ČT 1, Události v regionech - Ostrava: 32 milionů na likvidaci kalů

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka

--------------------

18. hodina patří Událostem v regionech. Pěkný večer. 32 milionů korun. Tolik bude stát likvidace skládky ropných kalů ve Vratimově. Peníze na ni našlo ministerstvo životního prostředí, které zaplatí 80 procent celé částky. Zbytek dofinancuje ze svého rozpočtu kraj. Palivo pochází z lagun bývalé ostravské chemičky Ostramo. Nebezpečná halda leží už 7 let v areálu bývalých papíren téměř v centru města. Firmy, které ji tam přivezly, se k ní ale nehlásí.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Přijel, viděl, přičichl. Ministr životního prostředí Richard Brabec pracoval v chemickém průmyslu. Ropné látky ve vratimovské haldě rozeznal okamžitě.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Smrdí to pěkně. To já  jsem si na tom měl možnost na to jenom sáhnout a myslím, že mě z toho i pálí ruka, nevím, jestli jsem si to nevsugeroval.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Zatímco ministr životního prostředí strávil v blízkosti haldy 30 minut, obyvatelé Vratimova s ní musejí žít už 7. rokem. Halda o sobě nejen zápachem dává vědět takřka nepřetržitě. Marta Švaňová žije ve Vratimově už 50 let.

Marta ŠVAŇOVÁ, obyvatelka Vratimova

--------------------

My většinou jsme na ty bronchitidě a takhle máme, jo, jsme chytli většinou, a na zahradě máme jako strašný prach a takové věci.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Vratimovská halda není čistě materiál z ostravských lagun, už dříve do něj byly přimíchávány další prvky a vše mělo na konci sloužit jako palivo. Materiál ale nakonec nikdo nespálil. Společnost, která s palivem obchodovala, se k němu dnes nehlásí.

redaktorka /Zdroj: Diamo, s. p./

--------------------

"Doklady, které máme k dispozici, dokládají, že palivo deponované v areálu ve Vratimově, bylo v době realizace zakázky majetkem soukromé firmy SIMUL trust. Jedná se o pochybení soukromého subjektu, který vyráběné palivo odebíral za účelem jeho dalšího uplatnění."

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Komu skládka ve Vratimově patří, kdo by měl její odstranění zaplatit a která firma vše způsobila, o tom nakonec rozhodne soud. Kraj ani ministerstvo už čekat nechtějí.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Do konce roku vysoutěžíme a vlastně 2 měsíce přípravné práce, a pak by v podstatě samotná realizace.

osoba

--------------------

3 měsíce zhruba máme vypočítané, 3 měsíce...

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

3 měsíce...

osoba

--------------------

3 měsíce na ten odvoz, a to bude asi tak 8 aut denně.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Ministerstvo životního prostředí uvolní na likvidaci odpadů ve Vratimově 32 milionů. Až bude jasné, kdo problém způsobil, bude po něm částku vymáhat. Vratimovská skládka není jediná, na které palivo z ostravských lagun skončilo. Podobná deponie vznikla v Polsku, o tomto problému oba státy stále jednají.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/

--------------------

Velmi pravděpodobně to skončí u soudu, Evropského soudu, kde obě strany prostě na to mají nějaký názor, jak česká strana, tak polská strana. a obě mají ty svoje názory podloženy prostě vlastně i evropskou legislativou, takže ono to je jistým způsobem i střet dvou evropských legislativ.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Kraj i ministerstvo dnes řešily i problematiku ostravských lagun. Jejich likvidace by měla začít před koncem roku. Pavla Daňková, Česká televize.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka

--------------------

A Pavla Daňková, autorka reportáže, se na ostravské laguny ptala i moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka. Tady je rozhovor.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Jsme přímo ve Vratimově, kde je uložen materiál z ostravských lagun. Vedle mě je hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Pane hejtmane, dobrý den, ten...

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Dobrý den.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

...ten materiál, je to čistý materiál z ostravských lagun?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Ne, je to samozřejmě mix různého odpadu, paliv a podobně, to znamená, je to skutečně materiál, který velmi zapáchá, je nebezpečný. To znamená, museli jsme přistoupit k rychlému řešení, to znamená, nějakým způsobem tento odpad zrušit a definitivně ho v podstatě spálit.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Dá se říct, kolik toho materiálu tady je?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Dneska je to necelých 7 tisíc tun, přesně 6900 tun. To znamená, je to poměrně hodně materiálu, který, jak vidíte, je skutečně velmi otravný pro místní obyvatele. Je to věc, která zapáchá, která skutečně může být karcinogenní, to znamená, já jsem rád, že se našel program na ministerstvu životního prostředí, to znamená fondu, který dokáže v podstatě zajistit to, že takovéto odpady můžeme zlikvidovat.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Jak dlouho už se Vratimov potýká s tímto problémem, jak dlouho tady ten materiál je?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Pokud se nemýlím, tak je to 6 let. Nicméně obávám se, že v podstatě to řešení spočívalo v jakýchsi právních řešeních, to znamená, trestních oznámeních, žalobách. Já si myslím, že žádné trestní oznámení nám takovýto odpad nezlikviduje, proto jsme přistoupili na řešení tohoto typu, to znamená, využili jsme té nabídky programu, který je právě orientován na odpad, kdy není znám původce jednoznačně a abychom v podstatě vyřešili to, že to tady zatěžuje životní prostředí.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Kolik by mohla stát likvidace této meziskládky?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Takže tento, ta likvidace celková, to znamená i ta koncovka, to znamená spálení, bude stát přes 40 milionů, s tím, že 80 procent právě financuje stát ze svého programu. Zbytek jsme se k tomu přihlásili my, jak kraj. A můžu říct, že zastupitelstvo to schválilo bez nějakých větších problémů, takže jsem rád, že můžeme občanům Vratimova pomoci s likvidací takovéhoto ošklivého odpadu.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Firma, která bude dotěžovat ostravské laguny, musí mít jasno o té koncovce, o tom, kde ten materiál spálí. Tohle to ten kraj ví? Už je ten program připravený, nebo budete teprve hledat firmu, která zpracuje tu skládku?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Bude zahájena veřejná zakázka, kdy všechny tyto věci budeme soutěžit, to znamená, do konce roku bychom právě chtěli takovouto firmu najít a chceme, aby nebyl žádný mezisklad, aby nevzniklo nějaké místo, kde se to pouze přesune, bude se to přímo likvidovat a skladovat v místě spalování.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Do konce roku chcete mít jasno o firmě, kdy by podle vás měl být ten optimistický termín, že by ta halda mohla úplně zmizet?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

No, tak předpokládám, že ta halda zmizí do poloviny roku 2018. To znamená, 2 měsíce na přípravu, 3 měsíce potom na to odvezení a to dalších 10 měsíců prostě dáno na ten čas, který bude to spálení všeho toho odpadu.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Vy jste se toho ujali jako kraj, řešení toho problému, spolupracujete nějak s Vratimovem?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

No, my jsme chtěli. A nicméně musím říct, že ta podpora ze strany, a může mi to potvrdit i paní náměstkyně Uvírová, byla, řekl bych, matematicky limitně blížící se nule. A to si myslím, že je velká škoda, protože jak jsem říkal, je třeba v takovýchto věcech hledat spíše součinnost a ne říct, nás to nezajímá, řešte to někde jinde, ať to vyřeší stát, já si myslím, že to je takové jednoduché přenesení zodpovědnosti, ale ne všechno se dá takto jednoduše vyřešit, takže já se přiznám, že bych radši u takovýchto projektů, které skutečně obtěžují, bychom našli jakousi vůli spolupracovat a lépe spolupracovat, takže v tom bych řekl, že to nefungovalo tak, jak bych si představoval.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Ty peníze, které do toho stát investuje, potažmo kraj, určitě nejsou malé. Budete je třeba nějak vymáhat po třeba vlastníkovi té haldy, je teď vůbec známý?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Bohužel není znám. Ty soudy nerozhodly o tom, kdo je původcem. My jsme tady podali trestní oznámení, protože rozumíme tomu, že nemůžeme nezodpovědné osoby nechat takhle bez povšimnutí. To znamená, podali jsme trestní oznámení, chceme, aby se ten původce tohoto znečištění našel a samozřejmě, aby nesl potom ty náklady, které jsme museli vynaložit jako stát z veřejných prostředků. Takže ano, v tomto budeme pokračovat, nicméně zatím nejsme schopni předjímat, jak to celé dopadne, ale podali jsme trestní oznámení.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka

--------------------

Pane hejtmane, poslední otázka, těch kalů, které v lagunách zbývají, je ještě přibližně 100 tisíc tun, myslíte si, že je možné, že by se podobná situace opakovala, že by část třeba toho paliva skončila na nějaké mezideponii?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/

--------------------

Já se domnívám, že už to snad možné nebude, protože to už je tak, řekněme, rozpracovaný problém a téma, že si myslím, že to snad už hrozit nebude a rozhodně teda musíme tyto věci pečlivě ohlídat.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka

--------------------

A problémy s likvidací odpadů v Česku se budou zabývat i Události. Připomenou extrémní případy likvidace ekologických škod, i problémy s černými skládkami. Živě s Jakubem Železným v 7 večer.

Celá reportáž ke shlédnutí zde.

Zdroj: ČT 1, Události v regionech - Ostrava, 28. 7. 2017