve druhé vlně

František BŮŽEK, redaktor

--------------------

Pane ministře, kdo tedy může žádat o tu dotaci a kolik peněz jednotlivý žadatel může až získat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

My máme celkově připraveno 240 milionů korun. Mohou žadatelé, mohou žádat tedy majitelé buď rodinných domů nebo bytových domů. V jednom případě vlastně i stavebníci novostaveb. Mohou získat u těch nejjednodušších opatřeních až 55 tisíc korun, to je ten systém, kdy budou pořizovány vlastně systémy pouze pro zálivku, tedy dešťová voda pouze pro zálivku, až dokonce 105 tisíc korun, což jsou ty nejsložitější systémy, kdy se třeba tou dešťovou vodou bude nejenom zalévat, ale splachovat s ní třeba i WC a ještě se to propojí s vlastně odpadní vodou z koupelen, takzvanou šedou vodou. To znamená nějaké zásahy už do nemovitosti. A tam můžou lidé získat až, jak jsem řekl, 105 tisíc. Vždycky to bude maximálně 50 procent způsobilých náklady.

František BŮŽEK, redaktor

--------------------

Do jakých oblastí by tato, tento dotační program měl směřovat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Z těch 240 milionů korun jsme se vlastně rozhodli rozdělit vlastně na dvě půlky, tedy 120 a 120. 120 milionů korun půjde do celé České republiky a budou, budou vlastně věnovány na všechna ta opatření, tedy na všechny ty tři projekty možné od těch nejjednodušších až po ty složitější. A 120 milionů budeme věnovat pouze do takzvaných suchých obcí, který už dneska v seznamu máme víc jak tisíc. Ono to nemusí být celé obce, ale třeba i katastry nebo katastrální části třeba nějakých větších měst. To jsou části, které jsou dneska akutně ohroženy nedostatkem vody. Tím, že třeba lidé musí přejít k náhradnímu zásobování, jezdí tam cisterny, starostové dlouhodobě omezují spotřebu vody, třeba zakazují lidem zalévat zahrady pitnou vodou, popřípadě, já nevím, napouštět bazény. Tak do těchto suchých oblastí půjde vlastně těch druhých 120 milionů korun.

František BŮŽEK, redaktor

--------------------

Pane ministře, pokud bude tento program, bude o něj zájem, bude úspěšný, uvažujete o tom, že byste vypsal v budoucnu další takovýto dotační?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

My předpokládáme, že bude velmi úspěšný, protože už ta první výzva byla extrémně úspěšná. Vlastně jsme ty peníze spotřebovali nebo ty žádosti jsme vyčerpali za 28 hodin. Já nechci teďka spekulovat o tom, protože to pravděpodobně už bude pro příští vládu úkol, ale určitě každý rozumný ministr se bude snažit na boj se suchem peníze najít.

František BŮŽEK, redaktor

--------------------

Já vám mockrát děkuji za rozhovor. A pro tuto chvíli je to odsud z ministerstva životního prostředí vše.