Deník.cz: Díky dotacím na vrty získá pitnou vodu přes 100 tisíc lidí

O dotace na domovní čistírny odpadních vod v obcích je velký zájem. Do konce července dorazilo do Státního fondu životního prostředí ČR 21 žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 121 milionů korun.

Od listopadu loňského roku mohly obce žádat o dotaci na domovní čistírny odpadních vod pro své občany. Připraveno pro ně bylo 100 milionů korun, které se díky velkému zájmu stihly vyčerpat s velkým předstihem. Vyčleněné finance byly vyčerpány čtyři měsíce před stanoveným termínem. Rychle mizí i dotace na posílení zdrojů pitné vody.

„Těší mě, že obce mají o čištění odpadních vod zájem. Na kanalizaci u nás není připojeno stále více než 1,5 milionu lidí, což je také jeden z důvodů nedostatečné kvality povrchových vod v ČR. Přitom dostatek a kvalita pitné vody patří mezi naše hlavní priority,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Čtrnáct žádostí s celkovou výší dotace přesahující 62 milionů již bylo schváleno a dalších sedm projektů je ve fázi posuzování. „Díky 548 čistírnám bude nově zajištěno čištění odpadních vod pro 2 785 lidí. Navíc za náklady, které jsou často podstatně nižší oproti budování centrálních čistíren odpadních vod a souvisejících stokových systémů,“ dodává ministr.

Na stoky nemají malé obce často vůbec finanční prostředky. Například starostka Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku Renata Pavlinová proto uvítala, že její obci pomůže téměř 17milionová dotace na domovní čistírny vyřešit jinak bezvýchodnou situaci s odkanalizováním odlehlých částí obce.

„S klasickou čistírnou bychom nikdy nedosáhli takového efektu. Naše obec je rozlohou roztříštěná, celkový počet obyvatel je malý. Centrální část je sice napojena na veřejnou kanalizaci, ale náklady na odkanalizování okrajových částí jsme spočítali na 70 milionů korun. Utáhnout to je pro naši obec s 10milionovým rozpočtem naprosto nereálné, a ani bychom nepokryli všechny domy,“ popisuje situaci v obci starostka, která pořídí domovní čistírny pro 158 bytových jednotek.

„Tento program byl darem z nebes. Je jako dělaný na míru malým obcím, jako jsme my. Situaci teď díky tomu vyřešíme a ještě předejdeme znečišťování vodních zdrojů. Dotace nám pokryje 80 procent nákladů, zbytek zvládneme z vlastních peněz. Lidé jsou tu opravdu nadšeni, o čistírnu se přihlásili téměř všichni,“ dodává starostka.

Kromě dotací na domovní čistírny odpadních vod schválil v posledních dnech ministr Brabec rovněž přes 11 milionů korun v dotační podpoře dalším pěti projektům na likvidaci nepotřebných vrtů.

Dotace v celkové výši 25 milionů korun obdrží též 29 nových projektů na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Právě dotace na zdroje pitné vody patří mezi ty, o které je mezi obcemi největší zájem.

Dosud bylo přijato 198 žádostí, z toho bylo již 142 žádostí s dotací v celkové výši téměř 141 milionů korun schváleno. „Díky naší podpoře tak získá více než 93 tisíc lidí dostatek kvalitní pitné vody,“ říká ministr Brabec a dodává, že číslo ještě poroste, jelikož výzva na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné je stále otevřená.

„Případní zájemci by neměli s podáním žádosti váhat příliš dlouho, ve výzvě zbývá necelých 90 milionů korun,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

S podporou domovních čistíren ale ministerstvo nekončí, další výzva možná bude vyhlášena už v září. Obce, které mají o dotaci na domovní čistírny odpadních vod zájem, ale nestihly podat žádost, si proto nemusí zoufat.

„Připravujeme pokračování této výzvy. Finanční alokace na další výzvu bude stanovena v závislosti na disponibilních prostředcích Fondu,“ slibuje ministr Brabec s tím, že podmínky podzimní dotace budou velmi podobné těm dosavadní.

Podporu opět budou moci získat projekty realizované v oblastech, kde žadatelé nemají z technického či ekonomického hlediska možnost připojit se ke stokové síti. Celková výše podpory může dosáhnout až 80 procent z celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi ně lze zahrnout náklady na projektovou přípravu, nákup technologie, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu deseti let, který je podmínkou získání dotace.

„Tam, kde je efektivní řešit nakládání s odpadními vodami stokovým systémem, zakončeným buď jednou, nebo i více čistírnami odpadních vod, nabízíme podporu z Operačního programu Životní prostředí. A zřejmě poslední výzvu na tuto oblast připravujeme na září letošního roku,“ uzavírá Petr Valdman.

Doposud bylo v rámci operačního programu pro životní prostředí schváleno 288 vodohospodářských projektů s podporou z EU ve výši, která přesahuje 8 miliard korun.

Více čtěte zde.

Zdroj: Deník.cz, Lenka Králová, 14. 8. 2017